Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Gemeenteavond Gemeenteavond
Dinsdagavond 11 februari is er een gemeenteavond gehouden in de Munnekeweer.
Het was een goed bezochte en geanimeerde bijeenkomst.
De agenda voor deze avond was:

                        Opening
                         Introductie ds. Marianne Gaastra
                        RIJKeR
                        Beroepingswerk
                        Bevestiging Klaas Rooze als lid beroepingscommissie
                        Pauze
                        De stem van de kerk in het debat over voltooid leven
                        Een aanzet Renovatie Pastorie
                        Rondvraag
                        Sluiting
De voorzitter van de kerkenraad Roelof Kuijer opende de vergadering met een woord van welkom. Aansluitend gaf ds. Marianne Gaastra een kijkje in haar leven en haar loopbaan. Op dit moment is zij predikant in de Protestantse gemeente Vledder en
Nijensleek (0,8 fte) en is zij daarnaast voor 0,2 fte predikant in onze gemeente.
Daarnaast is zij consultant in onze gemeente en in IJhorst – De Wijk en tevens in de gemeenten Dwingeloo-Diever. Als consulent begeleidt zij het proces van invulling van de openstaande predikanten vacatures. 
Later op de avond gaf zij een aanzet voor de gespreksbijeenkomst over voltooid leven. Deze bijeenkomst wordt later in het seizoen gepland.
Als lid van de commissie RIJKeR (overleg orgaan van de gemeenten Ruinewold/IJhorst – De Wijk/Koekange en Ruinen) heeft Roelof Kuijer een toelichting gegeven op de huidige situatie rond het RIJKeR, maar ook hoe vanaf de eerste bijeenkomst (in 2014) het verloop van het overleg is geweest. Het overleg heeft geresulteerd in een gezamenlijk visiestuk dat aangeeft hoe de samenwerking verder gestalte kan krijgen.
Voor de geïnteresseerden, dit visiestuk staat op onze website (kerkeraad/commissies).
Scriba Willem Rumph gaf een toelichting op de voortgang en het proces van het
beroepingswerk. Met de aanvaarding van een beroep van de Protestantse gemeenten Ootmarsum-Weerseloo door ds. R. Kloosterziel is begin april dit proces gestart en loopt door tot er een nieuwe predikant is benoemd. Het proces vergt meer tijd dan in voorgaande vacaturesituaties. Dit omdat er nu afgestemd moet worden in RIJKeR verband. 
Door omstandigheden kon Klaas Rooze niet aanwezig zijn in de dienst van 26 januari jl. waarin de andere leden van de beroepingscommissie zijn ingezegend. Daarom is op deze gemeenteavond Klaas bevestigd als lid van de beroepingscommissie.
Na de pauze gaf Marianne Gaastra een toelichting op de discussie die vanaf 1900 is gevoerd rond het thema voltooid leven en welke argumentaties hierbij zijn gehanteerd. Dat dit een moeilijke en gevoelige discussie is blijkt wel uit het feit dat het ook in 2020 nog altijd een thema is wat volop in beweging is en ook de nodige emoties met zich meebrengt.
De bedoeling van deze avond was om een eerste aanzet te geven van wat er speelt rond dit thema om daarna het onderwerp op een volgende gemeenteavond verder uit te diepen. Rond de renovatie van de pastorie heeft Zwaantje ten Have een prachtige fotoreportage gemaakt.
Deze reportage werd toegelicht door kerkrentmeester Jan Boverhof onder wiens leiding de renovatie heeft plaatsgevonden.
De fotoreportage is op onze website te zien onder het hoofdje renovatie pastorie.
Deze geslaagde bijeenkomst werd met een woord van dank aan de aanwezigen
beëindigd.
                                                                                                                                                        Sriba Willem Rumph
terug
 
 
 
 

Ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 19-07-2020 om 10.00 uur
meer details

Ds. R. Kloosterziel, Weerselo, Openluchtdienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 10.00 uur
meer details

Huisdienst in 't Vonder met ds. Gaastra
datum en tijdstip 01-08-2020 om 19.00 uur
meer details

Ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 02-08-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.