Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Pastoraat/ouderlingen Pastoraat/ouderlingen

is werken aan de onderlinge verbondenheid tussen de mensen, omdat God zich heeft verbonden met de mensen. Pastoraat heeft daarom niet alleen betrekking op de eigen gemeenteleden, maar ook op andere mensen die geen deel uitmaken van de kerk. De herderlijke zorg is een taak van alle gemeenteleden, waarbij de ouderlingen en de predikant de specifieke taak hebben om te zorgen dat deze zorg wordt uitgevoerd.

Het pastoraat vindt vooral plaats door middel van huisbezoek aan nieuw ingekomenen in de gemeente, bij geboorte, bij huwelijk, bij verjaardagen vanaf het bereiken van de 80-jarige leeftijd, bij levens- en gezinsproblemen, bij ernstige ziekte, in stervensbegeleiding en bij rouwverwerking.

Soms wachten mensen op een telefoontje of bezoekje en komt het niet. Ook de kerk/dominee laat misschien op zich wachten.
Wacht niet, maar neem contact op met:
ds. Eric van Veen
Vredenburg 23, 8341 RM Steenwijkerwold
(0521-588568) (06-53590904); Email:

Voor bezoek/contact ouderling zie namen en contactgegevens pastorale ouderlingen op deze pagina.

 
Rooster dienstdoende ouderling Rooster dienstdoende ouderling
Januari 2022 mevrouw J. Slagter-Bos 0522 481637 e-mail
Februari de heer W. Rumph 0522 481672 e-mail
Maart mevrouw G. Pruntel-Hoorn 0522 474275 e-mail
April mevrouw J. Kramer-Kolleman 0522 480786 e-mail
Mei mevrouw J.H. Aalderink-Pot 06-30275250 e-mail 
Juni dhr. R. Kuijer 0522 482277 e-mail
Juli mevrouw Z. ten Have 0522 451713 e-mail
Augustus mevrouw P. Aberson-Mulder 06-23802536 e-mail
September mevrouw T. Hulst-Haasjes 06-30975887 e-mail
Oktober mevrouw J. Kramer-Kolleman 0522 480786 e-mail
November mevrouw G. Pruntel-Hoorn 0522 474275 e-mail
December mevrouw H. Boxem-Stevens 0522 481861 e-mail
 
Taken pastorale ouderling Taken pastorale ouderling

Ouderlingen dragen zorg voor het bezoeken van gemeenteleden, van zieken, jubilarissen en ouders van een pasgeboren kind en gemeenteleden die nieuw in onze gemeente zijn komen wonen. Zij worden hierbij geassisteerd door de contactpersonen.
Belangrijk wordt gevonden dat de contacten niet worden beperkt tot eenmalige contacten, vooral als het gaat om nieuw ingekomenen en jonge ouders. Ouderlingen zullen initiatieven nemen tot vervolgcontacten.

De ouderlingen zijn medeverantwoordelijk voor:
de bediening van het Woord;
de bediening van de sacramenten;
het organiseren van wijkavonden;
en ze zijn ouderling van dienst bij doop-, rouw-, en trouwdiensten.

Er is een rooster dat per maand aangeeft welke ouderling tijdens de eredienst dienstdoende ouderling is.

De ouderlingen komen bijeen in het zogenaamde ouderlingenconvent. Belangrijk gespreksthema is het groeien in en het verbeteren van het bezoekwerk door ouderlingen en contactpersonen. In het ouderlingenconvent wordt informatie verkregen en inspiratie opgedaan met betrekking tot het functioneren in het pastoraat. In Kerkespraak en op deze site wordt de datum van de vergadering bekend gemaakt.

Het streven is om een keer per twee jaar een ontmoeting te houden, bedoeld om gemeenteleden meer met elkaar in contact te brengen en de mogelijkheid te bieden om samen bezig te zijn met geloof, kerk en samenleving.
Zowel de ouderling als de predikant en de eventuele contactpersonen zijn bij deze bijeenkomst aanwezig.
 

 
Namen en contactgegevens van de pastorale ouderlingen Namen en contactgegevens van de pastorale ouderlingen

Dhr. R. Kuijer, Bleekhof 11, tel: 482277, e-mail.
Mevr. J. Slagter - Bos, Burg. Schukkingstraat 30, tel: 481637, e-mail.
Mevr. G. Pruntel - Hoorn, Burg. Nijsinghweg 2a, tel: 474275, e-mail.
Mevr. P. Aberson - Mulder, De Weidenweg 35a, tel: 06-23802536, e-mail.
Mevr. H. Boxem - Stevens, Dokter Larijweg 99, tel: 481861, e-mail.
Mevr. Z. ten Have, De Weidenweg 68a, tel: 451713, e-mail
Mevr. J. Kramer - Kolleman, Kerkweg 31, tel: 480786, e-mail
Mevr. T. Hulst-Haasjes, Buitenhuizerweg 3, tel: 06-30975887, e-mail
Mevr. J.H.  Aalderink - Pot, Oosteinde 38a, tel: 06-30275250, e-mail


Zij worden geassisteerd door de onderstaande contactpersonen:

Mevr. H. van Calker - van de Berg
Mevr. A. Harms - Duiven
Mevr. G. Redeker - Santing
Mevr. G. Dekker - Smit
Mevr. H. Thijn
Mevr. A. ten Hoeve - de Leeuw
Mevr. A. Veldkamp - Brinkman

Ouderling voor de Hervormde Kapelgemeente is:
Mevr. R. Bijkerk - Stelwagen, Meerkoetlaan 17,
(0522-482186) e-mail

 
Wijkindeling Ouderling en Contactpersoon(en) Wijkindeling Ouderling en Contactpersoon(en)
Wijkindeling
 
Wijk Ouderling Contact
persoon
Straten
1 Mevr. T. Hulst-Haasjes
06-30975887
geen Boerpad – Haakswold – Kerkweg – Hoge Akkers – Westerweiden - Buitenhuizerweg
2 Mevr. J. Slagter- Bos
481637
geen
 
Buddingestraat – Burgemeester Buitenweg – Burgemeester Bosmaweg - Burgemeester Nijsinghweg
3 Vacant Mevr. H. van Calker – van de Berg
482269
Commissaris de Vos van Steenwijkstraat – Burgemeester Brouwerstraat – Mevrouw Gelinck van Kerkwijkstraat - Burgemeester Schukkingstraat
4 Mevr. G. Pruntel - Hoorn
474275
geen Patrijslaan – Fazantlaan – Meerkoetlaan – Kievitstraat – Gruttostraat - Leeuwerikstraat
5 Mevr. P. Aberson
06-23802536
Mevr. A. Harms – Duiven
475971
Mevr. G. Redeker - Santing
481276
 
Gehele Perenbuurt – Molenplein – Dijkhuizen 11 >> 107 – Dijkhuizen 113 >> 125a – Dijkhuizen 40 >> 88a en Dijkhuizen 108
6 Mevr. M. Boxem -Stevens
481861
geen Dokter Larijweg 60 >> 111 – Wolddijk – Dijkmansweg – Koekangerweg – Schoolstraat – Binnendijkshof
7 Vacant Mevr. G. Dekker- Smit
481960
Dokter Larijweg 115 >> 174 – Oosteinde – Hesselterweg – Hesselterdwarsweg – Ronde Weiden – WoldAAweg
 
8 Mevr. D. de Jonge – Zegeren
482041
Mevr. H. Thijn
475163
Havelterweg – Dokter Larijweg 1 >> 58 - Hardenweg
9 Mevr. Z. Ten Have
451713
geen Weidenweg – Weerwille – Berghuizen – Broekhuizen – Oosterboerseweg – Kraloo – Blijdenstein - Oosterboer
 
10 Dhr. R. Kuijer
06-0546139
Mevr. A. ten Hoeve – de Leeuw
482182
 
Woonzorgcentrum ’t Vonder - Aanleunwoningen
11 Mevr. J. Kramer- Kolleman
480786
Mevr. A. Veldkamp – Brinkman
475694
De Kosterij – Pieter Jochemswal – Scholtieskamp – Munnekenland – Vorenwolde – Bleekhof – Boekweitkamp – Lienkamp – Buitenhof.
12 Mevr. R. Bijkerk – Stelwagen
482186
geen Hervormde Kapel gemeente
 
 
 
 

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 25-05-2022 om 19:30 uur
meer details

Feest van de Geest
datum en tijdstip 26-05-2022 om 13.00 uur
meer details

Feest van de Geest
datum en tijdstip 27-05-2022 om 13.00 uur
meer details

Feest van de Geest
datum en tijdstip 28-05-2022 om 13.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.
Voor concrete informatie over de kerkdienst 
voor vervoer of oppasDiensten luisteren 
 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
KERKDIENSTLUISTEREN
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
Kerk(gebouw) ook voor u!

Verhuur kerk en Munnekeweer.

 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.