Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Kerkkoor Con Amore Kerkkoor Con Amore
Terwijl dit geschreven wordt, 19 maart, bevinden we ons midden in de coronacrisis, zijn de repetities vervallen en is het nog volkomen onzeker wat er in de komende maanden kan gebeuren.
We hopen dat wij er aan mee kunnen werken zoveel mogelijk besmettingen te voorkomen.
Dit waren de geplande activiteiten: 
 -  12 april, Pasen, Blijdenstein,
 -  19 april, Blijdenstein, speciale dienst met aandacht voor 75 jaar
    bevrijding Ruinerwold.

 -  za 2 mei, kerkdienst ’t Vonder
 -  10 mei, Blijdenstein.
De laatste repetitie van het koor zou op 20 mei zijn.
Door de coronacrisis kan dit alles niet doorgaan en hopen we dat op

2 september de repetities weer kunnen beginnen.
Wat ons jubileumconcert betreft is het jammer dat het verslag van Gerrit Kuik van de Brincksanghers door een miscommunicatie op de redactie van de Meppeler Courant niet is geplaatst. Waarschijnlijk komt een artikel in de krant omstreeks november.
In een bomvolle kerk werd tijdens de opening van het concert iets verteld over de geschiedenis van het koor en haar leden, dominees, dirigenten en organisten.

Fijn dat mevrouw Zwikker ook aanwezig kon zijn evenals Henk Vrielink, Jan Woltinge, Roel en Harmke Kloosterziel.
Con Amore zong o.a. het Ave Verum van Elgar en van Mozart, Woord dat ruimte schept en Wees hier aanwezig, op teksten van Huub Oosterhuis met begeleiding van Tieme Slomp.
De andere koren, eveneens o.l.v. Trijnie de Boer, zongen geheel andere, maar niet minder mooie, liederen als Kornblumenblau, Winterwonderland, Vrogger, Sound of silence, You are my sunshine en Weet je nog wel, die avond in de regen. Tenslotte zongen de ruim honderd zangers met deels alle aanwezigen het Halleluja van Cohen, met begeleiding van piano en orgel. Harry Bosma bespeelde tijdens de korenwisselingen het orgel en speelde bovendien van Du Bois de Toccata in G. Het was wel jammer dat niet iedereen even intens luisterde naar deze mooie maar moeilijk te spelen muziek. Aan het eind van het concert waren er ook bloemen voor Tetsje Zijlstra die veel werk had verzet door b.v. koffie of thee klaar te zetten voor alle zangers in de Munnikenweer na het inzingen.
In restaurant “De Klok” hebben de koorleden met Trijnie, Tetsje, Tieme en Harry de prachtige middag besloten met een verrukkelijke maaltijd in de vorm van een lopend buffet.
Tenslotte hielden we onze jaarvergadering op 4 maart in de Munnikenweer. Sjoukje opende met het voorlezen van een deel van Prediker 3 en memoreerde de koorleden die het afgelopen jaar zijn overleden en de ernstig zieke leden op dit moment.
Er was een bestuurswisseling: de taak van penningmeester werd door Herman Steendam overgenomen van Marry Emmink, die vele jaren zeer degelijk de penningen beheerde.

Wij wensen u alle goeds toe in goede gezondheid.
Namens het bestuur van Con Amore,
Peeke Boelhouwer
 
terug
 
 
 
 

Ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 19-07-2020 om 10.00 uur
meer details

Ds. R. Kloosterziel, Weerselo, Openluchtdienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 10.00 uur
meer details

Huisdienst in 't Vonder met ds. Gaastra
datum en tijdstip 01-08-2020 om 19.00 uur
meer details

Ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 02-08-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.