Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Kerkbalans 2017

Kerkbalans 2017

Bericht van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold
2016 is alweer een paar weken oud. Ook in dit nieuwe jaar willen we er als kerk weer zijn voor de inwoners van Ruinerwold en omgeving.
De kerk is meer dan een gebouw. Meer dan de kerkdiensten. Wij zijn er niet alleen op zondag, maar ook door de week.
Zo proberen dominee Kloosterziel, de ouderlingen en andere vrijwilligers steun te geven aan mensen die extra aandacht verdienen.
Wij willen staan voor zorg en aandacht voor elkaar. Onze Diaconie ondersteunt projecten in de wereld en in Ruinerwold. Het gaat daarbij niet alleen om leden van de kerkelijke gemeenschap, maar voor iedereen, in verbondenheid met elkaar.
Onze Bartholomeüskerk
Het vorig jaar is er een grote renovatie uitgevoerd. Zo is het gebouw met het van Oeckelen-orgel niet alleen voor de wekelijkse kerkdiensten geschikt, maar kan het eveneens goed dienst doen voor concerten. Daarnaast is de kerk bij uitstek geschikt voor huwelijken en uitvaartdiensten met een eigen, persoonlijke invulling. Op de website van de kerk leest u over de mogelijkheden.
Na een renovatie stoppen de onderhoudswerkzaamheden niet. Zo vragen bijvoorbeeld de prachtige glas in loodramen aandacht. Helaas geldt het ook voor de kerk, dat alleen de zon voor niets opgaat! Voor het onderhoud van de gebouwen en het draaiende houden van de organisatie is veel geld nodig. Dit komt voor een belangrijk deel binnen uit de opbrengst van Kerkbalans, een jaarlijkse actie waarin de kerk in de tweede helft van januari haar leden vraagt ruimhartig te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.
Dit jaar is het thema: "Mijn kerk viert" en "Mijn kerk in balans".
Helaas is de “balans” niet in evenwicht en geeft de exploitatie al een paar jaar een negatief resultaat.
“Mijn kerk viert”, dat doen we in de wekelijkse zondagsdiensten, in de kerst(nacht)dienst en de andere kerkelijke hoogtijdagen, zoals binnenkort in de 40 Dagentijd. Een kerk waar ruimte is voor bezinning, zoals bij de 4 mei herdenking. Wil onze kerk echter met een eigen predikant midden in de samenleving actief zijn, dan is dat alleen mogelijk wanneer veel mensen de schouders eronder zetten en de financiën toereikend zijn.
In ons kerkblad ‘Kerkespraak’ staat deze maand een oproep voor vrijwilligers. Is het iets voor u? Mocht u daarvoor niet in de gelegenheid zijn, maar vindt u het belangrijk dat de monumentale kerk (als baken in ons Ruinerwolds landschap) blijft, dan kunt u ons financieel steunen.(bankrekening: NL02 INGB 0000 817694, Hervormde Gemeente te Ruinerwold). Onze kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan een ANBI doneert, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Misschien heeft u behoefte om eens verder van gedachten te wisselen. Wij onderhouden graag contact met u, met de scholen, de verenigingen, kortom met alles en iedereen binnen de Ruinerwoldse samenleving. U kunt hiervoor ds. Kloosterziel benaderen of iemand anders van de Kerkenraad.
U kunt ons via deze website en via Facebook en Twitter volgen en natuurlijk ontmoeten wij u graag in de kerkdiensten.

terug
 
 
 
 

kerkdienst met ds. R. Kloosterziel,
datum en tijdstip 18-11-2018 om 10:00 uur
meer details

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 21-11-2018 om 19:30 uur

meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10:00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 

 
uit de pastorie

preek en
overweging

 
Contact met de kerk.

Bij vreugde en verdriet en
ledenadministratie






 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.