Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Pastoraat Pastoraat

is werken aan de onderlinge verbondenheid tussen de mensen, omdat God zich heeft verbonden met de mensen. Pastoraat heeft daarom niet alleen betrekking op de eigen gemeenteleden, maar ook op andere mensen die geen deel uitmaken van de kerk. De herderlijke zorg is een taak van alle gemeenteleden, waarbij de ouderlingen en de predikant de specifieke taak hebben om te zorgen dat deze zorg wordt uitgevoerd.

Het pastoraat vindt vooral plaats door middel van huisbezoek aan nieuw ingekomenen in de gemeente, bij geboorte, bij huwelijk, bij verjaardagen vanaf het bereiken van de 80-jarige leeftijd, bij levens- en gezinsproblemen, bij ernstige ziekte, in stervensbegeleiding en bij rouwverwerking.

meer over bezoek van de dominee

lees meer »
 
taken pastorale ouderling taken pastorale ouderling

Ouderlingen dragen zorg voor het bezoeken van gemeenteleden, van zieken, jubilarissen en ouders van een pasgeboren kind en gemeenteleden die nieuw in onze gemeente zijn komen wonen. Zij worden hierbij geassisteerd door de contactpersonen.
Belangrijk wordt gevonden dat de contacten niet worden beperkt tot eenmalige contacten, vooral als het gaat om nieuw ingekomenen en jonge ouders. Ouderlingen zullen initiatieven nemen tot vervolgcontacten.

De ouderlingen zijn medeverantwoordelijk voor:
de bediening van het Woord;
de bediening van de sacramenten;
het organiseren van wijkavonden;
en ze zijn ouderling van dienst bij doop-, rouw-, en trouwdiensten.

Er is een rooster dat per maand aangeeft welke ouderling tijdens de eredienst dienstdoende ouderling is.

De ouderlingen komen bijeen in het zogenaamde ouderlingenconvent. Belangrijk gespreksthema is het groeien in en het verbeteren van het bezoekwerk door ouderlingen en contactpersonen. In het ouderlingenconvent wordt informatie verkregen en inspiratie opgedaan met betrekking tot het functioneren in het pastoraat. In Kerkespraak en op deze site wordt de datum van de vergadering bekend gemaakt.

Het streven is om een keer per twee jaar een ontmoeting te houden, bedoeld om gemeenteleden meer met elkaar in contact te brengen en de mogelijkheid te bieden om samen bezig te zijn met geloof, kerk en samenleving.
Zowel de ouderling als de predikant en de eventuele contactpersonen zijn bij deze bijeenkomst aanwezig.
 

 
rooster dienstdoende ouderling rooster dienstdoende ouderling
lees meer »
 
Namen en contactgegevens van de pastorale ouderlingen Namen en contactgegevens van de pastorale ouderlingen

Mevr. H.A. Bosman-van Ettekoven, Mickelhorst 25, tel. 482785, e-mail
Mevr. H. Boxem-Stevens, Dokter Larijweg 99, tel. 481861, e-mail.
Mevr. J. Kramer-Kolleman, Kerkweg 31, tel. 480786, e-mail
Dhr. R. Kuijer, Boerpad 12, tel. 482277, e-mail.
Mevr. D. de Jonge-Zegeren, Patrijslaan 10, tel. 482041, e-mail.
Mevr. G. Pruntel-Hoorn, Burg. Nijsinghweg 2a, tel. 474275, e-mail.
Mevr. J. Slagter-Bos, Burg. Schukkingstraat 30, tel. 481637, e-mail.
Mevr. Z. ten Have, De Weidenweg 68a, tel. 451713, e-mail.


Zij worden geassisteerd door de onderstaande contactpersonen:

mevrouw A. van den Berg - Bijker
mevrouw G. Dekker - Smit
mevrouw G. van Doorn
mevrouw A. Harms - Duiven
mevrouw A. ten Hoeve-de Leeuw
mevrouw H. Thijn
mevrouw A. Veldkamp-Brinkman
mevrouw M. Vogelzang

Ouderling voor de Hervormde Kapelgemeente is:
mevrouw R. Bijkerk-Stelwagen, Meerkoetlaan 17, tel. 482186.

 

 
 
 
 

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 24-01-2019 om 19:30 uur
meer details

kerkdienst met ds. R. Kloosterziel, Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10:00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 

 
uit de pastorie

preek en
overweging

 
Contact met de kerk.

Bij vreugde en verdriet en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.