Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Welkom

Bartholomeus kerk op Blijdenstein
Welkom

De Kerkenraad verwelkomt u graag in onze kerkdiensten en ook bent u van harte welkom om het monumentale gebouw en haar omgeving te bezoeken.

 

Voor nu een goed verblijf op onze site.

 
Kerkespraak 2020-1 Kerkespraak 2020-1
 
Jaargang 71 nummer 1                                                    januari - februari 2020

Kerkdiensten                                
Zo.  26-01 10.00uur Ds. A. van Setten-Ruhrwiem, dienst waarin de beroepingscommissie wordt voorgesteld en toegerust, m.m.v. “Con Amore”, coll. Jeugdwerk JOP
Zo.  02-02 10.00 uur Mevr. T. Zijlstra, (coll. Werelddiaconaat),
koffie en thee na de dienst
Zo. 09-02 10.00 uur Ds. C.Huisman, Meppel, Heilig Avondmaal aan tafel,
coll. Catechese en Educatie
Zo. 16-02 10.00 uur Ds. G.J. Ros, Hoogeveen, (coll. Kerk in Actie Werelddiaconaat), koffie en thee na de dienst
Zo. 23-02 10.00 uur Ds. J. Woltinge, Zwolle, (coll. Kerk in Actie Diaconaat)
Di. 23-02 15.00 uur Korenconcert, 95 jarig jubileum “Con Amore”,
coll. na afloop, kerk open vanaf 14.30 uur
Zo. 01-03 10.00 uur Ds. A. van Setten-Ruhrwiem, 1e zondag van de 40dagentijd, coll. Kerk in Actie voorjaarszending,
koffie en thee na de dienst

Met o.a. een overdenking van ds. Gaastra, informatie over de kerkdiensten: overweging, in de agenda, Zondagsschool,  Con Amore.

Kerkespraak 2020 nr. 2 komt uit op donderdag 27 februari.
U kunt uw kopij per email zenden naar:  tot uiterlijk
donderdag 13 februari bij de Redactie. 
 
Kerkbalans 2020 Kerkbalans 2020   

     2020


 "Geef voor de kerk Blijdenstein"
De Aktie kerkbalans is van 18 januari t/m 1 februari.
Alle gemeenteleden zijn of per mail of door een vrijwilliger weer benaderd om een bijdrage te geven om aan de activiteiten en  voor het onderhoud aan de kerk bij te dragen. In 2020 zal er weer een predikant worden benoemd, helaas maar voor 50 procent.  De begroting laat helaas niet meer toe.
Een vriendelijk verzoek aan alle gemeenteleden, indien het mogelijk is om uw gift te verhogen. Wanneer de vrijwilliger niet de retourenvelop heeft opgehaald, omdat u misschien afwezig was. Het is natuurlijk ook mogelijk om uw gift over te maken op NL33RABO0373728336 t.n.v. hervormde gemeente Ruinerwold.
Vriendelijk dank voor uw gift.
 
 
Voortgang beroepingswerk Voortgang beroepingswerk
In de uitgave Woord & Weg van de Protestantse Kerk Nederland die 31 januari a.s. uitkomt zijn drie advertenties opgenomen voor de vacatures in Ruinerwold / Ruinen en IJhorst-De Wijk. Elke gemeente vraagt een parttime predikant van 0,5 fte.
Hierbij is aangegeven, dat door het combineren van twee gemeenten de mogelijkheid bestaat om tot een volledige betrekking te komen.
De vacature staat ook op de website van onze eigen gemeente (Hervormde Gemeente Ruinerwold en vervolgens kerkenraad etc. aan klikken).
Hier verschijnt de tekst van de vacature en bij lees meer >> staan foto’s van de kerk / kerkelijk erf / Pastorie en Munnekeweer.
De sluitingstijd van de vacature is 29 februari a.s.
 
 
Gemeenteavond Gemeenteavond
Op 11 februari a.s. wordt er door de kerkenraad een gemeenteavond georganiseerd in de Munnekeweer. De avond begint om 20.00 uur.

In deze bijeenkomst willen wij de volgende onderwerpen behandelen;
 
  • Kennismaking met onze Consulent en tijdelijk predikant Marianne Gaastra
  • Stand van zaken met betrekking tot het beroepingswerk
  • Visiestuk RIJKeR
  • Presentatie over de renovatie van de Pastorie
  • Donorcodicil en geloof

Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.
 
Vespers in de veertigdagentijd  Vespers in de veertigdagentijd 

Op woensdag 26 februari begint de Veertigdagentijd met Aswoensdag.
De Veertigdagentijd eindigt met het grote feest van Pasen op zondag 12 april.
Veertig dagen lang leven wij toe naar Pasen. We gaan met Jezus op weg.
Het is een weg van bergen en dalen, van blijdschap en verdriet, van dankbaarheid en onvrede.
Evenals de vorige jaren zullen er in deze tijd ook weer korte avonddiensten (vespers) gehouden worden in de verschillende kerken in onze omgeving:
Protestantse Gemeente IJhorst/De Wijk, Protestantse Gemeente Koekange, Vrijgemaakte Kerk ( Koekange), De Kapelgemeente ( R’ wold), Hervormde Gemeente R’wold/Blijdenstein, Gereformeerde Kerk Berghuizen.
De vieringen beginnen om 19.00 uur.
Het thema is dit jaar: ‘De kruiswoorden van Jezus’.
 
  1 maart:  Voorganger Protestantse gemeente Koekange, ds. Henriëtte de  
                  Graaf. Tekst  Lucas 23: 34 “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat       
                  zij doen.” 

  8 maart:  Voorganger Gereformeerde Kerk R’wold-Koekange,
                  ds. Jan Muis. Tekst Johannes 19: 26,27 ‘Dat is uw zoon’.
                  ‘Dat is je moeder.’

15 maart:  Voorganger Hervormde gemeente Blijdenstein, ds. Marianne Gaastra.
                  Tekst Lucas 23: 43 ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het
                  paradijs zijn.’

22 maart:  Voorganger Kapel ds. Krijn de Graaf.
                  Tekst Matteüs 27: 46 ‘Mijn God, mijn God, Waarom hebt u mij verlaten?’

29 maart:  Voorganger Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Koekange,
                  Tekst Johannes 19: 28 “Ik heb dorst.”

    5 april:   Voorganger Protestantse gemeente IJhorst-De Wijk,
                  Tekst Johannes 19: 30 “Het is volbracht.”
 
Vrijwilligersvervoer in De Wolden Vrijwilligersvervoer in De Wolden
Het Diaconaal Verband De Wolden staat achter het initiatief van DeWoldenvervoert en steunt waar mogelijk.
Wanneer u vervoer nodig heeft, leest u hier wat de mogelijkheden zijn.

                                                                                             zie hier   
 
Con Amore zoekt bassen, tenoren, alten en sopranen Con Amore zoekt bassen, tenoren, alten en sopranen

https://hervormde-gemeente-ruinerwold.protestantsekerk.net/uploads/klant134/2016445D.jpg
Kortom iedereen die kan zingen en van kerkmuziek houdt, wordt uitgenodigd om met het kerkkoor in contact te treden.
 
Fotoboekje van onze kerk

Fotoboekje van onze kerk
Een boekje met foto's van onze Bartholomeüskerk. 
Het kost slechts € 15,00.
Er is een beperkte oplage.

Te verkrijgen bij Zwaantje ten Have.
 
Disclaimer Disclaimer

De in deze website opgenomen adresgegevens zijn uitsluitend bestemd voor leden en betrokkenen van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold en degenen die geïnteresseerd zijn in onze kerk(organisatie).
Het opnemen van deze gegevens in een bestand van welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de kerkenraad.

Een foto kan privacy problemen veroorzaken. Wanneer iemand kenbaar maakt niet duidelijk in beeld te willen zijn, dan wordt de bewuste foto van de site gehaald. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Wij doen ons best om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Ook dan zouden we graag hierover worden geinformeerd opdat we de juiste informatie kunnen geven.

 
 
 
 

Ds. G.J. Ros, Hoogeveen
datum en tijdstip 16-02-2020 om 10.00 uu
meer details

Vergadering Kerkenraad
datum en tijdstip 17-02-2020 om 20.00 uur
meer details

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 19-02-2020 om 19:30 uur
meer details

Ds. J. Woltinge, Zwolle
datum en tijdstip 23-02-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.