Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Commissie RIJKeR Commissie RIJKeR
RIJKeR: samenwerking tussen Hervormde Gemeente Ruinerwold en de Protestantse Gemeenten IJhorst/De Wijk, Koekange en Ruinen 

Visie: waar willen we naar toe? Hoe ziet de samenwerking tussen de protestantse gemeenten van RIJKeR er in 2025 uit?
De vier kerkelijke gemeenten willen in elk dorp Gods lamp brandend houden, met andere woorden een christelijke gemeenschap gaande houden met wekelijkse bijeenkomsten in de eigen kerk, waarbij de gemeenten samenwerken met behoud van de eigen zelfstandigheid.

Missie: Waarvoor zijn we kerk? Van waaruit denken wij?
Als kerkelijke gemeenten van de dorpen Ruinerwold, IJhorst/De Wijk, Koekange en Ruinen willen wij een plek bieden aan mensen voor ontmoeting rondom het Woord en hierin een vindplaats zijn voor geloof, hoop en liefde.

Uitgangspunten

 
 •  Het initiatief tot vormen van samenwerking ligt bij de afzonderlijke kerkenraden.
 •  Communicatie is erg belangrijk om de samenwerking gestalte te kunnen geven en er een draagvlak voor te creëren: via de vastgestelde notulen c.q. directe berichtgeving in kerkbladen houden de leden van de commissie RIJKeR de kerkenraden op de hoogte, waarbij de kerkenraden het een en ander communiceren met de gemeenteleden.
 •  Elkaar op de hoogte houden door beleidsplannen en kerkbladen uit te wisselen. 
 •  De inbreng van predikanten in mogelijkheden tot samenwerking wordt zeer gewaardeerd (in de profielschets kan opgenomen worden dat de predikant bereid moet zijn samen te werken met de kerken in de regio).
 •  De kerkenraden en predikanten worden nauw betrokken bij het overleg tot samenwerking door regelmatig een gezamenlijke avond te organiseren.
 •  Als een predikant vertrekt dan zal de vacante gemeente een profielschets opstellen en die wordt besproken met de andere gemeenten. De profielschetsen van Ruinerwold, IJhorst – De Wijk en Koekange (niet vacant) zijn besproken en laten geen grote verschillen zien. Ruinen heeft nog geen profielschets opgesteld. 
 •  Elke gemeente blijft zelfstandig verantwoordelijk voor haar eigen financiële situatie.

Toegevoegde waarde
 • Efficiëntere inzet van predikanten: op korte termijn wellicht weer detachering van predikanten binnen RIJKeR en op langere termijn wellicht een predikantensamenwerking gebaseerd op een combinatie-overeenkomst. 
 • Tijdsbesparing voor predikanten door o.a. organisatie van gezamenlijke diensten, gezamenlijke projecten (ten aanzien van bijvoorbeeld pastorale toerusting). 
 • Meer kunnen doen door de beschikbare ambtsdragers door gezamenlijk op pastoraal en/of diaconaal gebied samen op te trekken en gezamenlijk activiteiten te ondernemen (krachten bundelen).
 • Voor de gemeenteleden dat zij zich lid voelen van een grotere christelijke gemeente.
 • Door dit alles in gezamenlijkheid te doen kunnen we de eigen gemeente financieel gezond houden.

RIJKeR en beroepingscommissie
Door het vertrek van onze predikant Roelof Kloosterziel en Georg Naber is er inmiddels een beroepingscommissie samengesteld.
Dit zijn ouderlingen; Zwaantje ten Have en Gea Pruntel; Diakenen Rudy van Goor; Kerkrentmeester Klaas Rooze; Koster Tetsje Zijlsta; Commissie Jeugd Tina Hulst, die het proces ingaat voor een nieuwe predikant.
Wij hebben toestemming gekregen van Breed moderamen van de Classis Groningen-Drenthe om een predikant te benoemen die voor 0,5 FTE
oftewel voor 50% kan worden ingezet in onze gemeente. Dit zelfde geldt voor de gemeenten waar wij al een samenwerking mee zijn aangegaan te weten Ruinen en IJhorst/De Wijk. Wij zullen weliswaar ieder apart het proces ingaan maar de advertentie zal wel gezamenlijk worden geplaatst. Daarin wordt duidelijk aangegeven dat wij als RIJKeR veel meer zullen gaan samenwerken.
Wij houden u op de hoogte hoe het proces verder verloopt.

Gemeenteavond
Op dinsdag 11 februari 2020 wordt er een gemeenteavond gehouden om 20.00 uur in de Munnekeweer. De invulling van deze avond is:
 • Marianne Gaastra zal zich als tijdelijk predikant voorstellen aan onze gemeente;
 • Voortgang RIJKeR;
 • Voortgang beroepingswerk;
 • Power point presentatie over de restauratie van de Pastorie door Zwaantje ten Have.
terug
 
 
 
 

Ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 19-07-2020 om 10.00 uur
meer details

Ds. R. Kloosterziel, Weerselo, Openluchtdienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 10.00 uur
meer details

Huisdienst in 't Vonder met ds. Gaastra
datum en tijdstip 01-08-2020 om 19.00 uur
meer details

Ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 02-08-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.