PKN
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
Con Amore Con Amore

(foto's door Tetsje Zijlstra gemaakt bij het 90 jarig jubileum op 25-10-2015)
Het kerkkoor Con Amore, bestaande uit alten, sopranen, bassen en tenoren, oefent van september tot en met mei, meestal in de Munnekeweer/in de kerk wordt gerepeteerd in de repetitie voor een optreden. Con Amore, "met liefde"- "met toewijding", verleent haar medewerking aan kerkdiensten op Blijdenstein en zo nu en dan in het verzorgingshuis 't Vonder en in het verpleeghuis de Schiphorst. 

De repetities zijn op woensdag van 19.30 - 21.00 uur in de Munnekeweer met uitzondering van de laatste repetitie voor ons optreden in de kerk, dan oefenen we in de kerk.
Na de repetities is het tijd voor een kopje koffie of thee.

informatie over het koor....................

lees meer »
 
actueel actueel

In de startdienst zijn we goed begonnen met een paar mooie liederen waaronder het Panis Angelicum. Nu oefenen we op liederen van Luther voor een bijdrage aan een mooie dienst op zondagmiddag 29 oktober in Berghuizen en de kerkdienst op 5 november op Blijdenstein. In deze diensten herdenken we 500 jaar Reformatie. Leden van Con Amore hebben zich gevoegd bij een speciaal Lutherkoor, onder leiding van onze dirigente Trijnie de Boer.
Op woensdag 18 oktober heeft Con Amore meegedaan aan een bijeenkomst in het teken van het Liedboek. Onder leiding van dominee Gert Landman, die liederen schreef voor het Liedboek, en begeleid op het orgel door Sietze Kaldeway zongen we bekende en onbekende liederen. Pareltjes zoals ze werden aangekondigd. Zie ook hier.
Het wordt alweer tijd om te gaan oefenen voor de Kerstdienst.
Weer een heel ander repertoire en zo houden we afwisseling en is het mooi om in ons koor te zingen.

Graag nodigen we mensen die van zingen houden uit om met ons mee te doen. Het is niet nodig om lid van de kerk te zijn, iedereen die van zang / kerkmuziek houdt is van harte welkom. 
Wanneer u iemand kent die aan dit profiel voldoet ….., a.u.b. maak diegene erop attent, wij verwelkomen graag nieuwe leden.
In onze agenda’s staan optredens in de kerkdiensten op 5 november en op Eerste Kerstdag genoteerd. Op zaterdag 16 december dragen we bij aan de kerkdienst in ’t Vonder.

 
Liederen en het programma voor het seizoen 2017 - 2018,
zie hier.

lees meer »
 
Panis Angelicus

Panis Angelicus

In de startdienst op 17-9-2017 zong Con Amore:
Panis Angelicus

 
Onze start was ook in de startdienst 17-9-2017 Onze start was ook in de startdienst 17-9-2017

voor een indruk zie hier

 
leden van Con Amore doen mee in het Projectkoor leden van Con Amore doen mee in het Projectkoor

 
Opnieuw zingen voor een 100 jarige. de heer J Schoemaker

Opnieuw zingen voor een 100 jarige. de heer J Schoemaker

Op 20 juli 2017 stond ons koor voor de 3e keer voor een oud lid die zijn 100e verjaardag vierde.

lees meer »
 
Con Amore deed mee aan het

Con Amore deed mee aan het

voor een impressie.
de foto's zijn gemaakt door Tetsje Zijlstra.

lees meer »
 
90 jaar Con Amore 90 jaar Con Amore

Op 25 oktober 2015 vierden wij in een kerkdienst het 90 jarig jubileum.
voor een impressie zie hier

voor de geschiedenis zie hier...

lees meer »
 
Con Amore vierde haar 90e verjaardag Con Amore vierde haar 90e verjaardag

In de kerkdienst van zondag 25 oktober 2015 vierde Con Amore haar 90e verjaardag.

lees meer »
 
Kerst - Projectkoor 2013 Kerst - Projectkoor 2013

Het projectkoor, initiatief van Con Amore, zong in de Adventstijd van 2014 in de kerk in Berghuizen en op Blijdenstein. Het projectkoor bestond uit de leden van de koren Con Amore en Intermezzo en andere zangers en zangeressen. Het was de 2e keer dat Trijnie de Boer, dirigente van Con Amore en Intermezzo, een goed resultaat neerzette. Ook met Pasen in 2012 werd er veel plezier beleefd aan het samen zingen.

voor informatie

lees meer »
 
opnieuw zingen voor een 100 jarige

opnieuw zingen voor een 100 jarige

Opnieuw (03-01-2014) kon Con Amore optreden voor een 100 jarige. Het vorig jaar voor ons oud (bestuurs)lid de heer Albert Eggen, nu voor de heer Hendrik Noordhuis. De heer Noordhuis was van 1956 – 2005 lid van het kerkkoor. In 1966 werd de heer Noordhuis in het bestuur gekozen om vanaf 1970 de penningen te gaan beheren. In een Kerkblad van 2001 schreef Roelie Kleene, toen secretaris van Con Amore, het volgende: “Hendrik Noordhuis zingt al 45 jaar z'n partij bij de tenoren mee en er moet al een heel dringende reden zijn om een repetitie-avond over te slaan; met andere woorden: hij mist bijna nooit.” Alle reden dus om deze eeuweling in het zonnetje te zetten te midden van zijn familie en medebewoners. We zongen “Abba Vader”, “Gebed”, “Laudate omnes gentes” en “God zij met u”. De liederen waren voor de heer Noordhuis bekend en werden door hem meegezongen. Marry Emmink feliciteerde de heer Noordhuis namens het koor. We vonden het fijn om zo een bijdrage te leveren aan de feestvreugde en het was warm te vernemen hoe zeer het door de heer Noordhuis en zijn familie werd gewaardeerd. 

lees meer »
 
De heer Albert Eggen

foto 2013
De heer Albert Eggen

Op dinsdagmorgen 20 december 2016 was het koor aanwezig bij de afscheidsdienst. We zongen 4 liederen. 
De heer Albert Eggen (10-01-1913 - 15-12-2016) was meer dan 60 jaar lid van ons koor. Als voorzitter was de heer Eggen van 1963 - 1969 actief en in 1982 keerde hij opnieuw terug in het bestuur.


In 1999 kreeg de heer Eggen samen met de heer Jan Middelveldt een Galilei thermometer omdat ze 60 jaar lid waren. Trots toonde de heer Eggen deze aan de heer en mevrouw Schoemaker - de Groot die 40 jaar lid waren en hiervoor een de zilveren muzieksleutel kregen opgespeld. 

De heer Eggen hield van zingen en ontbrak zelden op de repetities. Wij hebben dan ook graag gehoor gegeven aan het verzoek om onze medewerking aan de dienst te verlenen. We zongen "Jezus U bent het licht", "Wohl mir das ich Jesum habe", "Dona Nobis Pacem" en "Veni Jesu".

Zondagmorgen 13 januari 2013 zong Con Amore in de kerkdienst in het verpleeghuis De Schiphorst in Meppel ter gelegenheid van de 100e verjaardag. Voor een impressie zie hier.

lees meer »
 
Jubileumconcert van Con Amore Jubileumconcert van Con Amore

Con Amore vierde op zondagmiddag 21 november 2010 haar 85e verjaardag samen met de koren: Flash, Intermezzo, de Karstensanghers, NBvP-Vrouwen van Nu, Octaaf, Spotlights en Woldzang.

Motto:

‘We he'm allemaol baat bij muziek’
 

lees meer »
 
 

kerkdienst met ds. R. Kloosterziel
datum en tijdstip 26-11-2017 om 10:00 uur
meer details

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 29-11-2017 om
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10:00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 

 
uit de pastorie

preek en
overweging

 
Contact met de kerk.

Bij vreugde en verdriet en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.