PKN
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
Welkom

Bartholomeus kerk op Blijdenstein
Welkom

De Kerkenraad verwelkomt u graag in onze kerkdiensten en ook bent u van harte welkom om het monumentale gebouw en haar omgeving te bezoeken.  

Voor nu een goed verblijf op onze site.

 
Kerkespraak 2017-7 is uit Kerkespraak 2017-7 is uit


met o.a. een overweging uit de pastorie, informatie over de kerkdiensten, nieuws vanuit de Zondagsschool (uitnodiging aan de basisschoolleerlingen); Zusterkring en kerkkoor Con Amore (terugblik zingen voor de heer Schoemaker), oproep van de Redactie Kerkespraak voor een creatieve bijdrage Kerstnummer, aandacht voor de Reformatie en de speciale dienst, bijeenkomst in het kader van het Liedboek, verrassingsbezoek van de familie Karsten aan de kerkdienst. bedankje voor het poetsen van de kerk.

Kerkespraak 2017-7 komt uit op donderdag 26 oktober.
U kunt kopij inleveren tot uiterlijk donderdag 12 oktober,
24:00 uur bij de eindredacteur.

 
Seizoen 2017-2018 begonnen Seizoen 2017-2018 begonnen

Met de startdienst op 17 september 2017
Voor de liturgie zie hier.
Voor foto's zie hier.

 
Foto van de Zondagsschool in de startdienst van 17-9-2017 Foto van de Zondagsschool in de startdienst van 17-9-2017


voor informatie zie hier.

 
wie zingt mee? wie zingt mee?

 
Kerk in 2025

Kerk in 2025

Een historisch besluit

De generale synode heeft op 22 september besloten dat met ingang van 1 mei 2018  de Protestantse Kerk niet uit 75 classes, maar uit elf classes bestaat. En iedere classis krijgt een classis-predikant.
voor informatie zie hier.

Deze verandering is onderdeel van de toekomstvisie ‘Kerk 2025’ van de Protestantse Kerk in Nederland.
Vanaf 2014 wordt er binnen de Protestantse Kerken Nederland (PKN) gediscussieerd over de toekomst van de kerk. De bevindingen van de discussies in het land zijn samengebracht in het rapport "Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg". Dit was het uitgangspunt voor verdere uitwerking wat in 2016 resulteerde in het rapport Kerk 2025: een stap verder

De herinrichting van het classicale niveau is een ingrijpende beslissing omdat daarmee ook het oude presbyteriaal-synodale principe wordt losgelaten. Niet alle gemeentes zijn dan namelijk meer rechtstreeks in de vergadering van de classis vertegenwoordigd. Wij gaan deel uitmaken van de nieuwe classis Groningen-Drenthe. Hier zal het onderlinge contact plaatsvinden in overzichtelijke ‘ringen’ van gemeenten die zich min of meer in elkaar herkennen en geografisch en theologisch niet te ver bij elkaar vandaan liggen.
De classispredikant wordt vrijgesteld van andere werkzaamheden om onder andere te kunnen toezien op het functioneren van de gemeentes. De huidige 4-jaarlijkse visitatie komt daarmee te vervallen.

 
Musical Esther

Musical Esther

Ergens in april / mei 2018
willen we de musical over het Bijbelboek Esther
op de planken brengen. 
Het instuderen is op
vrijdag 1 september begonnen.

De vrijdagavond van 19.30 – 20.30 uur zal  het tijdstip zijn waarop de spelers en ook het project-koor oefenen.
Eerst drie kwartier gescheiden in de kerk en in de school in Berghuizen; daarna komen we samen om spel en koor op elkaar aan te sluiten.

De ervaring leert dat het een fijn begin van het weekend is en dat het ook een mooie ervaring is om samen een musical uit te voeren.

We hebben zoveel mogelijk zangers nodig dus wie zich nog niet heeft aangemeld: stuur s.v.p. een mailtje naar

Een korte samenvatting uit de Groot Nieuws Bijbel, vertaling in omgangstaal:


 

 
Vrijwilligersvervoer in De Wolden Vrijwilligersvervoer in De Wolden

Het Diaconaal Verband De Wolden
staat achter het initiatief van DeWoldenvervoert
en steunt waar mogelijk.

 
voor de jongeren zijn er activiteiten van de Gereformeerde Kerk Berghuizen voor de jongeren zijn er activiteiten van de Gereformeerde Kerk Berghuizen

De jongeren van onze gemeente
zijn daar van harte welkom

Tienerviering voor jongeren van 12 t/m 16 jaar.
begint op 1 oktober.

Bij voldoende belangstelling is er catechese
voor jongeren vanaf 16 jaar.

Voor 18+ start de "eten moet je toch" groep.

Voor uitgebreide informatie zie hier.

Heb je belangstelling, meld je dan bij jeugdwerker Suzanne Groote,
tel. 0618550366 of e-mail
Zie ook hier

 

 
Con Amore zoekt bassen, tenoren, alten en sopranen

Con Amore zoekt bassen, tenoren, alten en sopranen

Kortom iedereen die kan zingen en van kerkmuziek houdt, wordt uitgenodigd om met het kerkkoor in contact te treden.

 
kerk voor het dorp

uitkomst appeltaartdienst 19 februari 2017
kerk voor het dorp

Tijdens de dienst van 19 februari werd er nagedacht en gediscussieerd over de vraag waarom je bij de kerk hoort. Wij haakten aan bij de landelijke campagne van de Protestantse Kerk aan de hand van 6 posters met de tekst: “Geloven doe je in de kerk? Maar ook…”. en vervolgens wordt op elke poster een van de 6 mogelijkheden genoemd: Helpen, troosten, nadenken, twijfelen, onthaasten en verwonderen. De vraag in de appeltaartdienst was: “bij welke poster voel jij je het meeste verwant?” Lees hier

De Kerkenraad stelde het beleidsplan 2016-2020 Kerk voor het dorp vast.

.

 
Bezoek van de dominee

Bezoek van de dominee

Ik bezoek geregeld mensen die we vanuit de kerk extra aandacht willen geven. Mocht u eveneens graag met mij in gesprek willen, dan kunt u mij bellen of mailen voor een afspraak. Ik kom graag bij u op bezoek, ook als er geen (dringende) problemen zijn.

R. Kloosterziel, tel. 475389 E-mail: .

 
Fotoboekje van onze kerk

Fotoboekje van onze kerk

Een boekje met foto's van onze Bartholomeüskerk. 
Het kost slechts € 15,00.
Er is een beperkte oplage.

Te verkrijgen bij Zwaantje ten Have.

 
Disclaimer en het gebruik van de adresgegevens Disclaimer en het gebruik van de adresgegevens

 informatie 

 
 

Liedboek avond
datum en tijdstip 18-10-2017 om 20:00 uur
meer details

kerkdienst met ds. G. Wiersma-Smelt, Ruinen.
datum en tijdstip 29-10-2017 om 10:00 uur
meer details

Dienst van de kerken in en rond Ruinerwold in het teken van de Reformatie
datum en tijdstip 29-10-2017 om 16:00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10:00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 

 
uit de pastorie

preek en
overweging

 
Contact met de kerk.

Bij vreugde en verdriet en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.