PKN
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
Welkom

Bartholomeus kerk op Blijdenstein
Welkom

De Kerkenraad verwelkomt u graag in onze kerkdiensten en ook bent u van harte welkom om het monumentale gebouw en haar omgeving te bezoeken.  

Voor nu een goed verblijf op onze site.

 
Kerkespraak 2017-7 is uit Kerkespraak 2017-7 is uit


met o.a. een overweging van ds. Kloosterziel, informatie over de kerkdiensten in de agenda, Zondagsschool; griezelen in de kerk en oproep Musical, Zusterkring, Con Amore, Eindejaarscollecte, Bach Cantate, Startdienst + foto's, ds. Kloosterziel geeft info over Memento Mori, hulp voor de tuinmannen, Vesperdienst Classis, Kerstrondje (deze items staan verder op op deze pagina) 

Kerkespraak 2017-7 komt uit op donderdag 14 december.
U kunt kopij inleveren tot uiterlijk donderdag 30 november, 24:00 uur bij de eindredacteur.  
    

 
Bereikbaarheid predikant

Bereikbaarheid predikant

Consulentschap en hulpdiensten
Vanaf deze zomer ben ik consulent in de gemeente IJhorst-de Wijk en verleen daar ook in de vacante periode hulpdiensten.
Pastoraat, begrafenissen, begeleiding van de kerkenraad en bijkomende werkzaamheden daar zorgen ervoor dat ik iets minder beschikbaar ben in Ruinerwold.
De maanden november en december zijn over het algemeen al iets drukker voor een predikant.
Toch kunt u altijd contact met mij opnemen en kom ik graag bij u langs als u daar behoefte aan hebt. Voor contactgegevens zie hier.

Ds. Roelof Kloosterziel

 
Eindejaarscollecte 2017 Eindejaarscollecte 2017

voor informatie zie hier

 
Hulp gevraagd

Hulp gevraagd

De tuinploeg van de donderdagmorgen heeft hulp nodig.
Komt u ook een paar uurtjes helpen? Gezellig werken op het kerkelijk erf.
De jaarlijkse doedag is op zaterdag 25 november
vanaf 9:00 uur tot ongeveer 12:00 uur.
We gaan snoeien, vijver opschonen, blad ruimen enz..
Natuurlijk is er gelegenheid om koffie te drinken.
U bent van harte uitgenodigd! 

 
Kerstrondje op 9 en 10 december

Kerstrondje op 9 en 10 december

Wie kan helpen om het ook dit jaar
op Blijdenstein
tot een succes te maken?


Voor het 2e weekend in december
wordt er in Ruinerwold
een Kerstrondje georganiseerd
en ook dit jaar doet de kerk mee.
Op 9 en 10 december is iedereen van harte uitgenodigd
om in 12 oude panden heel verschillende dingen
te komen bekijken
met als verbindend thema 'ANNO 1920'.

Om goed bij dit thema aan te sluiten willen wij in de kerk graag onderwerpen tentoonstellen die hoorden bij de kerk omstreeks 1920.
Wanneer u geschikt materiaal heeft, dan willen wij dat graag in onze kerk laten zien. 
U kunt dan contact opnemen met Tetsje Zijlstra, tel. 481616 of een e-mail.   

zie ook de website van het Kerstrondje
 

 
Zondagsschool en de kerstmusical Zondagsschool en de kerstmusical

Uitnodiging
voor alle kinderen van 4 t/m 14 jaar
DOE JE MEE
aan de musical ‘Hotel Toekan’ ?
Het hotel van Hannes waar iedereen naar toe kan.
Nou ja, iedereen…….

De voorbereidingen zijn
op zondag 19 november begonnen.
Voor informatie zie hier 


 

 
Tienerviering en Tienermarkt in Berghuizen

Tienerviering en Tienermarkt in Berghuizen

KERSTMARKT 16 december
De jongeren van de Tienerviering staan op de  kerstmarkt met verschillende activiteiten om geld op te halen voor Smal Miracles. Kleine wonderen voor kansarme kinderen in de Oekraïne!
U kunt hiervoor speelgoed en kinderkleding inleveren. Voor informatie zie hier.
 

 
doopdienst op 12 november doopdienst op 12 november

In een feestelijke dienst werd gedoopt:

 
zie ook Facebook.

 
5 november in het teken van de reformatie en dankdag

5 november in het teken van de reformatie en dankdag

In de kerkdienst herdachten we de Reformatie.
Het speciale Lutherkoor zong samen met de leden van Con Amore.

Het was ook de zondag na Dankdag voor Gewas en Arbeid op de eerste woensdag van november. 
De tafel was prachtig versierd.
voor de foto's, gemaakt door Tetsje Zijlstra, zie hier.

In deze dienst werd het Avondmaal gevierd. 
Zie ook Facebook

lees meer ยป
 
Seizoen 2017-2018 begonnen Seizoen 2017-2018 begonnen

Met de startdienst op 17 september 2017
Voor de liturgie zie hier.
Voor foto's zie hier.

 
Foto van de Zondagsschool in de startdienst van 17-9-2017 Foto van de Zondagsschool in de startdienst van 17-9-2017


voor informatie zie hier.

 
Kerk in 2025

Kerk in 2025

Een historisch besluit

De generale synode heeft op 22 september besloten dat met ingang van 1 mei 2018  de Protestantse Kerk niet uit 75 classes, maar uit elf classes bestaat. En iedere classis krijgt een classis-predikant.
voor informatie zie hier.

Deze verandering is onderdeel van de toekomstvisie ‘Kerk 2025’ van de Protestantse Kerk in Nederland.
Vanaf 2014 wordt er binnen de Protestantse Kerken Nederland (PKN) gediscussieerd over de toekomst van de kerk. De bevindingen van de discussies in het land zijn samengebracht in het rapport "Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg". Dit was het uitgangspunt voor verdere uitwerking wat in 2016 resulteerde in het rapport Kerk 2025: een stap verder

De herinrichting van het classicale niveau is een ingrijpende beslissing omdat daarmee ook het oude presbyteriaal-synodale principe wordt losgelaten. Niet alle gemeentes zijn dan namelijk meer rechtstreeks in de vergadering van de classis vertegenwoordigd. Wij gaan deel uitmaken van de nieuwe classis Groningen-Drenthe. Hier zal het onderlinge contact plaatsvinden in overzichtelijke ‘ringen’ van gemeenten die zich min of meer in elkaar herkennen en geografisch en theologisch niet te ver bij elkaar vandaan liggen.
De classispredikant wordt vrijgesteld van andere werkzaamheden om onder andere te kunnen toezien op het functioneren van de gemeentes. De huidige 4-jaarlijkse visitatie komt daarmee te vervallen.

 
Vrijwilligersvervoer in De Wolden Vrijwilligersvervoer in De Wolden

Het Diaconaal Verband De Wolden staat achter het initiatief van DeWoldenvervoert en steunt waar mogelijk.
Wanneer u vervoer nodig heeft, dan kunt u hier lezen wat de mogelijkheden zijn.
 

 
voor de jongeren zijn er activiteiten van de Gereformeerde Kerk Berghuizen voor de jongeren zijn er activiteiten van de Gereformeerde Kerk Berghuizen

De jongeren van onze gemeente
zijn daar van harte welkom

Tienerviering voor jongeren van 12 t/m 16 jaar.
begint op 1 oktober.

Bij voldoende belangstelling is er catechese
voor jongeren vanaf 16 jaar.

Voor 18+ start de "eten moet je toch" groep.

Voor uitgebreide informatie zie hier.

Heb je belangstelling, meld je dan bij jeugdwerker Suzanne Groote,
tel. 0618550366 of e-mail
Zie ook hier

 

 
Con Amore zoekt bassen, tenoren, alten en sopranen

Con Amore zoekt bassen, tenoren, alten en sopranen

Kortom iedereen die kan zingen en van kerkmuziek houdt, wordt uitgenodigd om met het kerkkoor in contact te treden.

 
kerk voor het dorp

uitkomst appeltaartdienst 19 februari 2017
kerk voor het dorp

Tijdens de dienst van 19 februari werd er nagedacht en gediscussieerd over de vraag waarom je bij de kerk hoort. Wij haakten aan bij de landelijke campagne van de Protestantse Kerk aan de hand van 6 posters met de tekst: “Geloven doe je in de kerk? Maar ook…”. en vervolgens wordt op elke poster een van de 6 mogelijkheden genoemd: Helpen, troosten, nadenken, twijfelen, onthaasten en verwonderen. De vraag in de appeltaartdienst was: “bij welke poster voel jij je het meeste verwant?” Lees hier

De Kerkenraad stelde het beleidsplan 2016-2020 Kerk voor het dorp vast.

.

 
Bezoek van de dominee

Bezoek van de dominee

Ik bezoek geregeld mensen die we vanuit de kerk extra aandacht willen geven. Mocht u eveneens graag met mij in gesprek willen, dan kunt u mij bellen of mailen voor een afspraak. Ik kom graag bij u op bezoek, ook als er geen (dringende) problemen zijn.

R. Kloosterziel, tel. 475389 E-mail: .

 
Fotoboekje van onze kerk

Fotoboekje van onze kerk

Een boekje met foto's van onze Bartholomeüskerk. 
Het kost slechts € 15,00.
Er is een beperkte oplage.

Te verkrijgen bij Zwaantje ten Have.

 
Disclaimer en het gebruik van de adresgegevens Disclaimer en het gebruik van de adresgegevens

 informatie 

 
 

kerkdienst met ds. R. Kloosterziel
datum en tijdstip 26-11-2017 om 10:00 uur
meer details

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 29-11-2017 om
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10:00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 

 
uit de pastorie

preek en
overweging

 
Contact met de kerk.

Bij vreugde en verdriet en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.