Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Kerkdiensten

Kerkdiensten

De erediensten van de gemeente worden gehouden in de Bartholomeüskerk op Blijdenstein. 

Iedere zondagmorgen roept de kerkklok de mensen op om naar Blijdenstein te komen. We wachten met de start van de kerkdienst totdat deze is uitgeluid.

 

 

Tijdens de viering brandt de Paaskaars ten teken van het licht van Christus in ons midden.

De vieringen worden geleid vanachter de liturgische tafel. De dienst van het Woord vindt plaats vanaf de kansel.

 

Voor de vieringen bestaan verschillende orden van dienst. 
Bij de ingang ontvangt u de orde van dienst,
samen met het Liedboek.
Wij zingen uit het  Liedboek; zingen en bidden in huis en kerk.

Voor de inhoud zie hier

De viering van het Heilig Avondmaal vindt afwisselend plaats aan tafel en lopend.

 

 

Bij de viering van de Heilige Doop wordt gebruik gemaakt van het doopvont.


 

Voor de lezingen wordt voornamelijk gebruik gemaakt van het oecumenisch leesrooster. In de agenda staan de bijbellezingen vermeld. De voorganger beslist of deze lezing wordt gebruikt.

Tijdens de kerkdienst wordt er gecollecteerd in 2 rondgangen. 1 voor de kerk en 1 voor de diaconie. Soms is er bij de uitgang een extra collecte.

Tijdens de dienst staat er een boeket bloemen in de kerk dat na afloop als groet van de gemeente naar iemand gaat die we graag extra aandacht geven bij ziekte, zorgen, verdriet of vreugde.

Regelmatig zijn de kinderen van de Zondagsschool voorafgaande aan de kerkdienst in de kerk aanwezig.

Kinderen zijn tijdens de dienst van harte welkom, Er zijn potloden en kleurplaten e.d. zodat ze zich daarmee, bijvoorbeeld tijdens het luisteren naar de preek, aan een tafeltje kunnen vermaken.

 


(Gratis) dienstverleningen

Voor kinderen beneden de 4 jaar kan er tijdens de kerkdienst oppas worden geregeld in de Munnekeweer. U kunt dit aanvragen bij de dienstdoende ouderling.  Vanaf 4 jaar kunnen de kinderen tijdens de kerkdienst meedoen met de Zondagsschool. Ook kunt u deze ouderling benaderen wanneer u gebruik wilt maken van de kerkauto wanneer u zelf moeilijk in de kerk kunt komen.

Ook kunt u in de week na de kerkdienst, de dienst (nog eens) beluisteren vanaf een cd. U kunt deze aanvragen. 

lees meer »
 
over de betenis van de liturgische kleuren over de betenis van de liturgische kleuren

De kleur staat in verband met het karakter van de dienst
en komt tot uiting in het kleed /antependium op de avondmaalstafel
en in de stola van de voorganger.

lees meer »
 
Avondmaal

Avondmaal

Avondmaal op Blijdenstein

lees meer »
 
over het Avondmaal in Kerkespraak 2015-8 over het Avondmaal in Kerkespraak 2015-8


In de viering van de Pesachmaaltijd zijn ook de kinderen van harte welkom. Iedereen die wil delen in het feest mag meedoen. 

lees meer »
 
Paaskaars

Paaskaars 2017
Paaskaars
lees meer »
 
kaarsje aansteken

kaarsje aansteken

Net als in veel kerken bestaat in onze kerk de mogelijkheid voor bezoekers om een kaarsje aan te steken als teken van verbondenheid met iemand die is overleden, of voor iemand die een moeilijke periode doormaakt. 

lees meer »
 
 
 
 

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 12-12-2018 om 19:30 uur

meer details

Mantra zingen: Licht in de duisternis
datum en tijdstip 13-12-2018 om 20.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10:00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 

 
uit de pastorie

preek en
overweging

 
Contact met de kerk.

Bij vreugde en verdriet en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.