Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Uit de Pastorie: Overweging ds. Kloosterziel Uit de Pastorie: Overweging ds. Kloosterziel

Geschiedenis
Op school had het vak niet echt mijn belangstelling, maar naarmate ik ouder word, dringt het tot mij door hoe belangrijk geschiedenis is. Je leert aan de hand van het verleden wat verandert, maar vooral ook: wat hetzelfde blijft, of zich telkens herhaalt. Zo las ik laatst: “Von alters her ist der Glaube nicht jedermanns Ding gewesen; von der Religion haben immer nur Wenige etwas verstanden” (vertaald: “Van oudsher is geloof niet ieders ding geweest; van religie hebben altijd maar weinigen iets begrepen.”). Het zijn woorden van Friedrich Schleiermacher (1768-1834). Hij was een vrijzinnige Duitse theoloog en filosoof en schreef 200 jaar geleden een boekje over godsdienst (Über die Religion) dat nog niets aan actualiteit verloren heeft.
 
Schleiermacher schrijft: “Geloof is verwaarloosd, want we menen alles te hebben en te weten. We maken ons dermate druk over aardse dingen, dat voor het eeuwige en heilige (dat volgens sommigen buiten deze wereld staat) niets meer overblijft.
Kortom: De meeste mensen hebben het zo goed dat ze geen hemel meer nodig hebben. Maar het is eigenlijk vreemd dat we onderzoek doen naar de meest banale dingen en ondertussen niet geïnteresseerd zijn in zaken van het geloof. Want daarin gaat het om de alles overkoepelende vraag wat ons tot mens maakt, of wat de zin van het bestaan is, of de ethiek van het leven. Kun je iets bedenken dat belangrijker is?” Het is aardig om te ontdekken dat iemand zich twee eeuwen geleden ook al af vroeg waarom Kerk en geloof zo weinig meer te zeggen hebben. Blijkbaar is er niet zoveel veranderd. Dus we kunnen onze schouders ophalen en verder gaan met waar we mee bezig waren. Toch wil Schleiermacher duidelijk maken dat je nooit zonder religie kunt.

Hij heeft daarvoor het volgende argument: “Het wezen der dingen bestaat uit
tegenstellingen: Dood en leven; goed en kwaad, vrijheid en gebondenheid, man en vrouw, en ga zo maar door. Die tegenstellingen horen bij elkaar als de polen van magneten. Ze trekken elkaar aan, of stoten elkaar af. En wij als mensen verbazen ons erover. Het roept vragen bij ons op want wij zoeken harmonie, eenheid.Ook als mensheid hebben wij iemand tegenover ons. Degene wat wij ‘God’ noemen is onze tegenpool. Zoals God tegenover mensen staat, zo staat de ‘hemel tegenover de aarde. En altijd zal er diep van binnen een mysterieus verlangen blijven naar dat onbegrijpelijke dat ons aantrekt en afstoot. Slechts in de ontmoeting met de Ene vinden wij rust. God is de Eeuwige op wie uiteindelijk al ons zoeken zich richt.
Blijft de mens zonder God, dan is hij met zijn gedachten versplinterd, heen en weer geslingerd en staat hij voortdurend onder spanning, totdat in de ontmoeting met Hem alle tegenstellingen zijn opgeheven. Dan is er geen duisternis meer, geen dood, geen zoeken.
 
Volgens Schleiermacher hollen wij achter allerlei afgoden aan: geld en gemakzucht, eigenbelang of onverschilligheid. En we hebben geen flauw idee waar we mee bezig zijn, of waarom. We hebben en we kunnen bijna alles. Dan zou je toch verwachten dat we nu onze aandacht richten op iets hogers, iets ‘heiligers’.
In geloof gaat het niet om een persoonlijke overtuiging ten aanzien van het al dan niet bestaan van God. Het gaat niet om dogma’s, maar om de vraag wat werkelijk waardevol is in het leven. Een aantal decennia terug (ten tijde van de Verlichting) was het misschien een moedige daad van mensen om zich los te maken van God en was het misschien ook terecht, omdat de Kerk vol zat met verkeerde denkbeelden. Maar nu is er een nieuwe tijd aangebroken, waarin kerkelijken en onkerkelijken, gelovigen en ongelovigen zich moeten verenigen om recht en waarheid weer te ontdekken en om samen te bouwen aan een betere wereld.
De Bijbel biedt de nodige inspiratie en informatie om ons in de juiste richting te wijzen. We moeten afleren om alles kil en koud te beredeneren. Er moet weer ruimte komen voor beleving en gevoelens. Dat is in grote lijnen het gedachtegoed van Friedrich Schleiermacher. Zijn tijd lijkt veel op de onze.
We kunnen nog veel van hem leren.
                                                                                      Ds. Roelof Kloosterziel

terug
 
 
 
 

kerkdienst met ds. R. Kloosterziel, startdienst
datum en tijdstip 23-09-2018 om 10:00 uur
meer details

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 26-09-2018 om 19:30 uur

meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10:00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 

 
uit de pastorie

preek en
overweging

 
Contact met de kerk.

Bij vreugde en verdriet en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.