Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Welkom

Bartholomeus kerk op Blijdenstein
Welkom

De Kerkenraad verwelkomt u graag in onze kerkdiensten en ook bent u van harte welkom om het monumentale gebouw en haar omgeving te bezoeken.

 

Voor nu een goed verblijf op onze site.

 
Kerkdiensten Kerkdiensten
                                            
                                                                
Jaargang 72, nummer 3                                           1 april  - 9 mei 2021

 Kerkdiensten
Do. 01-04 19.30 uur Ds. E. van Veen, Witte donderdag en H.A.
Vr. 02-04 19.30 uur Mevr. T. Zijlstra, Goede Vrijdag
Zo. 04-04 10.00 uur Ds. E. van Veen, Pasen
coll. Wereld Diaconaat
Zo. 11-04 10.00 uur Ds. A. van Setten-Ruhrwiem
Herdenking 75 jaar bevrijding + 1 jaar
1 coll. voor het Leo Salo Leo-fonds
koffie en thee na de dienst
Zo. 18-04 10.00 uur Ds. B. van den Brink, de Wijk
koffie en thee na de dienst
Zo. 25-04 10.00 uur   Ds. E. van Veen, coll. Binnenlands Diaconaat
Uitgifte collectebonnen
Zo. 02-05 10.00 uur Ds. A. Metselaar, Hoogeveen, coll Jong Protestant
koffie en thee na de dienst
Zo. 09-05 10.00 uur Ds. E. van Veen, coll. Noodhulp

*  Volgens de regels van het RIVM mogen er 30 personen in de kerk    
    aanwezig zijn met inachtneming van de 1,5 meter afstand van    
    elkaar en er mag niet worden gezongen.

De kerkdiensten live meekijken of (opnieuw) beluisteren
*  De kerkdienst kunt u zondags rechtstreeks meekijken of beluisteren via de website   
    van ‘Hervormde Gemeente Ruinerwold’, zie: * KERKDIENST LIVE MEEKIJKEN >
    diensten beluisteren. Opgenomen kerkdiensten zie: >gearchiveerde uitzendingen.
*  Daarnaast wordt de kerkdienst opgenomen op een cd, om die te beluisteren kunt u  
    contact opnemen met mevr. M. Emmink-Guichelaar, tel. 48146.

 


Orde voor de dienst op 18 april 2021 te Blijdenstein 3e zondag van Pasen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 33 vers 1, ‘Kom nu met zang en roer de snaren…’

Votum en groet

Zingen: Psalm 33 verzen 2 en 8

Kyriegebed

Glorialied: lied 304, ‘Zing van de Vader die in den beginne…’ 

Gebed van de zondag

Eerste schriftlezing: Micha 4: 1-5

Zingen: Lied 1009, ‘O lieve Heer, geef vrede…’

Tweede schriftlezing: Johannes 21: 15-24

Zingen: Lied 649, ‘O Heer, blijf toch niet vragen…’

Overdenking

Zingen: Lied 611, ‘Wij zullen leven, God zij dank…’ 

Dank- en voorbeden

Collecte

Slotlied: lied 425, ‘Vervuld van uw zegen…’

Wegzending en Zegen

Amen

Orgelspel


 
Pastoraat: Pastoraat:

"Bel vooral met de predikant (ds. Eric van Veen) of met iemand van het ouderlingenteam, als u daar behoefte aan heeft. We kijken in onderling overleg naar de mogelijkheden die er zijn binnen de richtlijnen vanuit de overheid t.a.v. het coronavirus." 
 
 
Bevrijdingsdienst Bevrijdingsdienst
Op zondag 11 april 2021 zal de kerkdienst in de Hervormde kerk te
Blijdenstein in het teken staan van de bevrijding van Ruinerwold op
13 april 1945 door de 3e Canadese Divisie.
Aangezien er, mededeling 23 maart, geen versoepelingen mogelijk zijn blijft de kerkdienst, zoals afgelopen zondagen, beperkt tot 30 personen.
U kunt de kerkdiensten live volgen via kerk-tv.
Als u gaat dan graag liturgie (bijlage) meenemen.

De opbrengst van de collecte zal worden overgemaakt naar het Leo Salo Leo–Fonds.
Verzoek uw bijdrage over te maken naar: Diaconie Hervormde Gemeente Ruinerwold: NL86 SNSB 0915606151  o.v.v.: LSL
lees meer »
 
Collecte gemist Collecte gemist

Door de problematiek van het coronavirus missen wij collecte opbrengsten.
Onze vaste kosten gaan wel gewoon door en moeten natuurlijk worden betaald
door de kerkrentmeesters.

Als Diaconie willen wij ook graag een aantal doelen (blijven) ondersteunen.
Wij vragen u dan ook om de gelden, die u anders in de collectezak zou doen, nu over te maken naar de algemene rekening van de kerk en de rekening van de Diaconie.Het IBAN nummer van de kerk is: NL33RABO0373728336 ten name van Herv. Gem. te
Ruinerwold onder vermelding van collecte.

Het IBAN nummer van de Diaconie is: NL86SNSB0915606151 ten name van Diaconie Herv. Gem. Ruinerwold onder vermelding van collecte.
                                                                                                  Alvast hartelijk dank

 
 
Fotoboekje van onze kerk

Fotoboekje van onze kerk
Een boekje met foto's van onze Bartholomeüskerk. 
Het kost slechts € 15,00.
Er is een beperkte oplage.

Te verkrijgen bij Zwaantje ten Have.
 
Disclaimer Disclaimer

De in deze website opgenomen adresgegevens zijn uitsluitend bestemd voor leden en betrokkenen van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold en degenen die geïnteresseerd zijn in onze kerk(organisatie).
Het opnemen van deze gegevens in een bestand van welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de kerkenraad.

Een foto kan privacy problemen veroorzaken. Wanneer iemand kenbaar maakt niet duidelijk in beeld te willen zijn, dan wordt de bewuste foto van de site gehaald. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Wij doen ons best om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Ook dan zouden we graag hierover worden geinformeerd opdat we de juiste informatie kunnen geven.

 
 
 
 

Vergadering Kerkenraad
datum en tijdstip 19-04-2021 om 20.00 uur
meer details

Vergadering Diaconie
datum en tijdstip 20-04-2021 om 20.00 uur
meer details

Ds. E. van Veen
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

Redactievergadering
datum en tijdstip 28-04-2021 om 14.00 uur
meer details

 
KERKDIENSTLUISTEREN

Diensten beluisteren

40 dagen kalender
 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.