Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Pastoraat/ouderlingen Pastoraat/ouderlingen

is werken aan de onderlinge verbondenheid tussen de mensen, omdat God zich heeft verbonden met de mensen. Pastoraat heeft daarom niet alleen betrekking op de eigen gemeenteleden, maar ook op andere mensen die geen deel uitmaken van de kerk. De herderlijke zorg is een taak van alle gemeenteleden, waarbij de ouderlingen en de predikant de specifieke taak hebben om te zorgen dat deze zorg wordt uitgevoerd.

Het pastoraat vindt vooral plaats door middel van huisbezoek aan nieuw ingekomenen in de gemeente, bij geboorte, bij huwelijk, bij verjaardagen vanaf het bereiken van de 80-jarige leeftijd, bij levens- en gezinsproblemen, bij ernstige ziekte, in stervensbegeleiding en bij rouwverwerking.

Soms wachten mensen op een telefoontje of bezoekje en komt het niet. Ook de kerk/dominee laat misschien op zich wachten.
Wacht niet, maar neem contact op met:
ds. Marianne Gaastra
(0529-497750); E-mail

Voor bezoek/contact ouderling zie namen en contactgegevens pastorale ouderlingen op deze pagina.

 
Rooster dienstdoende ouderling Rooster dienstdoende ouderling
Januari 2020 mevrouw J. Slagter-Bos 0522 481637 e-mail
Februari mevrouw H. Boxem-Stevens 0522 481861 e-mail
Maart mevrouw H.A. Bosman-van Ettekoven 0522 482785 e-mail
April mevrouw P. Aberson-Mulder 0522 451423 e-mail
Mei mevrouw Z. ten Have 0522 451713 e-mail
Juni mevrouw D. de Jonge-Zegeren 0522 482041 e-mail
Juli de heer R. Kuijer 0522 482277 e-mail
Augustus mevrouw J. Kramer-Kolleman 0522 480786 e-mail
September mevrouw G. Pruntel-Hoorn 0522 474275 e-mail
Oktober de heer W. Rumph 0522 481672 e-mail
November mevrouw J. Slagter-Bos 0522 481637 e-mail
December   0522   
 
Taken pastorale ouderling Taken pastorale ouderling

Ouderlingen dragen zorg voor het bezoeken van gemeenteleden, van zieken, jubilarissen en ouders van een pasgeboren kind en gemeenteleden die nieuw in onze gemeente zijn komen wonen. Zij worden hierbij geassisteerd door de contactpersonen.
Belangrijk wordt gevonden dat de contacten niet worden beperkt tot eenmalige contacten, vooral als het gaat om nieuw ingekomenen en jonge ouders. Ouderlingen zullen initiatieven nemen tot vervolgcontacten.

De ouderlingen zijn medeverantwoordelijk voor:
de bediening van het Woord;
de bediening van de sacramenten;
het organiseren van wijkavonden;
en ze zijn ouderling van dienst bij doop-, rouw-, en trouwdiensten.

Er is een rooster dat per maand aangeeft welke ouderling tijdens de eredienst dienstdoende ouderling is.

De ouderlingen komen bijeen in het zogenaamde ouderlingenconvent. Belangrijk gespreksthema is het groeien in en het verbeteren van het bezoekwerk door ouderlingen en contactpersonen. In het ouderlingenconvent wordt informatie verkregen en inspiratie opgedaan met betrekking tot het functioneren in het pastoraat. In Kerkespraak en op deze site wordt de datum van de vergadering bekend gemaakt.

Het streven is om een keer per twee jaar een ontmoeting te houden, bedoeld om gemeenteleden meer met elkaar in contact te brengen en de mogelijkheid te bieden om samen bezig te zijn met geloof, kerk en samenleving.
Zowel de ouderling als de predikant en de eventuele contactpersonen zijn bij deze bijeenkomst aanwezig.
 

 
Namen en contactgegevens van de pastorale ouderlingen Namen en contactgegevens van de pastorale ouderlingen

Dhr. R. Kuijer, Boerpad 12, tel: 482277, e-mail.
Mevr. J. Slagter - Bos, Burg. Schukkingstraat 30, tel: 481637, e-mail.
Mevr. G. Pruntel - Hoorn, Burg. Nijsinghweg 2a, tel: 474275, e-mail.
Mevr. P. Aberson-Mulder, tel: 451423, e-mail.
Mevr. H. Boxem - Stevens, Dokter Larijweg 99, tel: 481861, e-mail.
Mevr. D. de Jonge - Zegeren, Patrijslaan 10, tel: 482041, e-mail.
Mevr. Z. ten Have, De Weidenweg 68a, tel: 451713, e-mail.
Mevr. J. Kramer - Kolleman, Kerkweg 31, tel: 480786, e-mail
Mevr. T. Hulst, Buitenhuizerweg 3, tel: 

Zij worden geassisteerd door de onderstaande contactpersonen:

Mevr. H. van Calker - van de Berg
Mevr. A. van den Berg - Bijker
Mevr. A. Harms - Duiven
Mevr. G. Redeker - Santing
Mevr. G. Dekker - Smit
Mevr. H. Thijn
Mevr. A. ten Hoeve - de Leeuw
Mevr. A. Veldkamp - Brinkman

Ouderling voor de Hervormde Kapelgemeente is:
Mevr. R. Bijkerk - Stelwagen, Meerkoetlaan 17,
(0522-482186) rimkebijkerk@telfort.nl

 
Wijkindeling Ouderling en Contactpersoon(en) Wijkindeling Ouderling en Contactpersoon(en)
Wijkindeling
 
Wijk Ouderling Contact
persoon
Straten
1 Dhr. R. Kuijer
482277
geen Boerpad – Haakswold – Kerkweg – Hoge Akkers – Westerweiden - Buitenhuizerweg
2 Mevr. J. Slagter- Bos
481637
Geen
 
Buddingestraat – Burgemeester Buitenweg – Burgemeester Bosmaweg - Burgemeester Nijsinghweg
3 Vacant Mevr. H. van Calker – van de Berg
482269
Commissaris de Vos van Steenwijkstraat – Burgemeester Brouwerstraat – Mevrouw Gelinck van Kerkwijkstraat - Burgemeester Schukkingstraat
4 Mevr. G. Pruntel - Hoorn
474275
Mevr. A. v.d. Berg - Bijker 
481810
Patrijslaan – Fazantlaan – Meerkoetlaan – Kievitstraat – Gruttostraat - Leeuwerikstraat
5 Mevr. P. Aberson
451423
Mevr. A. Harms – Duiven
475971
Mevr. G. Redeker - Santing
481276
 
Gehele Perenbuurt – Molenplein – Dijkhuizen 11 >> 107 – Dijkhuizen 113 >> 125a – Dijkhuizen 40 >> 88a en Dijkhuizen 108
6 Mevr. M. Boxem -Stevens
481861
geen Dokter Larijweg 60 >> 111 – Wolddijk – Dijkmansweg – Koekangerweg – Schoolstraat – Binnendijkshof
7 Vacant Mevr. G. Dekker- Smit
481960
Dokter Larijweg 115 >> 174 – Oosteinde – Hesselterweg – Hesselterdwarsweg – Ronde Weiden – WoldAAweg
 
8 Mevr. D. de Jonge – Zegeren
482041
Mevr. H. Thijn
475163
Havelterweg – Dokter Larijweg 1 >> 58 - Hardenweg
9 Mevr. Z. Ten Have
451713
geen Weidenweg – Weerwille – Berghuizen – Broekhuizen – Oosterboerseweg – Kraloo – Blijdenstein - Oosterboer
 
10 Dhr. R. Kuijer
482277
Mevr. A. ten Hoeve – de Leeuw
482182
 
Woonzorgcentrum ’t Vonder - Aanleunwoningen
11 Mevr. J. Kramer- Kolleman
480786
Mevr. A. Veldkamp – Brinkman
475694
De Kosterij – Pieter Jochemswal – Scholtieskamp – Munnekenland – Vorenwolde – Bleekhof – Boekweitkamp – Lienkamp – Buitenhof.
12 Mevr. R. Bijkerk – Stelwagen
 
geen Hervormde Kapel gemeente
 
 
 
 

Huisdienst in 't Vonder met ds. Muis
datum en tijdstip 03-10-2020 om 19.00 uur
meer details

Ds. R. Gosker, IJhorst
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10.00 uur
meer details

Redactievergadering
datum en tijdstip 07-10-2020 om 14.00 uur
meer details

Ds. M. van Beusichem, Hattem
datum en tijdstip 11-10-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.