Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
impressie feestelijke kerkdienst na de renovatie impressie feestelijke kerkdienst na de renovatie
“Samen............de kerk als plaats van ontmoeting.”  Thema viering renovatie Kerk

Zondag 26 april 2015, de dag dat we het resultaat van de renovatie vieren. Daarvoor is de kerk door de driekleur uit de toren, de PKN vlag in top en met bloemen in feesttooi gebracht. Nadat we, zoals iedere zondag voor de dienst, luisteren naar de klok die eveneens onlangs is gerestaureerd, kan de feestelijke kerkdienst beginnen. De monniken, die een belangrijk aandeel hadden in het stichten van onze kerk, leveren ook deze dag een bijdrage. In de dienst vertelt een monnik, van oorsprong uit het klooster in Ruinen en later van Dickninge De Wijk, zijn geschiedenis met deze kerk. Van een Romaanse naar een Gotische stijl. Van Katholiek naar Protestants. De kerk krijgt dan de naam van Bartholomeüs, een van de twaalf apostelen van Jezus. Hij is de patroonheilige van o.a. landbouwers, metselaars en schaapherders. In de loop der jaren zijn er restauraties geweest met in de jaren 20 van de vorige eeuw de meest ingrijpende. Ook toen durfden Kerkrentmeesters het aan om te investeren voor de toekomst. Een doel van de huidige renovatie is om de kerk energiezuiniger te maken. Hiervoor is de verwarmingsinstallatie grondig veranderd. Er is een tochtsluis gekomen met een glazen deur met daarin een afbeelding van een pentekening van de kerk, dezelfde als op de voorkant van onze Kerkespraak!, gemaakt door Sjoukje Rumph-Have. Voor de veiligheid draait de grote groene deur naar buiten en deze heeft een kleinere opening. Ja en nu past de grote sleutel niet meer........De monnik krijgt deze mee om te bewaren.

De kinderen van de Zondagsschool brengen de nieuwe sleutel. De jeugd, de toekomst. Zij bouwden in de startdienst in september 2014 mee aan de kerk van doosjes, ook vandaag aanwezig met de vlag in top. Wij hopen dat de jeugd ook daadwerkelijk mee bouwt aan de toekomst van de kerk. Dominee Kloosterziel bespreekt met ze wat een kerk moet zijn. Een kerk met mensen voor mensen. Een kerk waar je je eveneens kunt laven aan de stilte, waar je kunt rouwen en feesten. Een veilig huis waar je naast het luisteren naar verhalen uit de Bijbel en het zingen in de kerkdiensten, kunt zijn voor concerten, huwelijken en begrafenissen.

Roelof Kuijer, voorzitter van de Kerkenraad neemt de sleutel in ontvangst en overhandigt deze aan Klaas Rooze, voorzitter van de Kerkrentmeesters. Deze noemt de veranderingen. Zoals de Meppeler Courant kopte: “Na 7 eeuwen is er in de kerk een plek voor de stoelgang” is er een WC. Niet alleen voor de stoelgang is plaats, het zitcomfort van de banken is verbeterd. Er is een keukenblok met vaatwasser. Rooze roemde het werk van architect Kouwen die met kennis van zaken en met oog voor het monumentale karakter heeft getekend. Vervolgens hebben de aannemer (Van Dijk), de bouwers, de installateurs (Van Dijk) en de schilders (Westerbeek) de werkzaamheden uitstekend uitgevoerd. Zij allen zien als genodigden, hoe blij de kerkgangers met het resultaat zijn. Ook burgemeester De Groot van onze gemeente De Wolden en genodigden van de kerken in de Classis Meppel en veel anderen zijn hiervan getuige.

Met het monumentale gebouw, aangepast aan de eisen van deze tijd, kunnen we weer jaren vooruit. Als Kerkrentmeester heb je oog voor de betaalbaarheid van alles en dat is niet eenvoudig. Daarom wordt er gedacht om iedereen die de kerk een warm hart toedraagt in de gelegenheid te stellen om een “steentje bij te dragen”. Via het e-mailadres “vriendenvanblijdenstein@gmail.com” kunt u informatie krijgen hoe. Dit adres staat op de boekenlegger die na het bezoek is uitgereikt als dank voor de komst.

Met een korte vesper komt een einde aan de prachtige dag, waaraan de monniken, de organist Harry Bosma, de koren Con Amore met op de piano Tieme Slomp, Vrouwen van Nu Oosteinde-Ruinerwold en Intermezzo, alle onder leiding van Trijnie de Boer hebben meegewerkt. Een geslaagde dag met dank aan de vrijwilligers, koster Tetsje Zijlstra en Henk van Netten en ds. Roel en Harmke Kloosterziel.
voor de foto's 
terug
 
 
 
 

Ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 19-07-2020 om 10.00 uur
meer details

Ds. R. Kloosterziel, Weerselo, Openluchtdienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 10.00 uur
meer details

Huisdienst in 't Vonder met ds. Gaastra
datum en tijdstip 01-08-2020 om 19.00 uur
meer details

Ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 02-08-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.