Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Paasgroet vanuit de Diaconie Paasgroet vanuit de Diaconie


Wij, als diaconie hebben vorige week een Paasgroet en als steuntje in de rug, aan alle gezinnen met kinderen die door de coronacrisis, niet naar school kunnen en lid zijn van onze kerk een boeket bloemen gestuurd.
Door medewerking van de  ouderlingen, die ons de adressen door gegeven hebben, konden wij in bestek van een paar dagen 64 gezinnen blij maken.
Ook de Bloemerij kon in een kort tijd alle boeketten bezorgen.
 
Groeten namens de diaconie,
Marie Kuijer
 
Informatiepunt Geldzaken De Wolden permanente voorziening Informatiepunt Geldzaken De Wolden permanente voorziening
Het lnformatiepunt Geldzaken is een initiatief van Welzijn De Wolden, de gemeente, Humanitas Thuisadmínistratie en Diaconaal Verband De Wolden. Mensen kunnen er terecht met allerlei financiële problemen en vragen over geldzaken. Het informatiepunt ging in 2018 als proef van start. Omdat mensen uit alle lagen van de bevolking geregeld een beroep doen op de kennis en expertise van de medewerkers, heeft de samenwerking een permanente status gekregen.
Advies thuis of op locatie. Mensen die met vragen over geldzaken zitten, kunnen bellen om een afspraak te maken. Deze afspraak is normaaI gesproken bij de mensen thuis, maar kan ook ergens anders. Ook kan via de telefoon advies worden gegeven. Medewerkers beantwoorden sommige vragen zelf, maar ze kunnen ook door verwijzen naar de budgetcoach, vrijwilligers, maatschappelijk werk of de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente. Het informatiepunt is te bereiken van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

DE WOLDEN, Oosterweg 14, 7921 GB Zuidwolde, 0528 – 217022.
info@informatiepuntgeldzaken
www.informatiepuntgeldzaken
 
 
Kerstavond Kerstavond
Kerstavond
De viering van het kind
Kerstavond
Die koning die mij zo bemint

Kerstavond
Jezus is naar ons toegekomen

Kerstavond
Hij vervult mijn toekomstdromen

Kerstavond
Het Kind dat het Licht komt brengen
Kerstavond
God die mijn leven blijft verlengen

Kerstavond
God is mij nabij
Kerstavond
Zijn liefde dat maakt mij zo blij.


Miranda Vlieland

Namens de diaconie van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold wens ik iedereen gezegende kerstdagen en een gelukkig 2020.
Rudy van Goor, voorzitter
 
 
Diaconie zet ’t Vonder in het licht Diaconie zet ’t Vonder in het licht
‘t Vonder heeft op zaterdag 11 mei jongstleden feest gevierd. Het woonzorgcentrum zag vijfentwintig jaar geleden het licht en daarom werd er natuurlijk een feestje gevierd.
Op deze dag vonden er veel feestelijke activiteiten plaats.
De dag werd afgesloten met een spetterend optreden van de gemengde zangvereniging “Spotlights”. De diaconie heeft in het kader van dit zilveren jubileum met het aanbieden van een lantaarnpaal met drie lampen ’t Vonder in de schijnwerpers gezet.


Het woonzorgcentrum ’t Vonder is oorspronkelijk vanuit de Diaconie van onze Hervormde Gemeente ontstaan.
Namens de Diaconie van de Hervormde Gemeente Ruinerwold,
                                                                                                   
                                                                                                 Rudy van Goor
 
 
Geldzaken Geldzaken
Soms komen mensen in de knoop met hun financiële administratie, of zijn er problemen met schuld, of betalingsachterstanden.
Onze diaconie werkt via Diaconaal Verband de Wolden samen met Humanitas (thuisadministratie) om mensen te helpen die financieel wat steun kunnen gebruiken.
Vrijwilligers bezoeken mensen op aanvraag, zodat er overzicht komt in hun inkomsten en uitgaven en om te helpen bij andere geldzaken en indien nodig samen te kijken wat er mogelijk is. Voor meer informatie, advies en praktische hulp kunt u contact opnemen met een van onze diakenen. Ook is het mogelijk om te bellen met het Informatiepunt Geldzaken van De Wolden / Stichting Welzijn (maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur), telefoon: 0528-217022 of via www.informatiepuntgeldzaken.nl.
 
 
Douwe Egberts waardepunten voor de voedselbank Douwe Egberts waardepunten voor de voedselbank

 

Lever uw Douwe Egberts waardepunten in voor gratis koffie voor de voedselbanken!

Het is dit jaar het zevende jaar van een gezamenlijk initiatief: Douwe Egberts, Lionsclubs en Voedselbanken Nederland komen in actie om zoveel mogelijk pakken koffie voor de klanten van de voedselbanken in te zamelen. Ook de diaconieën in de gemeente De Wolden doen dit jaar mee aan deze actie. In december worden door heel Nederland DE-waardepunten ingezameld. Douwe Egberts zet de ingezamelde waardepunten om in pakken Douwe Egberts Aroma Rood koffie en verhoogt het aantal pakken met nog eens 15%. Zo kunnen de voedselbanken in 2019 wekelijks pakken koffie uitdelen aan mensen die het hard nodig hebben.

In de kerk staat een grote bus van Douwe Egberts.
Van harte aanbevolen.

 

lees meer »
 
Diaconie plaatst een bankje bij 't Vonder Diaconie plaatst een bankje bij 't Vonder
Zaterdagochtend 24 november heeft de Diaconie van de Hervormde gemeente Ruinerwold (Blijdenstein) in de stralende zon een bank aan het verzorgingshuis ’t Vonder te Ruinerwold aangeboden.
Onder leiding van de voorzitter van de Kerkenraad, de heer Roelof Kuijer, werd de bank in de tuin van ‘t Vonder geplaatst. De voltallige Diaconie was bij de ceremonie aanwezig. Vele handen maakten licht werk en de klus was dan ook snel geklaard. “De bewoners van ‘t Vonder kunnen onder de boom mooi zitten”, aldus diaken Jannie Bralten-Kleis. Onder genot van een kopje koffie en een versnapering is de bank getest. Ieder van de aanwezigen is van mening dat de bank heerlijk zit en een aanwinst voor het dorp is.

 
Paasgroet vanuit de Diaconie Paasgroet vanuit de Diaconie


Wij, als diaconie hebben vorige week een Paasgroet en als steuntje in de rug, aan alle gezinnen met kinderen die door de coronacrisis, niet naar school kunnen en lid zijn van onze kerk een boeket bloemen gestuurd.
Door medewerking van de  ouderlingen, die ons de adressen door gegeven hebben, konden wij in bestek van een paar dagen 64 gezinnen blij maken.
Ook de Bloemerij kon in een kort tijd alle boeketten bezorgen.
 
Groeten namens de diaconie,
Marie Kuijer
 
Extra collecte met een diaconaal doel in de collectezak

Extra collecte met een diaconaal doel in de collectezak
De diaconie heeft besloten om de extra collectes die een daadwerkelijk diaconaal doel hebben, zoals het werelddiaconaat, Kerk in Actie diaconaat, zending etc. samen te voegen met de collecte in de eerste rondgang in de kerkdienst die altijd bestemd is voor de Diaconie.
U kunt dan uw extra gift samen met de gift voor de Diaconie in de collectezak doen. De gehele opbrengst in de collectezak wordt dan overgemaakt naar het doel van die extra collecte. Het gaat dit jaar om 8 keer en het zal worden afgekondigd in de kerk.
 
Diaconaat

Diaconaat

Onder diaconaat wordt verstaan dat gemeenteleden zorg en aandacht hebben voor elkaar en voor wie niet tot de gemeente behoren. De gemeenteleden zullen “barmhartigheid en gerechtigheid” voorstaan en toepassen.

Behalve dat de viering van “de maaltijd van de Heer” een symbool is van de zorg van God voor de mensen, is de Viering van het Heilig Avondmaal ook een symbool van de zorg voor elkaar.

De gemeente en haar leden hebben tot taak om mensen in de knel bij te staan en te proberen de problemen op te lossen. Deze opdracht geldt ten opzichte van mensen binnen de gemeente, voor andere mensen in onze omgeving en voor mensen elders in de wereld.

De diaconie is er om de gemeente in de diaconale taak te ondersteunen en te stimuleren en om daaraan praktische uitvoering te geven. Dat doet zij onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Vaak is een bepaalde deskundigheid nodig om aan de oplossing van problemen te werken. In zo’n geval kan in de gemeente een beroep worden gedaan op de diakenen. Die zullen waar nodig een beroep doen op ter zake kundige instanties.

De diaconie onderhoudt contact met diaconieën van andere kerken in de gemeente De Wolden.

Door financiële bijdragen kan gewerkt worden aan het doen van “barmhartigheid en gerechtigheid” en het oplossen van problemen. De diaconie ontvangt deze financiële middelen onder andere uit collectes tijdens de kerkdiensten, giften en legaten en rente uit vermogen. Hiermee worden landelijke en regionale acties ondersteund. Jaarlijks bepaalt de diaconie welke organisaties door ons als gemeente worden ondersteund. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan regionale acties.

Volgens een landelijk vastgesteld rooster houdt de diaconie regelmatig extra collectes waarbij het doel vooraf wordt aangegeven. In bepaalde gevallen wordt individuele financiële hulp verleend. In de jaarrekening en begroting wordt jaarlijks over dit alles inzicht gegeven en verantwoording afgelegd.

Vanuit de landelijke kerk worden er elk jaar vakanties georganiseerd voor mensen met beperkingen. De diaconie bevordert deelname hieraan door mensen uit onze eigen omgeving uit te nodigen.

Schrijfacties van Amnesty International worden ondersteund.

De diaconie wordt geconfronteerd met een steeds verder terugtredende overheid en zal moeten nadenken over wat dat betekent voor het beleid. De ondersteuning van vooral kleinschalige projecten overal ter wereld, die door vrijwilligers worden uitgevoerd geniet de voorkeur.

 
Diakenen Diakenen

mevr. J. Bralten - Kleis
de heer R. van Goor, voorzitter
mevr. M.R. Kuijer - Zoer, penningmeester/secretaris (0522 482277) E-mail
de heer A. van der Linde
mevr. M. Versteeg - Hondebrink
mevr. J.Ypey - Nagel  (Hervormde Kapel Gemeente Ruinerwold)
mevr. R. Bijkerk - Stelwagen (Hervormde Kapel Gemeente Ruinerwold) (0522-482186) rimkebijkerk@telfort.nl
en toegevoegd lid mevr. W. van Dijk-Krale als afgevaardigde in het Diaconaal Verband De Wolden.

 
donatie Kringloopwinkel 2017 verdeeld donatie Kringloopwinkel 2017 verdeeld
Stichting AMKS (Actief voor Muziek, Kerk en Samenleving) is eigenaar en exploitant van de Kringloopwinkel "De Wolden", Hoge Akkers 2 te Ruinerwold. De Diaconie heeft in 2017 € 8.085,38 ontvangen. 
lees meer »
 
Diaconaal Verband De Wolden

Diaconaal Verband De Wolden
lees meer »
 
Vrijwilligersvervoer in De Wolden Vrijwilligersvervoer in De Wolden
Het Diaconaal Verband De Wolden staat achter het initiatief van DeWoldenvervoert en steunt waar mogelijk.
Wanneer u vervoer nodig heeft, leest u hier wat de mogelijkheden zijn.

zie hier
 
Vrijwilligers gezocht Vrijwilligers gezocht
Via Diaconaal verband De Wolden.

voor  voedselbank en stichting administratievoormekaar
lees meer »
 
Diaconie steunt Gambiaproject van de familie Hulst Diaconie steunt Gambiaproject van de familie Hulst
lees meer »
 
Bericht uit Gambia 2017 Bericht uit Gambia 2017
Familie Hulst vertelt over hun ervaringen in Gambia
Zij sloten vriendschappen en helpen. Ook u kunt u daaraan bijdragen.
Hoe?
lees meer »
 
bericht uit Gambia 2016 bericht uit Gambia 2016
Uit Kerkespraak 2017-2
lees meer »
 
 
 
 

Huisdienst in 't Vonder met ds. Muis
datum en tijdstip 03-10-2020 om 19.00 uur
meer details

Ds. R. Gosker, IJhorst
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10.00 uur
meer details

Redactievergadering
datum en tijdstip 07-10-2020 om 14.00 uur
meer details

Ds. M. van Beusichem, Hattem
datum en tijdstip 11-10-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.