Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Welkom

Bartholomeus kerk op Blijdenstein
Welkom

De Kerkenraad verwelkomt u graag in onze kerkdiensten en ook bent u van harte welkom om het monumentale gebouw en haar omgeving te bezoeken.

 

Voor nu een goed verblijf op onze site.

 
Kerkdiensten Kerkdiensten
                                            
                                                                
Jaargang 71, nummer 8
Jaargang 72       
                                                      Kerst en Advent                                                             januari 2021

 Kerkdiensten
Zo. 29-11 10.00 uur Ds. A. van Setten-Ruhrwiem, 1e Advent,
coll. Kerk in Actie Kinderen in de knel
Zo. 29-11 14.00 uur
  
Ds. M. Gaastra, intrede ds. E. van Veen,
koffie en thee na de dienst
Zo. 06-12 10.00 uur Ds. E. van Veen, 2e Adentdoopdienst, Kerk in Actie 
Kids in Actie, koffie en thee na de dienst
Zo. 13-12 10.00 uur Ds. B. van den Brink-Smit, de Wijk, 3e Advent,
Israël tentoonstelling
Zo. 20-12 10.00 uur Ds. B. Wiegman, Assen, 4e Advent, coll. Missionair werk
koffie en thee na de dienst
Zo. 24-12 10.00 uur Geen dienst
Zo. 25-12 10.00 uur Ds.  E. van Veen, 1e Kerstdag,
coll. Kerk in actie Kerstkinderen in de knel
Zo.  27-12 10.00 uur Mevr. T. Zijlstra, een korte viering met als thema 
'Derde Kerstdag'. Veel zingen als dat weer mag en anders gaan we luisteren naar muziek die u meeneemt.
Koffie en thee na de dienst.
Zo. 31-12 19.30 uur Oudejaarsdienst, in IJhorst, gezamenlijke dienst met buurgemeente IJhorst/De Wijk
Geen dienst op Blijdenstein
Zo. 03-01 10.00 uur Mevr. T. Zijlstra, koffie en thee vóór de dienst,
”uitgifte collectebonnen”.
Zo.  10-01 10.00 uur Ds. E. van Veen, koffie en thee na de dienst.
Zo. 17-01 10.00 uur Ds. L. Karelse, Meppel, coll. Ondersteuning gemeenten,
koffie en thee na de dienst
Zo.  24-01 10.00 uur Ds. A. van Setten-Ruhrwiem, coll. Missionair werk.
Zo. 31-01 10.00 uur Ds. B. van den Brink-Smit, de Wijk, coll. Jong Protestant,
koffie en thee na de dienst, “uitgifte collectebonnen”.

Volgens de laatste regels van het RIVM mogen er 30 personen in de kerk     
    aanwezig zijn met inachtneming van de 1,5 meter afstand van elkaar en
    er mag niet worden gezongen.
 
De Hervormde Gemeente in Ruinerwold heeft een nieuwe herder. De Hervormde Gemeente in Ruinerwold heeft een nieuwe herder.
lees meer »
 
Pastoraat: Pastoraat:

"Bel vooral met de predikant (ds. Eric van Veen) of met iemand van het ouderlingenteam, als u daar behoefte aan heeft. We kijken in onderling overleg naar de mogelijkheden die er zijn binnen de richtlijnen vanuit de overheid t.a.v. het coronavirus." 
 
 
HET GOEDE NIEUWS IN DE ADVENTSTIJD HET GOEDE NIEUWS IN DE ADVENTSTIJD
Het project voor advent 2020 heet ‘Het beste nieuws’.
Het beste nieuws wordt natuurlijk voor het laatst bewaard.
De kinderen van de Arendsvleugel zorgen elke week voor goed nieuws, dat ik zal voorlezen. Het zou erg fijn zijn, wanneer er ook vanuit onze gemeente voor goed nieuws wordt gezorgd. 
Dat kan door mij, vanaf het moment dat u dit leest, goede berichten te sturen, via de mail of de telefoon. Ik zal ze dan op zondagmorgen laten horen. Natuurlijk mag u ook zelf het goede nieuws aan de kerkgangers komen vertellen. 
Ik wens ons allemaal een hele positieve adventstijd toe met veel goede berichten.
                                                                         Groet, Tetsje. 
 
 
Kerk TV Kerk TV
Tijdens de dienst zondag 23 augustus, is er binnen onze kerk, het live meeluisteren en kijken van de kerkdiensten geïntroduceerd.
De kerkdiensten worden elke zondag opgenomen met een vaste camera en via internet is het dan mogelijk om de dienst terug te kijken of live mee te kijken vanuit de thuissituatie.
Het idee is onder andere ontstaan uit de behoefte de kerkdienst te kunnen meemaken tijdens de corona beperkingen maar kan uiteraard ook gebruikt worden bij verhindering of het achteraf beluisteren van de diensten.
Bij speciale diensten zoals een trouwdienst of begrafenis kan de opname zelfs voor een select gezelschap beschikbaar gesteld worden.
Bij de opname komen de eerste rij stoelen van achter in beeld en de eerste bank aan beide zijden van de preekstoel deels.
Kerkgangers zijn hierop attent gemaakt in het kader van privacy.
Voor wie mee wil luisteren, dit kan op https://hergemruinerwold.kerkdienstluisteren.nl of via de website van de kerk (https://hervormde-gemeente-ruinerwold.protestantsekerk.net) waar het te vinden is onder de knop “ kerkdienst live meeluisteren”.
Ondanks dat deze moderne techniek fantastisch is, hopen we toch elke zondag zoveel mogelijk mensen live in het kerkgebouw te kunnen blijven verwelkomen.
 
 
Kerk en uitvaart Kerk en uitvaart
Moet er een dominee bij het laatste afscheid van een dierbare overledene?
Niet meer zo vanzelfsprekend als dat wel eens is geweest. Ook niet als je lid bent van de kerk. Toch is het goed om het daar van tevoren over te hebben met de mensen die je achterlaat. Vaak hebben zij op de dag dat je bent overleden - en de dagen daarna - hun handen vol aan allerlei dingen die geregeld moeten worden. Soms is er iemand van de uitvaartonderneming die een voorstel doet voor een spreker op de uitvaart. Daar is op zich niets mis mee, maar als je band met de kerk de laatste tijd om wat voor reden dan ook niet meer zo sterk is, kun je er al gauw voor kiezen om op dat voorstel in te gaan. Je voelt je soms bezwaard om een beroep op de kerk te doen, waar je al een tijdje geen contact mee hebt gehad. Wat ik ook merk is dat mensen het moeilijk vinden om contact te zoeken met de kerk, omdat er al zo lang geen vaste predikant is geweest. En dat je de predikant die er nu is - ik dus - niet zo goed kent. Dat is allemaal zo.
We hebben al een poos geen vaste predikant. Maar de kerk heeft er ook voor gekozen om de rol van predikant juist voor deze momenten te laten vervullen. Omdat het van belang is dat juist in de levensmomenten waarop mensen het nodig hebben, er continuïteit is. Er wordt een goede en warme afscheidsplechtigheid voorbereid samen met de familie. Met hun inbreng wordt niet alleen maar rekening gehouden, maar is  juist het uitgangspunt van de hele bijeenkomst. De predikant begeleidt dat proces en zorgt dat de spiritualiteit van de overledenen en hun naasten in woord en ritueel gestalte krijgt. Iedereen van de naasten wordt daarbij volop betrokken. In overleg wordt een keuze gemaakt uit muziek en teksten. Rituelen zoals het ontsteken van kaarsen en het brengen van een bloemengroet kunnen een betekenisvolle plaats krijgen. 
Niet iedereen gelooft hetzelfde en dat moet tot uiting komen in het hele proces van het afscheid. God is liefde en vanuit die liefde is er alle ruimte om het loslaten en verdergaan van de nabestaanden zorgvuldig vorm te geven.
De continuïteit komt ook terug in de nazorg. Na de begrafenis word je bezocht en wordt er gevraagd hoe het met je gaat. Ook na langere tijd kun je soms met vragen zitten over rouw en de verwerking daarvan. Daar is aandacht voor, vanuit de gedachte dat niet alles slijt mettertijd. Als kerk willen wij laten weten dat wij er zijn. Ook als je de dominee niet kent, ook als je al langere tijd niets meer van de kerk hebt gehoord.
De kerk is meer dan de mensen die er in leven en werken.
Zij doen dat vanuit het geloof, of het vermoeden dat God hen draagt.
Hoe zij zich God ook voorstellen. Wie God ook voor hen is in hun leven.
Ik ben van plan om in september een avond te beleggen over dit onderwerp:
kerk en uitvaart. Tot zover.
                                                                                   Ds. Marianne Gaastra
 
 
Collecte gemist Collecte gemist

Door de problematiek van het coronavirus missen wij collecte opbrengsten.
Onze vaste kosten gaan wel gewoon door en moeten natuurlijk worden betaald
door de kerkrentmeesters.

Als Diaconie willen wij ook graag een aantal doelen (blijven) ondersteunen.
Wij vragen u dan ook om de gelden, die u anders in de collectezak zou doen, nu over te maken naar de algemene rekening van de kerk en de rekening van de Diaconie.Het IBAN nummer van de kerk is: NL33RABO0373728336 ten name van Herv. Gem. te
Ruinerwold onder vermelding van collecte.

Het IBAN nummer van de Diaconie is: NL86SNSB0915606151 ten name van Diaconie Herv. Gem. Ruinerwold onder vermelding van collecte.
                                                                                                  Alvast hartelijk dank

 
 
Kerstrondje 2020 Kerstrondje 2020

Het is nu nog niet zeker of het Kerstrondje 2020 doorgaat, maar als kerk hebben we besloten niet mee te doen dit jaar. We willen niet dat de vrijwilligers bij een dergelijk evenement risico’s lopen en de maatregelen die we zouden moeten nemen tegen de verspreiding van het Covid-19virus zijn te ingrijpend voor de kerk. 
 
 
Vrijwilligersvervoer in De Wolden Vrijwilligersvervoer in De Wolden
Het Diaconaal Verband De Wolden staat achter het initiatief van DeWoldenvervoert en steunt waar mogelijk.
Wanneer u vervoer nodig heeft, leest u hier wat de mogelijkheden zijn.

                                                                                             zie hier   
 
Fotoboekje van onze kerk

Fotoboekje van onze kerk
Een boekje met foto's van onze Bartholomeüskerk. 
Het kost slechts € 15,00.
Er is een beperkte oplage.

Te verkrijgen bij Zwaantje ten Have.
 
Disclaimer Disclaimer

De in deze website opgenomen adresgegevens zijn uitsluitend bestemd voor leden en betrokkenen van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold en degenen die geïnteresseerd zijn in onze kerk(organisatie).
Het opnemen van deze gegevens in een bestand van welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de kerkenraad.

Een foto kan privacy problemen veroorzaken. Wanneer iemand kenbaar maakt niet duidelijk in beeld te willen zijn, dan wordt de bewuste foto van de site gehaald. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Wij doen ons best om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Ook dan zouden we graag hierover worden geinformeerd opdat we de juiste informatie kunnen geven.

 
 
 
 

Ds. E. van Veen, doopdienst
datum en tijdstip 06-12-2020 om 10.00 uur
meer details

Ds. B. van den Brink-Smit, de Wijk, Israël tentoonstelling
datum en tijdstip 13-12-2020 om 10.00 uur
meer details

Vergadering Diaconie
datum en tijdstip 15-12-2020 om 20.00 uur
meer details

Huisdienst in 't Vonder met ds. de Graaf
datum en tijdstip 19-12-2020 om 19.00 uur
meer details

 
KERKDIENSTLUISTEREN

Diensten beluisteren
 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.