Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Kerkespraak en Website

Kerkespraak en Website

De Hervormde Gemeente te Ruinerwold heeft haar eigen "Kerkespraak".

Acht keer per jaar wordt het kerkblad door vrijwilligers bij de leden van onze gemeente in de brievenbus gedaan.
Ook is het mogelijk om "Kerkespraak" toegestuurd te  krijgen. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd.
   

      
  
  getekend door Sjoukje Rumph - Have

Ons kerkblad is niet alleen voor de volwassen lezer, ook onze jeugd wordt niet vergeten.

De redactie bestaat uit:
ds. M. Gaastra
dhr. H. Luning
mevr. M. Vogelzang
mevr. A. Pruntel-Scholten
mevr. G. Prins-Thijn
mevr. D. de Jonge-Zegeren

Schema voor 2020/ jaargang 71

Nummer 1 Kopij inleveren tot 09-01; verspreiden op 23-01
Nummer 2 Kopij inleveren tot 13-02; verspreiden op 27-02
Nummer 3 Kopij inleveren tot 19-03; verspreiden op 02-04
Nummer 4 Kopij inleveren tot 30-04; verspreiden op 14-05
Nummer 5 Kopij inleveren tot 25-06; verspreiden op 09-07
Nummer 6 Kopij inleveren tot 20-08; verspreiden op 03-09
Nummer 7 Kopij inleveren tot 01-10; verspreiden op 15-10
Nummer 8 Kopij inleveren tot 12-11; verspreiden op 26-11

Kopij sturen naar redactie Kerkespraak: email: kerkespraak@gmail.com
Zo ook foto's en tekst voor de website. 

 
De naamgeving De naamgeving
"Kerkblad der Hervormde Gemeente Ruinerwold" kreeg in 1995 haar naam.
Deze werd bedacht door ds. Tj. v.d. Bij uit Havelte.
 
"Wanneer in vroeger jaren in ons Drentheland de dominee klaar was met zijn preek en de gelovigen met de zegen naar huis had gestuurd, klom de koster, ook wel de veldwachter op de zogenaamde kerkespraak - steen, die buiten vlakbij de kerkdeur lag. Vanaf deze platte steen werden dan door hem alle mededelingen gedaan, die voor de ingezetenen van belang werden geacht."

Later kreeg de Hervormde Gemeente Ruinerwold de naam Hervormde Gemeente te Ruinerwold.
Hier werd het logo op aangepast.
 
Net als ds. v.d. Bij hoopt de Redactie van harte: "dat 'de Kerkespraak' in Ruinerwold velen zal mogen blijven bereiken en vruchtbaar zal mogen functioneren in de Hervormde Gemeente."
lees meer »
 
kerkblad logo in de 60er jaren kerkblad logo in de 60er jaren
 
 
 
 

Huisdienst in 't Vonder met ds. Muis
datum en tijdstip 03-10-2020 om 19.00 uur
meer details

Ds. R. Gosker, IJhorst
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10.00 uur
meer details

Redactievergadering
datum en tijdstip 07-10-2020 om 14.00 uur
meer details

Ds. M. van Beusichem, Hattem
datum en tijdstip 11-10-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.