Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Jongerenmiddag zondag 6 september 2020 Jongerenmiddag zondag 6 september 2020

 
Jongerenwerk (voorheen zondagsschool) Jongerenwerk (voorheen zondagsschool)
Voor iedereen van 4 t/m 18 jaar
Jammer, jammer, maar helaas….
Dit jaar was er geen palmpaasstok versieren en geen feestelijke optocht in de kerk. Niet toegezongen worden met ‘Klim in de hoogste bomen’ ……. Geen eieren zoeken ……
Volgend jaar weer, hopen we.
En wanneer we weer iets gaan organiseren is nu natuurlijk nog niet te zeggen. Jongeren die meegedaan hebben met de musical krijgen altijd bericht, maar iedereen is natuurlijk van harte welkom.   
Dus blijf op de website en facebook kijken.

Op zoek naar wat activiteiten in de schoolloze periode:
Het YMCA bericht het volgende:
Omdat onze fysieke activiteiten niet door kunnen gaan door het corona-virus, wijken we uit naar online activiteiten!
Want ook daar kunnen we leuke dingen organiseren en kinderen uitdagen in creativiteit of vindingrijkheid.

Volg #YMCoronA online! Speciaal voor alle basisschoolkinderen die verplicht thuis moeten blijven; doe mee met gave thuis challenges of volg onze livesessie waarmee je vanuit je huiskamer mee kan doen met toffe spelactiviteiten. YMCoronA Challenges
Zie ook: https://ymca.nl/ymcorona-challenges/
Tetsje 0522-481616
 
 
Wat verwacht jij van de kerk? Wat verwacht jij van de kerk?

Wil je jouw mening kwijt,
ds. Marianne Gaastra
(06-23404616); E-mail
 
Verhalenverteller Kees Posthumus Verhalenverteller Kees Posthumus

Op zondag 8 maart speelt verhalenverteller Kees Posthumus zijn voorstelling ‘Dwars door de Bijbel’ in onze kerk.
De dienst waarin de voorstelling gespeeld wordt, begint gewoon om 10.00 uur en duurt iets langer dan een uur.
In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt Posthumus van Genesis naar Openbaringen, en weer terug.
In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift. Het gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt bekijken, dan doorgaans het geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk van wordt en die je aan het denken zetten. Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol liefdes, teleurstellingen en wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop en liefde. In ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel.

De voorstelling is gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland en sluit aan bij het jaarthema ‘Een goed verhaal’. 
VAN HARTE AANBEVOLEN! ZEGT HET VOORT EN NEEM IEMAND MEE!
Meer info? Vraag het aan Tetsje.
lees meer »
 
Jongerenwerk (voorheen zondagsschool) Jongerenwerk (voorheen zondagsschool)

Zondag 2 februari zijn de jongeren weer bij elkaar geweest. Ze waren eerst in de kerk en kregen het licht mee om uit te delen, want dat hoort bij deze dag, Maria Lichtmis.
Daarna hebben ze in de Munnekeweer foto’s van de kerstmusical bekeken, bijgepraat en geluisterd naar het verhaal van Jona.
Dat verhaal stond centraal tijdens de volgende bijeenkomst op vrijdag 7 februari bij de fam. Hulst.
Daar hebben ze meegedaan aan het door de Jongerenorganisatie van de PKN (JOP) georganiseerde spel ‘Sirkelslag’.
Het thema was ‘in beweging’ en de opdrachten waren gekoppeld aan het verhaal van Jona. Er deden heel veel groepen uit heel Nederland mee. Wij heten groep 2020.
Er is geluisterd, gepuzzeld, een parcours geraden en vaak gelopen, gedobbeld, gelachen, gedronken en gesnoept. Het was echt actief en gezellig tot na tien uur. (zie:https://jop.nl/themas/missionair-jeugdwerk/sirkelslag/sirkelslag-young )

De volgende bijeenkomsten voor de jongeren zijn waarschijnlijk op 3 en 5 en 12 april (Pasen), maar daarover willen we eerst met de jongeren overleggen.
En natuurlijk is iedereen welkom en word je niet gebeld, reageer dan naar Tetsje, Tina of Magreet.
 
Young Sirkelslag Young Sirkelslag@sirkelslag
Een mooi en interactief spel tussen jongerengroepen uit heel Nederland.
Het thema was : JONA
Ook de jongeren van onze kerk deden mee. Wij speelden het spel bij de familie Hulst.
lees meer »
 
Zondagsschool Zondagsschool

En nu weer verder in 2020

Op zondag 2 februari zijn alle jongeren van harte welkom op Blijdenstein.
Eerst in de kerk en dan in de Munnekeweer, om nog wat na te praten over kerst, foto’s te bekijken en nieuwe plannen te maken.

Op vrijdag 7 februari doen we mee met het interactieve spel voor jeugdgroepen ‘Sirkelslag YOUNG’.
Het thema van deze Sirkelslag is ‘Kom in beweging’ en gaat over het verhaal van Jona. Meer informatie: zie www.sirkelslag.nl/young
We spelen het spel bij de fam. Hulst, Buitenhuizerweg 2. 
Aanvang bijeenkomst: 19.00 uur

TOT ZIENS IN 2020
 
Dwars door de Bijbel! Dwars door de Bijbel!


Is een voorstelling van verhalenverteller Kees Posthumus.
Passend bij ons thema ‘Een goed verhaal’.
Op zondag 8 maart komt deze voorstelling naar Blijdenstein.
Zet het vast in uw agenda en zegt het voort, want het is de moeite waard.
 
 
Kinderkerstfeest "Operatie Kerstpost", door kinderen en jongeren.    Kinderkerstfeest "Operatie Kerstpost", door kinderen en jongeren.   


  foto's gemaakt door Zwaantje ten Have
lees meer »
 
Zondagsschool Zondagsschool
KERST
De kerstdrukte begon voor de jongeren al op zondag 22 december.
Ze hebben de musical eerst een keer geoefend en daarna de generale gespeeld met publiek. Het was een gezellige bijeenkomst en een goede
aanloop naar de kerstviering.
Op 24 december was de kerk goed bezet en na een lied en het aansteken van de adventskaarsen begon de musical meteen. Er werd vlot gespeeld en gezongen, met pianobegeleiding van Trijnie.
Anko, Zwaantje, Wesly en Jacco en Wesley hadden een mooi decor gemaakt en goed gezorgd voor de nodige attributen. 
Het afsluitende lied werd door iedereen meegezongen: ‘Kom en laat ons dansen, de vrede tegemoet. Wij krijgen nieuwe kansen door wat hij voor ons doet’.

 
 
Zondagsschool Zondagsschool
De jongeren (uit Ruinerwold en andere plaatsen) zijn al weken druk aan het oefenen voor de kerstmusical. Er wordt, samen met Anko, een decor gemaakt en over de kleren en de andere benodigdheden is ook al goed nagedacht.

Op zondag 22 december, vierde advent, wordt alles klaargezet en is de generale repetitie. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om die zondag om half 11 in de kerk te zijn. Er wordt eerst aandacht besteed aan het adventsproject en we rekenen op bezoek van Micha.
Daarna kan er even een kopje koffie gehaald worden en dan begint de musical “Operatie Kerstpost’.

Dinsdag 24 december is de kerstviering voor jong en ouder met de musical. Het begint om 19.00 uur.
We hopen dat er veel bezoekers zullen komen.

Na de kerstvakantie willen we op zondag 2 februari graag alle speelsters en spelers en andere medewerkers weer ontmoeten om de foto’s te bekijken en na te praten en samen te bedenken hoe we verder gaan.

                                                                                               Tetsje
 
 
Tweede zondag van Advent Tweede zondag van Advent

Ds. Marianne Gaastra
lees meer »
 
Eerste zondag van Advent Eerste zondag van Advent

Thema: Geef licht!


Foto's Zwaantje ten Have
lees meer »
 
Zondagsschool kerstmusical ‘Operatie Kerstpost’ Zondagsschool kerstmusical ‘Operatie Kerstpost’

Na een paar gezellige ‘gewone’ bijeenkomsten zijn we dit jaar op tijd begonnen met de repetities voor de       
kerstmusical ‘Operatie Kerstpost’.
De musical zal worden opgevoerd tijdens de kinderkerstviering op Blijdenstein op 24 december a.s.


De repetities zijn elke zondag tussen 10.00 en 11.00 uur
in de Munnekeweer en zijn begonnen op 10 november.

Voor vragen:
bel – 0522-481616 – of mail – tetsje@hetnet.nl -  naar Tetsje.

Advent
Na de herdenking van de overledenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar begint het nieuwe jaar met advent.
In deze periode (van zondag 3 dec. t/m 22 dec.) staan in de kerk de verhalen van de profeet Micha centraal en daaromheen is het adventsproject van Kind op Zondag gemaakt.
Zij schrijven: “Er zijn ramen die twee dingen tegelijk laten zien:
een schilderij dat erop staat en het licht dat erdoorheen schijnt.
Zo is het met Bijbelverhalen ook.
Ze vertellen over concrete mensen en gebeurtenissen. Maar wie goed kijkt, ziet nog iets anders: door de verhalen schijnt een licht.
Het licht van Gods liefde voor de mensen.”

Het thema is: GEEF LICHT!             
De verhalen zijn verbeeld in een serie posters met kerkramen.
Elke week komt er een poster bij en misschien krijgen we bezoek van een profeet.

Op zondag 22 december bent u van harte uitgenodigd te komen luisteren en kijken naar het verhaal van de vierde advent en de generale repetitie van de musical.
We beginnen om half elf en er is koffie.


Hartelijke groet van Magreet, Tina en Tetsje
 
 
wat is een Zondagsschool wat is een Zondagsschool

De zondagsschool is bestemd voor leerlingen van de basisschool. Er wordt gewerkt met verhalen en werkvormen uit “Kind op Zondag” (en “Bonnefooi”).

Tijdens Advent en de Veertigdagentijd wordt meegedaan aan een project waaraan ook in de kerkdienst aandacht wordt besteed.

De kinderen komen meestal samen in de kerkdienst. Na het intochtslied, begroeting en kort gesprek met de dominee, gaan de kinderen met een kaarsje, ontstoken aan de Paaskaars, naar de Munnekeweer. Daar wordt een verhaal verteld en zijn de kinderen creatief bezig.

Het is voor de kinderen een fijn uur
waarin aandacht wordt besteed aan het gewone leven van alledag en de bijzondere dingen daarin.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de zondagsschoolleiding:
Magreet Hofstra, Tina Hulst en Tetsje Zijlstra 

 
Zondagsschool Pasen 21 april Zondagsschool Pasen 21 april
Er was met Pasen veel te zien, te horen en te zingen. Na het laatste verhaal over de tuin gingen de kinderen naar de Munnekeweer om te luisteren naar het Paasverhaal en natuurlijk konden er daarna eieren gezocht worden.


foto's Zwaantje ten Have
 
Project veertigdagentijd

Project veertigdagentijd
We volgen in de Veertigdagentijd het project van Kind op Zondag.

Dat heeft als thema: Een nieuw begin.

De lezingen zijn uit het evangelie naar Lucas en er is elke keer een verhaaltje over twee kinderen (Julia en Stef) die een tuin aanleggen. Wat daarbij komt kijken en wat er mis kan gaan, sluit aan bij de lezingen. Ook zingen we een projectlied: “Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven.
God stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven”.
 
lees meer »
 
een oude foto bracht velen in beweging een oude foto bracht velen in beweging
voor informatie zie hier.
 
 
 
 

Huisdienst in 't Vonder met ds. Muis
datum en tijdstip 03-10-2020 om 19.00 uur
meer details

Ds. R. Gosker, IJhorst
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10.00 uur
meer details

Redactievergadering
datum en tijdstip 07-10-2020 om 14.00 uur
meer details

Ds. M. van Beusichem, Hattem
datum en tijdstip 11-10-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.