Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Actualiteit Actualiteit

In en rond de kerk vinden regelmatig activiteiten plaats, naast onze kerkdiensten die meestal op de zondagmorgen om 10.00 uur worden gehouden. 

In de agenda vindt u de informatie.

 
Doedag op het kerkelijk erf zaterdag 24 november 2018

foto's Tetsje Zijlstra
Doedag op het kerkelijk erf zaterdag 24 november 2018Het kerkelijk erf en het haventje liggen er weer netjes bij voor de winter dankzij de inzet van de vrijwilligers op de Doedag. Vele handen maken licht werk.

 
Vrienden van Blijdenstein Vrienden van Blijdenstein

Ruinerwold – Tijdens de startdienst in de kerk van Blijdenstein is zondagmorgen 23-9-2018 de stichting De vrienden van Blijdenstein gepresenteerd. Voor deze gelegenheid was er special een projectkoor onder leiding van Trijnie de Boer samengesteld, dat een aantal ingestudeerde liederen ten gehore bracht.
Tijdens dit optreden is het startsein gegeven door de voorzitter van de stichting, hierbij is uitgelegd dat vanwege teruglopende inkomsten van de kerk het belangrijk is een Vriendenclub op te richten om geld in te zamelen voor het onderhoud en behoud van het monumentale terrein en gebouwen van Blijdenstein. ‘Het is immers belangrijk dit te behouden voor de toekomst’, aldus een groeiende groep inwoners. Om vriend te worden is er keuze uit een aantal mogelijkheden: vriend jaarlijkse bijdrage 25,- , boezemvriend 50,- en bedrijfsvriend 150,- . Tevens is de wijnverkoopactie gestart: een Spaanse Marques de Verdellano in rood, wit en rosé voor 6,-. Ook is de website gepresenteerd, deze is te vinden op www.vriendenvanblijdenstein.nl Deze moet nog verder worden uitgebouwd.

Positieve stemming
De wervingsactie van zondag heeft tenminste 23 vrienden en 5 bedrijfsvrienden opgeleverd en een veelheid aan geïnteresseerden, er heerst een positieve stemming. Het volgende evenement vindt plaats tijdens het Kerstrondje op 8 en 9 december kerstrondje.nl

 
Privacy Privacy

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Hervormde Gemeente Ruinerwold.
Hervormde Gemeente Ruinerwold
Blijdenstein
7961 LH
Ruinerwold
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Hervormde Gemeente Ruinerwold kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hervormde Gemeente Ruinerwold, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hervormde Gemeente Ruinerwold verstrekt. Hervormde Gemeente Ruinerwold kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Waarom zijn deze gegevens nodig
Hervormde Gemeente Ruinerwold verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Beveiliging en bewaartermijnen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Delen met Anderen
Hervormde Gemeente Ruinerwold verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Hervormde Gemeente Ruinerwold worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hervormde Gemeente Ruinerwold gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar "Hervormde Gemeente Ruinerwold" en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 
Gemeenteavond 15 januari over detachering predikant Gemeenteavond 15 januari over detachering predikant

Al enige jaren is er overleg met de gemeenten IJhorst-De Wijk, Koekange en sinds kort ook met Ruinen over hoe wij gezamenlijk zo goed mogelijk onze gemeenten in de toekomst in stand kunnen houden.
Op de gemeenteavond wordt uitleg gegeven over de plannen en de gemaakte keuzes.

Verder zal de heer Ab Aberson vertellen aan de hand van een beamerpresentatie over zijn laatste pegrimage.

zie verder

lees meer »
 
avond waar Liedboek centraal stond avond waar Liedboek centraal stond

lees meer »
 
500 jaar Reformatie 500 jaar Reformatie

31 oktober 2017 was het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn verzet tegen de praktijken van de Rooms Katholieke kerk manifesteerde in het formuleren van 95 stellingen. Dit feit staat aan het begin van de Protestantse Kerken.

We herdachten dit in een dienst van de gezamenlijke kerken in de kerk in Berghuizen op 29 oktober en op 5 november in de kerkdienst op Blijdenstein.
Het speciaal opgericht Lutherkoor o.l.v. dirigente Trijnie de Boer verleende medewerking.

Hier vindt u bijdragen van ds. Kloosterziel uit Kerkenspraak 2016 - 7 en 2017 - 6

lees meer »
 
Griezelen in de kerk

Griezelen in de kerk

Op zondagmorgen 15 oktober.
lees hier meer.

lees meer »
 
Samen op weg op het Pinksterfeest

in vuur en vlam
Samen op weg op het Pinksterfeest

We vierden Eerste Pinksterdag, 4-6-2017, samen de verjaardag van de kerk. Vol vuur en vlam zongen we:"Lang zullen we leven in Gods Gloria", afgesloten met een driewerf hoera. De voorgangers van de vijf kerken (Berghuizen, Koekange, IJhorst-De Wijk, Kapelgemeente Ruinerwold en de Hervormde Gemeente te Ruinerwold) gingen voor in de dienst en begeleid door orgel en twee trompetten zongen we de liederen.
Bij de koffie met lekkers hoorde je complimenten over deze bijzondere dienst. De brandweer kon dit vuur niet doven.
Wel lieten de brandweermensen aan de kinderen zien waar ze goed in zijn. Wat een mooi begin van het Pinksterfeest!

Voor de foto's zie hier

lees meer »
 
De opdracht van de kerk

in de appeltaartdienst op 19 februari is er gediscussieerd
De opdracht van de kerk
lees meer »
 
40Dagentijd

40Dagentijd

informatie over de 40Dagentijd

Project in de kerk en de Zondagsschool

en 
Vespers in de kerken in de omgeving.
Voor info
.

lees meer »
 
Inloopochtend Buurtkamer Buddingehof

Inloopochtend Buurtkamer Buddingehof
lees meer »
 
Ons Ruinerwold middelpunt in de kerkdienst op 15-11-2015

dominee Kloosterziel werpt de bal toe, uitnodiging tot samenspel
Ons Ruinerwold middelpunt in de kerkdienst op 15-11-2015

Zo stond het in de Wolder Courant: 

       

 


voor een impressie 

lees meer »
 
Bootreis voor 80 plussers

Bootreis voor 80 plussers
lees meer »
 
feestelijke dienst na de renovatie van de kerk feestelijke dienst na de renovatie van de kerk

“Samen............de kerk als plaats van ontmoeting.”
Thema viering renovatie Kerk
Zondag 26 april 2015, de dag dat we het resultaat van de renovatie vieren. 

voor een impressie

lees meer »
 
Vakanties met aandacht

voor vakantiegangers en vrijwilligers
Vakanties met aandacht

Het Vakantiebureau organiseert jaarlijks zo’n 60 vakantieweken voor 2500 mensen, vaak ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Dankzij het Vakantiebureau kunnen zij genieten van een week met volop rust, aandacht en plezier.

Maar ook hun mantelzorgers kunnen deze vakantieweek ontspannen, omdat ze ontlast worden van zorg. Voor hen is een week er tussen uit geen luxe, maar broodnodig.

Heeft u interesse in zo’n week vakantie en behoort u tot de doelgroep, neem dan contact met op met uw Diaconie.
 

lees meer »
 
Met dominee in gesprek aan de keukentafel

Met dominee in gesprek aan de keukentafel
lees meer »
 
wat kan de kerk/dominee voor u betekenen bij een overlijden

wat kan de kerk/dominee voor u betekenen bij een overlijden

Wilt u met ds. Kloosterziel een gesprek over plechtigheden bij het levenseinde.....

lees meer »
 
Onderzoek / oproep reageren op een kerkdienst

Onderzoek / oproep reageren op een kerkdienst


Tijdens een studiedag in 2013 voor predikanten over de kerkdienst werd duidelijk gemaakt dat we vaak heel beperkt bezig zijn en ons vooral richten op oudere, betrokken gemeenteleden. Mensen daarentegen met een drukke baan en een gezin voelen zich op zondagmorgen te weinig aangesproken. Juist de tussengeneratie (30-60 jaar) zou meer aandacht moeten krijgen. Ook bij ons komt 90% van de gemeenteleden bijna nooit in de kerk.

Graag zou ik u/jou daarom eens willen vragen een dienst bij te wonen en mij te laten weten wat verbeterd kan worden. Reacties (per post, mail, of telefoon) worden vertrouwelijk behandeld.

Ds. R. Kloosterziel

 
de oude engel de oude engel

In de kerk staat "De oude engel”, keramiek op hout, vervaardigt door Martha Veldthuis.

Martha Veldthuis was in 2010 een van de twee kunstenaars tijdens "Feest van de Geest" op Blijdenstein.

De oude engel

Het levende hout
gegroeid, gegrond,
in de aarde geworteld

Tot stevige boom oud
geveld, vervallen,
in wind en weer verloren

Krijgt op een goede dag
vleugels, vingers,
een verweerde kop

Wordt opnieuw geboren,
herleeft, kijkt,
strekt zich naar de wereld uit

En stille tranen vallen,
druppelen, parelen
op zijn versteende handen.

© Gerdina
www.gerdina.nl

lees meer »
 
Doedag op het kerkelijk erf Doedag op het kerkelijk erf

Het kerkelijk erf ligt er weer
spik en span bij
dankzij de inzet van de vrijwilligers op de Doedag op
zaterdag 25 november.

voor een impressie van de werkzaamheden

lees meer »
 
Symbolisch bloemschikken Symbolisch bloemschikken

In veel kerken is het gebruikelijk om met bijzondere diensten (zoals de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Kerst en Pasen) een symbolisch bloemstuk op of bij de liturgische tafel te hebben. Zoals een rode roos het teken is van liefde en groene klimop bijvoorbeeld staat voor eeuwigheid, kun je met bloemen en planten, vormen en kleuren uitdrukking geven aan het thema van een viering.

Gemeenteleden die zoiets eens zouden willen proberen kunnen contact met mij opnemen.

Voorbeelden zijn te vinden op internet.
 

Ds. R. Kloosterziel

 
 
 
 

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 12-12-2018 om 19:30 uur

meer details

Mantra zingen: Licht in de duisternis
datum en tijdstip 13-12-2018 om 20.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10:00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 

 
uit de pastorie

preek en
overweging

 
Contact met de kerk.

Bij vreugde en verdriet en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.