PKN
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
Welkom

Bartholomeus kerk op Blijdenstein
Welkom

De Kerkenraad verwelkomt u graag in onze kerkdiensten en ook bent u van harte welkom om het monumentale gebouw en haar omgeving te bezoeken.  

Voor nu een goed verblijf op onze site.

 
Kerkespraak 2017-5 is uit Kerkespraak 2017-5 is uit


met o.a. een overweging uit de pastorie, informatie over de kerkdiensten, nieuws vanuit de Zondagsschool; Zusterkring en kerkkoor Con Amore, bijzondere kerkdienst 7 mei, zie hier en hiergevraagd informatie over de Zondagsschool, we gingen samen naar het Pinksterfeest. zie de foto's, financiën Kerk en Diaconie / ANBI, Plaatselijke Regelingveranderingen binnen de PKN/Classes, naast de Apostelenboom een paneel met het gedicht van Ria Westerhuis, zie foto's, uitnodiging KerkinActie zomerzangavond voor project Kameroen en informatie over TVG Assen; een Cursus Theologische verdieping:"Omdat het zo boeiend is" .

Kerkespraak 2017-6 komt uit op donderdag 14 september. U kunt kopij inleveren tot uiterlijk donderdag 31 augustus, 24:00 uur bij de eindredacteur.

 
Hoog bezoek Hoog bezoek

Dit gezelschap zou via het Pastorielaantje de kerkdienst onder de 12 Apostelenboom bezoeken, helaas dit moesten we missen omdat een stevige regenbui 's ochtendsvroeg definitief deed besluiten om de dienst in de kerk te houden.
Een voordeel... zo kon de familie Karsten en anderen op de eerste rij plaats nemen. Dit tot verbazing van veel kerkgangers en zeker van onze dominee. Voor een impressie zie hier.

voor de preek zie hier

Zie ook rubriek "Boerendrokte" hieronder.

 
Boerendrokte, ook voor de dominee

Boerendrokte, ook voor de dominee

In de Karstenhoeve kun je op 2 september zien hoe het er in het begin van de vorige eeuw in de samenleving toeging. De dominee en de kerk hadden toen een belangrijke rol.
Wat kunt u verwachten:  Uit Kerkespraak 2017-5.

foto van de site van de Karstenhoeve.

Ook nu willen we "kerk voor het dorp" zijn.
Ook anno 2017 kunt u uw huwelijk laten inzegenen op Blijdenstein en nu zijn er in de kerk geen gereserveerde plaatsen meer, nee u kunt overal plaatsnemen. 

U bent van harte welkom op Blijdenstein,
ook deze zomer!
Wij wensen u een mooie zomertijd en
wanneer u op vakantie gaat / bent veel plezier!

 
Con Amore feliciteert de 100 jarige heer J. Schoemaker

eerst zingen en daarna handen schudden.
Con Amore feliciteert de 100 jarige heer J. Schoemaker

voor een impressie zie hier.

 
THEOLOGISCHE VORMING EN VERDIEPING ASSEN

THEOLOGISCHE VORMING EN VERDIEPING ASSEN

In Nederland zijn er 19 cursusplaatsen Theologische vorming gemeenteleden en geïnteresseerden. Assen is de enige cursusplaats voor heel Drenthe en de enige cursusplaats in Noord-Nederland met een ochtendcursus. 

De nieuwe cursus start op 5 september 2017
Een uitnodiging voor een kennismakingsbijeenkomst op 14 september 2017.
Voor informatie zie hier.

 
Paneel met gedicht bij de Twaalf Apostelenboom

Paneel met gedicht bij de Twaalf Apostelenboom

Bertus Mos:Taolschulte van De Wolden en de keurnoten Reinder Smit en Jan Tijink plaatsen naast de Apostelenboom een paneel met het gedicht van Ria Westerhuis: "Twaalf twiegen op heilige grond".over de bijzondere boom in de pastorietuin.
Het plaatsen van borden met streektaalpoëzie in de openbare ruimte is een van de acties van het Huus van de Taol om de Drentse Streektaal te behouden en onder de aandacht te brengen.
voor een impressie en het gedicht. 

Wandel er gerust eens langs,
het hekje door lees het mooie gedicht
en voel de zware stam
die rust en vertrouwen uitstraalt! 

 
Con Amore zoekt bassen, tenoren, alten en sopranen

Con Amore zoekt bassen, tenoren, alten en sopranen

Kortom iedereen die kan zingen en van kerkmuziek houdt, wordt uitgenodigd om met het kerkkoor in contact te treden.

 
kerk voor het dorp

uitkomst appeltaartdienst 19 februari 2017
kerk voor het dorp

Tijdens de dienst van 19 februari werd er nagedacht en gediscussieerd over de vraag waarom je bij de kerk hoort. Wij haakten aan bij de landelijke campagne van de Protestantse Kerk aan de hand van 6 posters met de tekst: “Geloven doe je in de kerk? Maar ook…”. en vervolgens wordt op elke poster een van de 6 mogelijkheden genoemd: Helpen, troosten, nadenken, twijfelen, onthaasten en verwonderen. De vraag in de appeltaartdienst was: “bij welke poster voel jij je het meeste verwant?” Lees hier

De Kerkenraad stelde het beleidsplan 2016-2020 Kerk voor het dorp vast.

.

 
Kerk in 2025

de eerste voorstellen tot definitieve wijzigingen liggen voor.
Kerk in 2025

Vanaf 2015 wordt er binnen de Protestantse Kerken Nederland (PKN) gediscussieerd over de toekomst van de kerk. De bevindingen van de discussies in het land zijn samengebracht in het rapport "Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg". Dit was het uitgangspunt voor verdere uitwerking wat in 2016 resulteerde in het rapport Kerk 2025: een stap verder. Inmiddels ligt er een eerste rapport met voorstellen tot tekstwijzigingen in de kerkorde.

De bevindingen van de classes moeten voor 1 mei 2017 aan de Generale Synode worden doorgegeven. Het is de bedoeling dat de definitieve vaststelling in september 2017 door de Generale Synode gebeurt zodat deel 1 per 1 januari 2018 in werking kan treden. 

lees meer »
 
Vluchtelingenwerk de Wolden zoekt vrijwilligers

Vluchtelingenwerk de Wolden zoekt vrijwilligers

Vluchtelingen die te horen krijgen dat ze in Nederland mogen blijven, kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk in het doolhof dat Nederland heet. Vrijwilligers van Vluchtelingen Werk bieden hen daarom begeleiding. Ook in onze gemeente De Wolden treffen we deze nieuwkomers steeds meer aan en is er dus veel begeleiding nodig. 

voor meer informatie
                                                                                                                        

lees meer »
 
Bezoek van de dominee

Bezoek van de dominee

Ik bezoek geregeld mensen die we vanuit de kerk extra aandacht willen geven. Mocht u eveneens graag met mij in gesprek willen, dan kunt u mij bellen of mailen voor een afspraak. Ik kom graag bij u op bezoek, ook als er geen (dringende) problemen zijn.

R. Kloosterziel, tel. 475389 E-mail: .

 
Fotoboekje van onze kerk

Fotoboekje van onze kerk

Een boekje met foto's van onze Bartholomeüskerk. 
Het kost slechts € 15,00.
Er is een beperkte oplage.

Te verkrijgen bij Zwaantje ten Have.

 
Disclaimer en het gebruik van de adresgegevens Disclaimer en het gebruik van de adresgegevens

 informatie 

 
 

kerkdienst met ds. R. Kloosterziel
datum en tijdstip 20-08-2017 om 10:00 uur
meer details

kerkdienst met ds. R. Kloosterziel
datum en tijdstip 27-08-2017 om 10:00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 

 
uit de pastorie

preek en
overweging

 
Contact met de kerk.

Bij vreugde en verdriet en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.