Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Kerkespraak en Website

Kerkespraak en Website

De Hervormde Gemeente te Ruinerwold heeft haar eigen kerkblad met de naam: "Kerkespraak".

Acht keer per jaar wordt "Kerkespraak door ouderlingen en/of vrijwilligers bij de leden van onze gemeente in de brievenbus gedaan.
Ook is het mogelijk om "Kerkespraak" toegestuurd te  krijgen.
Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd.

Onze "Kerkespraak" digitaal 
Onlangs is de vraag gesteld of het mogelijk is om Kerkespraak per e-mail toegestuurd te krijgen.
Deze mogelijkheid bestaat.
Een ieder die "Kerkespraak" in het vervolg per 
e-mail wil ontvangen kan een berichtje sturen aan: scribablijdenstein@gmail.com
   
getekend door Sjoukje Rumph - Have

"Kerkespraak" is niet alleen voor de volwassen lezer, ook onze jeugd wordt niet vergeten.

De redactie bestaat uit:
ds. E. v. Veen
dhr. H. Luning
mevr. M. Vogelzang
mevr. A. Pruntel-Scholten
mevr. G. Prins-Thijn
mevr. P. Aberson-Mulder Kerkespraak 2022 - jaargang 73 

Kopij sturen naar redactie Kerkespraak, e-mail: kerkespraak@gmail.com
Zo ook foto's en tekst voor de website. 


Planning Kerkespraak 2022
 
Kopij moet binnen zijn op:
Donderdag 6 januari, donderdag 10 februari, donderdag 17 maart,
donderdag 28 april, donderdag 23 juni, donderdag 18 augustus,
donderdag 29 september, donderdag 10 november.

Redactievergadering:
Woensdag 12 januari, woensdag 16 februari, woensdag 23 maart,
woensdag 4 mei, woensdag 29 juni, woensdag 24 augustus,
woensdag 5 oktober, woensdag 16 november.

   Kopij wordt doorgestuurd naar Reestdruk
  
Maandag 17 januari, maandag 21 februari, maandag 28 maart,
   maandag 9 mei, maandag 4 juli, maandag 29 augustus, maandag 10 oktober,   
   maandag 21 november.


   Kerkespraak wordt rondgebracht op donderdag omstreeks:
   20  januari, 24 februari, 31 maart, 12 mei, 7 juli,
   01 september, 13 oktober, 24 november. 

 
De naamgeving De naamgeving
"Kerkblad der Hervormde Gemeente Ruinerwold" kreeg in 1995 haar naam.
Deze werd bedacht door ds. Tj. v.d. Bij uit Havelte.
 
"Wanneer in vroeger jaren in ons Drentheland de dominee klaar was met zijn preek en de gelovigen met de zegen naar huis had gestuurd, klom de koster, ook wel de veldwachter op de zogenaamde kerkespraak - steen, die buiten vlakbij de kerkdeur lag. Vanaf deze platte steen werden dan door hem alle mededelingen gedaan, die voor de ingezetenen van belang werden geacht."

Later kreeg de Hervormde Gemeente Ruinerwold de naam Hervormde Gemeente te Ruinerwold.
Hier werd het logo op aangepast.
 
Net als ds. v.d. Bij hoopt de Redactie van harte: "dat 'de Kerkespraak' in Ruinerwold velen zal mogen blijven bereiken en vruchtbaar zal mogen functioneren in de Hervormde Gemeente."
lees meer »
 
kerkblad logo in de 60er jaren kerkblad logo in de 60er jaren
 
 
 
 

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 25-05-2022 om 19:30 uur
meer details

Feest van de Geest
datum en tijdstip 26-05-2022 om 13.00 uur
meer details

Feest van de Geest
datum en tijdstip 27-05-2022 om 13.00 uur
meer details

Feest van de Geest
datum en tijdstip 28-05-2022 om 13.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.