PKN
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
Agenda
« vorige  |  juli 2017  |  volgende »

Zondag 2 juli 2017 kerkdienst met mevrouw T. Zijlstra, Ruinerwold.
Locatie: Blijdenstein kerk
Tijdstip: 10.00 uur

De kleur in de kerk staan in verband met het karakter van de dienst en komt tot uiting in het kleed op de avondmaalstafel en in de stola van de voorganger. Vandaag is de kleur groen, de kleur van hoop en verlangen. 

Lezingen: Jeremia 29: 1-14, Psalm 89, Romeinen 6: 3-11, Mattheüs 10: 34-42.
Hoe maak je onderscheid tussen valse en waren profeten? Wie heeft, of krijgt gelijk als het gaat om de toekomst van de wereld? Zijn het de doemdenkers, of de optimisten? De leerlingen van Jezus krijgen de opdracht om te vertellen dat het Koninkrijk van God heel dichtbij is.      

Na de dienst is er koffie, thee of limonade.

 

Zondag 2 juli 2017 Zomerzangavond
Locatie: Kerk in Berghuizen
Tijdstip: 19:00 uur
Prijs: collectes

Georganiseerd door de werkgroep Kerk in Actie van de gezamenlijke kerken Ruinerwold-Berghuizen.
We zingen bekende liederen, begeleid door Jan Buiter op het orgel en met medewerking van het ‘Combo’. Er wordt een collecte gehouden voor ons nieuwe project, duurzame landbouw in Noord Kameroen. 

 

Zondag 9 juli 2017 kerkdienst met ds. R. Kloosterziel
Locatie: Blijdenstein kerk
Tijdstip: 10:00 uur


Roept u maar

De kleur in de kerk staat in verband met het karakter van de dienst en komt tot uiting in het kleed op de avondmaalstafel en in de stola van de voorganger.  Vandaag is de kleur groen, de kleur van hoop en verlangen.

Lezingen: Zacharja 9: 9-12, Psalm145, Romeinen 6:16-23, Mattheüs11:25-30.
Een zacht juk en een lichte last. Daar spreekt Jezus over. Dat gaat niet om objectieve feiten, maar om een visie, een manier van kijken. Soms moeten bij mensen de ogen geopend worden. Of denkt Jezus iets te gemakkelijk misschien?

Als het mogelijk is, maken we er een ‘roept u maar’ dienst van. De liederen uit het liedboek worden dan aangedragen uit de gemeente.

 

Zondag 16 juli 2017 kerkdienst met ds. R. Kloosterziel
Locatie: Blijdenstein kerk
Tijdstip: 10:00 uur

De kleur in de kerk staat in verband met het karakter van de dienst en komt tot uiting in het kleed op de avondmaalstafel en in de stola van de voorganger.  Vandaag is de kleur groen, de kleur van hoop en verlangen.

Lezingen: Jesaja 55: 6-13, Psalm 65, Romeinen 7: 21-8: 6, Mattheüs 13: 1-9 en 18-23.
Op een dag ging Jezus het huis uit. Zo begint de eerste van een aantal gelijkenissen.
De parabel over de zaaier is wellicht bekend. Maar vaak wordt vergeten dat het niet om ‘een’ zaaier ging, maar om ‘de’ zaaier. Jezus strooit zijn woorden uit. Wat komt ervan terecht?
 

 

Zondag 23 juli 2017 kerkdienst met Ds. J.W. Muis. Ruildienst met de Gereformeerde kerk Ruinerwold – Koekange.
Locatie: Blijdenstein kerk
Tijdstip: 10:00 uur

De kleur in de kerk staat in verband met het karakter van de dienst en komt tot uiting in het kleed op de avondmaalstafel en in de stola van de voorganger.  Vandaag is de kleur groen, de kleur van hoop en verlangen.

Lezingen: Jesaja 40: 12-25, Psalm 86, Romeinen 8: 18-25, Mattheüs 13: 24-30 en 36-43.
Er groeit ook onkruid op de akker, zoals het kwaad opkomt in de wereld. De bloemen en het koren zijn kwetsbaar. Toch rijpt het graan en de zon straalt. Zo gaat het hoopvol naar de oogst.
 

 

Zondag 30 juli 2017 kerkdienst met ds. R. Kloosterziel
Locatie: Blijdenstein kerk
Tijdstip: 10:00 uur

De kleur in de kerk staat in verband met het karakter van de dienst en komt tot uiting in het kleed op de avondmaalstafel en in de stola van de voorganger.  Vandaag is de kleur groen, de kleur van hoop en verlangen.

Lezingen: I Koningen 3: 5-12, Psalm 119, Romeinen 8: 26-30, Mattheüs 13: 44-52.
“Kostbaarder dan zuiver goud is de wet van God”, zegt de Psalm van deze zondag.
Maar soms is het als vissen in troebel water. Je weet niet wat je vangt aan wijsheid, of aan geluk. Jezus draait het om. Wij zijn de vissen en God is de visser. Hij brengt ons aan het licht.

 

 


 

kerkdienst met ds. R. Kloosterziel
datum en tijdstip 26-11-2017 om 10:00 uur
meer details

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 29-11-2017 om
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10:00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 

 
uit de pastorie

preek en
overweging

 
Contact met de kerk.

Bij vreugde en verdriet en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.