Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Kerkenraadscommissies Kerkenraadscommissies

informatie over:
Preekvoorziener
Commissie Eredienst
Commissie van Advies
Commissie RIJKeR
KerkinActie
Commissie Samen Op Weg (Protestantse Kerk in Nederland)
vindt u op deze pagina.

De Zondagsschool, het kerkkoor Con Amore en de Zusterkring hebben een eigen pagina.

 
Preekvoorziener Preekvoorziener
De preekvoorziener heeft de taak om de vrije zondagen van de predikant in te vullen door een andere voorganger.

Mevrouw S. Rumph - Have vult voor onze kerk deze functie in.
Zij is telefonisch te bereiken op 0522-481672 of per e-mail. 
 
Commissie Eredienst Commissie Eredienst
Deze commissie organiseert de vieringen. 

De commissie bestaat uit:
mevr. T. de Boer-Pekel
mevr. M. Vogelzang
mevr. K.W. Weide-Dercksen
mevr. A.J.K. Zwikker-Schiphorst
mevr. S. Rumph-Have
 
Commissie van advies Commissie van advies

Het College van Kerkrentmeesters wordt in haar werkzaamheden bijgestaan en geadviseerd door de Commissie van Advies. Tenminste twee keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering.

De commissie bestaat uit:
mevr. T. de Boer-Pekel, voorzitter
dhr. H. Kleene
dhr. J. Tonkes
dhr. J. van der Veen

 
Commissie RIJKeR Commissie RIJKeR
RIJKeR is een overlegorgaan van de Hervormde Kerken Ruinerwold, IJhorst-de Wijk, Koekange en Ruinen.
De betrokken gemeenten hebben allen de verwachting in de toekomst niet in de huidige opzet als Hervormde Gemeente te kunnen blijven functioneren. Bij alle gemeenten lopen de inkomsten uit “levend” geld ( is geld dat de gemeenteleden jaarlijks bijdragen)terug  hetzelfde geldt voor de inkomsten uit vermogen. Door de lage rente staan de inkomsten uit vermogen aanzienlijk onder druk. Middels dit overleg proberen de gemeenten gezamenlijk op een zodanige wijze oplossingen te vinden zo dat er in alle betrokken gemeenten Gods woord verkondigd kan blijven worden.
Dit heeft er toe geleid, dat vanuit Ruinerwold er 0,5 fte predikantsplaats is gedetacheerd bij IJhorst-De Wijk en vanuit Ruinen is er 0,2 fte predikant gedetacheerd bij Ruinerwold en 0,1 fte bij IJhorst-De Wijk. Naast het uitwisselen van predikanten wordt er onderzocht of samenwerking op andere terreinen ook mogelijk is.
 
Kerk in Actie

Kerk in Actie

De werkgroep Kerk in Actie van de Gereformeerde kerk te Berghuizen, de Kapelgemeente en de Hervormde gemeente te Ruinerwold heeft als algemene opdracht om in de gemeente de aandacht te vestigen op de noden van de wereld en waar mogelijk bijdragen te leveren aan de verlichting van die noden. De werkgroep geeft voorlichting aan de gemeente o.a. via “Kerkespraak”, de lectuurtafel in de kerk en publicaties over projecten. Het geld dat nodig is voor gekozen projecten wordt bij elkaar gebracht door extra collectes na de eredienst, sponsoracties en andere activiteiten.

lees meer »
 
Commissie Samen Op Weg (Protestantse Kerk in Nederland) Commissie Samen Op Weg (Protestantse Kerk in Nederland)

De Hervormde Gemeente te Ruinerwold maakt - evenals de Gereformeerde Kerk te Ruinerwold-Koekange en de Kapelgemeente - deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Deze drie kerken hebben regelmatig contact met elkaar. Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden wordt meegewerkt aan:

  • de organisatie van een tentdienst in de feestweek van Ruinerwold.
  • de Kerstnachtdienst van de gezamenlijke kerken in de kerk van Blijdenstein.
  • een avondsluiting in het WoonZorgcentrum ’t Vonder, elke eerste zaterdag van de maand.
 
 
 
 

Ds. B. Metselaar, Beilen
datum en tijdstip 25-08-2019 om 10.00 uur
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 26-08-2019 om 20.00 uur
meer details

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 28-08-2019 om 19:30 uur
meer details

Kerkdienst in de Karstenhoeve Ds. G. Naber, Ruinen
datum en tijdstip 01-09-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10:00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI


Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.