Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
verder over onze kerkelijke gemeente verder over onze kerkelijke gemeente

De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad waarin leden van de 3 colleges (ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters) en de predikant zitting hebben.
Het moderamen (dagelijks bestuur) wordt gevormd door een lid van ieder college en de predikant.

Verder zijn er mensen in onze gemeente actief in:
Commissie Eredienst, Commissie van Advies, Commissie Protestantse Kerk in Nederland, Commissie KerkinActie en de Zondagsschool.

Voor Vorming en Toerusting zijn er:
(Belijdenis-)catechese, (aangeboden door de Gereformeerde Kerk in Berghuizen), Gemeenteavond en onderwijs op school.

Binnen onze kerk is er een vrouwenorganisatie, de Zusterkring.

De Hervormde Gemeente te Ruinerwold geeft 8x per jaar "Kerkespraak" uit.

Onze gemeente heeft  ongeveer 1030 leden (01-01-2019), waarvan er ongeveer 60 leden behoren tot de Hervormde Kapel Gemeente Ruinerwold. De positie van de Hervormde Kapelgemeente is vastgelegd in de zogenaamde Plaatselijke Regeling. Daarin is onder andere bepaald dat namens het bestuur van de Kapel twee boventallige ambtsdragers, een ouderling en een diaken, deel uitmaken van onze kerkenraad. Deze ambtsdragers vertegenwoordigen de kerkenraad in de erediensten in het kerkgebouw van de Kapel.

In de commissie Samen Op Weg (SOW)  ook wel Kerk in Actie genoemd, worden de gezamenlijke activiteiten van onze kerk, de Hervormde Kapel Gemeente en de Gereformeerde Kerk georganiseerd.

terug
 
 
 
 

Ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 19-07-2020 om 10.00 uur
meer details

Ds. R. Kloosterziel, Weerselo, Openluchtdienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 10.00 uur
meer details

Huisdienst in 't Vonder met ds. Gaastra
datum en tijdstip 01-08-2020 om 19.00 uur
meer details

Ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 02-08-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.