Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Welkom

Bartholomeus kerk op Blijdenstein
Welkom

De Kerkenraad verwelkomt u graag in onze kerkdiensten en ook bent u van harte welkom om het monumentale gebouw en haar omgeving te bezoeken.

 

Voor nu een goed verblijf op onze site.

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

                                                                
Jaargang 71, nummer 5                                                                                                       Juli - augustus 2020

 Kerkdiensten
Zo.  12-07 10.00 uur Dhr. A. Metselaar, Hoogeveen
Zo.  19-07 10.00 uur Ds. A. van Setten, koffie en thee na de dienst
Zo.  26-07 10.00 uur Ds. R. Kloosterziel, Weerselo, Openluchtdienst
Zo.  02-08 10.00 uur Ds. A. van Setten, koffie en thee na de dienst
Zo.  09-08 10.00 uur Ds. L. Karelse, Meppel
Zo.  16-08 10.00 uur Ds. R. Gosker, IJhorst, Heilig Avondmaal?
(coll. Kerk in Actie zomerzending), koffie en thee na de dienst
Zo.  23-08 10.00 uur Mevr. Tetsje Zijlstra
Zo.  30-08 10.00 uur Ds. B. Metselaar, Beilen,
koffie en thee na de dienst
Zo.  06-09 10.00 uur Ds. L. Karelse, Meppel,
(coll. Kerk in Actie Werelddiaconaat)

* Vanaf 1 juli mogen er weer 100 personen in de kerk aanwezig zijn met
   inachtneming van de 1,5 meter afstand van elkaar.
 
 
Pastoraat: Pastoraat:

"Bel vooral met de predikant (ds. Marianne Gaastra) of met iemand van het ouderlingenteam, als u daar behoefte aan heeft. We kijken in onderling overleg naar de mogelijkheden die er zijn binnen de richtlijnen vanuit de overheid t.a.v. het coronavirus." 
 
 
Kerk en uitvaart Kerk en uitvaart
Moet er een dominee bij het laatste afscheid van een dierbare overledene?
Niet meer zo vanzelfsprekend als dat wel eens is geweest. Ook niet als je lid bent van de kerk. Toch is het goed om het daar van tevoren over te hebben met de mensen die je achterlaat. Vaak hebben zij op de dag dat je bent overleden - en de dagen daarna - hun handen vol aan allerlei dingen die geregeld moeten worden. Soms is er iemand van de uitvaartonderneming die een voorstel doet voor een spreker op de uitvaart. Daar is op zich niets mis mee, maar als je band met de kerk de laatste tijd om wat voor reden dan ook niet meer zo sterk is, kun je er al gauw voor kiezen om op dat voorstel in te gaan. Je voelt je soms bezwaard om een beroep op de kerk te doen, waar je al een tijdje geen contact mee hebt gehad. Wat ik ook merk is dat mensen het moeilijk vinden om contact te zoeken met de kerk, omdat er al zo lang geen vaste predikant is geweest. En dat je de predikant die er nu is - ik dus - niet zo goed kent. Dat is allemaal zo.
We hebben al een poos geen vaste predikant. Maar de kerk heeft er ook voor gekozen om de rol van predikant juist voor deze momenten te laten vervullen. Omdat het van belang is dat juist in de levensmomenten waarop mensen het nodig hebben, er continuïteit is. Er wordt een goede en warme afscheidsplechtigheid voorbereid samen met de familie. Met hun inbreng wordt niet alleen maar rekening gehouden, maar is  juist het uitgangspunt van de hele bijeenkomst. De predikant begeleidt dat proces en zorgt dat de spiritualiteit van de overledenen en hun naasten in woord en ritueel gestalte krijgt. Iedereen van de naasten wordt daarbij volop betrokken. In overleg wordt een keuze gemaakt uit muziek en teksten. Rituelen zoals het ontsteken van kaarsen en het brengen van een bloemengroet kunnen een betekenisvolle plaats krijgen. 
Niet iedereen gelooft hetzelfde en dat moet tot uiting komen in het hele proces van het afscheid. God is liefde en vanuit die liefde is er alle ruimte om het loslaten en verdergaan van de nabestaanden zorgvuldig vorm te geven.
De continuïteit komt ook terug in de nazorg. Na de begrafenis word je bezocht en wordt er gevraagd hoe het met je gaat. Ook na langere tijd kun je soms met vragen zitten over rouw en de verwerking daarvan. Daar is aandacht voor, vanuit de gedachte dat niet alles slijt mettertijd. Als kerk willen wij laten weten dat wij er zijn. Ook als je de dominee niet kent, ook als je al langere tijd niets meer van de kerk hebt gehoord.
De kerk is meer dan de mensen die er in leven en werken.
Zij doen dat vanuit het geloof, of het vermoeden dat God hen draagt.
Hoe zij zich God ook voorstellen. Wie God ook voor hen is in hun leven.
Ik ben van plan om in september een avond te beleggen over dit onderwerp:
kerk en uitvaart. Tot zover.
                                                                                   Ds. Marianne Gaastra
 
 
Wegwijs in geloof en theologie:Verdieping voor Geïnteresseerden Wegwijs in geloof en theologie:Verdieping voor Geïnteresseerden

Op donderdag 2 juli en 1 september zijn er informatieavonden over de driejarige cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) voor de regio IJsselland, voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie. Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in Kampen.
De cursus start weer op dinsdag 15 september. Voor vragen en aanmeldingen kunt u  per mail terecht bij secretaris Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com.
Zie ook www.tvgijsselland.nl of www.facebook.com/TVGijsselland.

 
lees meer »
 
Collecte gemist Collecte gemist

Door de problematiek van het coronavirus missen wij collecte opbrengsten.
Onze vaste kosten gaan wel gewoon door en moeten natuurlijk worden betaald
door de kerkrentmeesters.

Als Diaconie willen wij ook graag een aantal doelen (blijven) ondersteunen.
Wij vragen u dan ook om de gelden, die u anders in de collectezak zou doen, nu over te maken naar de algemene rekening van de kerk en de rekening van de Diaconie.Het IBAN nummer van de kerk is: NL33RABO0373728336 ten name van Herv. Gem. te
Ruinerwold onder vermelding van collecte.

Het IBAN nummer van de Diaconie is: NL86SNSB0915606151 ten name van Diaconie Herv. Gem. Ruinerwold onder vermelding van collecte.
                                                                                                  Alvast hartelijk dank

 
 
Vrijwilligersvervoer in De Wolden Vrijwilligersvervoer in De Wolden
Het Diaconaal Verband De Wolden staat achter het initiatief van DeWoldenvervoert en steunt waar mogelijk.
Wanneer u vervoer nodig heeft, leest u hier wat de mogelijkheden zijn.

                                                                                             zie hier   
 
Fotoboekje van onze kerk

Fotoboekje van onze kerk
Een boekje met foto's van onze Bartholomeüskerk. 
Het kost slechts € 15,00.
Er is een beperkte oplage.

Te verkrijgen bij Zwaantje ten Have.
 
Disclaimer Disclaimer

De in deze website opgenomen adresgegevens zijn uitsluitend bestemd voor leden en betrokkenen van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold en degenen die geïnteresseerd zijn in onze kerk(organisatie).
Het opnemen van deze gegevens in een bestand van welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de kerkenraad.

Een foto kan privacy problemen veroorzaken. Wanneer iemand kenbaar maakt niet duidelijk in beeld te willen zijn, dan wordt de bewuste foto van de site gehaald. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Wij doen ons best om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Ook dan zouden we graag hierover worden geinformeerd opdat we de juiste informatie kunnen geven.

 
 
 
 

Ds. R. Gosker, IJhorst, Heilig Avondmaal?
datum en tijdstip 16-08-2020 om 10.00 uur
meer details

Mevr. T. Zijlstra, Ruinerwold
datum en tijdstip 23-08-2020 om 10.00 uur
meer details

Ds. B. Metselaar, Beilen
datum en tijdstip 30-08-2020 om 10.00 uur
meer details

Huisdienst in 't Vonder met ds. Muis
datum en tijdstip 05-09-2020 om 19.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.