Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Zusterkring 80 jaar

de kaars die tijdens de bijeenkomsten brandt.

1934 - 2014
Mevrouw G. Schiphorst - Steenbergen is een van de oprichtsters van de Zusterkring.evenals mevrouw H. Emmink - Appelmelk (33 jaar secretaresse)


en mevrouw A. Poortman - Slot. Zij was ooit het oudste lid. Zij was meer dan 50 jaar lid. Haar dochter G. Wind - Poortman was presidente.
   

Op 3 november 1934 werd onder leiding van ds. en mevrouw Brink de eerste bijeenkomst gehouden. Mevrouw J.C. Brink - Bouman leidde de eerste jaren de Zusterkring.
Zij was de echtgenote van ds. Rinse Jan Hendrik Brink die van 1932-1947 predikant op Blijdenstein was. Bij hun vertrek naar Warga kregen ze van de Zusterkring een zilveren jamlepel en een pijp.

In 1946 was er een bestuur gekozen dat na het vertrek de leiding over nam. 
Mevrouw Schiphorst Preuper - Wubs was lid van het eerste bestuur evenals
Mevrouw J. Fluit - Spijkerman.

Mevrouw T. Netel - Leuninge was bestuurslid waarvoor ze in 1959 bedankte. 
Ook haar dochter
H. Harms- Netel was in de 70er jaren actief in het bestuur.
 In 1947 nam mevrouw Van der Veen, echtgenoot van ds. Van der Veen (predikant van 1947 - 1955) de leiding over.
Daarna volgden als presidente:
MevrouW. Buiten - Dedden 1955 - 1957

mevrouw G. Schipper - Dragt 1957 - 1965


Mevrouw L. Dorenbos - Pol 1965-1969

mevrouw G. Wind- Poortman 1969 - 1985
 


1955 - 1964 was ds. Huysman predikant.
Bij het 50 jaar bestaan schreef dominee deze brief.
In 1965 kwam ds. C. Smit.
zijn boekbesprekingen werden ademloos beluisterd.

een foto tgv afscheid van mevrouw T. Pekel -  de Wolde. Naast haar staat mevrouw Wind, daarnaast mevrouw G. Kuijer - Lubbers. Achter mevrouw Harms, ds. Smit, mevrouw A. Brand - Mulder en mevrouw A. Zoer - Lucas.


fruitschaaltjes gemaakt door de leden. Ze werden uitgedeeld aan ouderen en zieken.


van 1986 - 1990 was ds. Fabius predikant.
mevrouw R. Oostra - Snider was presidente van 1987 - 1990.
mevrouw R. Luten – Dekker, presidente van 1990 – 1998. 
mevrouw H. van den Berg – Huizingh, secretaris
mevrouw M. Pruntel – Dekker en mevrouw G.Reinders – Dekker.


Een terugblik van 65 jaar Zusterkring.

van 1991 - 2002 was ds. Vrielink predikant.
Achter de bestuurstafel: Aaltje Zantinge - Wiltinge, Jenny Snijder-Meekhof, Grietje Redeker-Santing, Jenny Brandenbarg-Menger, Geesje ten Hoeve- van Veen en Bertha Roelofs - Schiphorst. 
van 2003 - 2009 was ds. Woltinge predikant
Hier heeft mevrouw Stummel de plaats ingenomen van mevrouw Snijder.

Vanaf 2010 verzorgt ds. Kloosterziel de overdenkingen bij de bijeenkomsten.
Mevrouw Ali Zwikker - Schiphorst speelt altijd tijdens de kerstbijeenkomsten op het orgel. Voor het eerst in 1952.
 


Het tafelkleed op de bestuurstafel is ontworpen door mevrouw Wever - Nijstad en mevrouw Van Goor - Klok en werd geschonken bij het 45 jaar jubileum.

Op 26 oktober 2014 stonden we in een kerkdienst stil bij het 80 jaar bestaan.

terug
 
 
 
 

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 24-01-2019 om 19:30 uur
meer details

kerkdienst met ds. R. Kloosterziel, Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10:00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 

 
uit de pastorie

preek en
overweging

 
Contact met de kerk.

Bij vreugde en verdriet en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.