Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
De Zusterkring De Zusterkring

is een ontmoetingsplaats voor vrouwelijke leden van de gemeente. In de bijeenkomsten wordt de band met de kerk en de onderlinge relatie versterkt.

In onderling overleg wordt jaarlijks een programma opgesteld, waarin ruimte is voor ontwikkeling en ontspanning. De bijeenkomsten worden ingeleid door dominee Kloosterziel.

Op maandagmiddag 17 december komen we samen voor de Kerstviering.
 
We beginnen om 14.00 uur en zonder tegenbericht regelen we het vervoer zoals voorheen. 

                        

 
Bestuur Zusterkring Bestuur Zusterkring

Het bestuur bestaat uit:
mevr. A. Zantinge-Wiltinge (voorzitter) 0522 481215
mevr. G. Redeker-Santing (penningmeester) 0522 481276
mevr. G. ten Hoeve-van der Veen
mevr. R. Nijland-Remmelts
mevr. B. Roelofs-Schiphorst

 
seizoen 2018-2019 seizoen 2018-2019

Het seizoen 2018-2019.

Al meer dan 80 jaar kwamen vrouwen in het seizoen eenmaal in de maand op maandagavond samen voor gezellige bijeenkomsten.
Het bestuur heeft besloten om na de zomer eerst verder te gaan met 3 bijeenkomsten in het seizoen 2018 – 2019 waarvan de eerste in september. Vervolgens worden de Kerstviering en de Paasviering in het programma opgenomen.
Wij houden u op de hoogte door berichtgeving in ons kerkblad Kerkespraak en op deze site. Wanneer u zich bij ons wilt aansluiten, dan bent u van harte welkom.

Vriendelijke groet vanuit het bestuur.

lees meer »
 
meer informatie over de Zusterkring meer informatie over de Zusterkring

Vanaf het ontstaan tot anno nu.

lees meer »
 
betekenis van de symbolen op de Zusterkringkaars

gemaakt door Bertha Roelofs-Schiphorst
betekenis van de symbolen op de Zusterkringkaars

De kaars staat voor Gods licht en warmte voor iedereen die aanwezig is.

Het kruis bestaat uit 3 strepen wat de 3 eenheid; Vader, Zoon en Heilige Geest en Geloof, Hoop en Liefde waarover apostel Paulus in de Eerste brief van Paulus aan de inwoners van Corinthe schreef.

De neerdalende duif is zoals Mattheüs die beschreef: “Zodra Jezus was gedoopt, kwam hij uit het water. En de hemel ging open en Johannes zag de Geest van God als een duif op hem neerkomen”.

De tekens “alfa en de omega” komen uit het boek Openbaring waar Jezus zegt: "Ik ben de alfa en de omega", Wat betekent "de eerste en de laatste".

Midden in het kruis staat het Lam, het Lam Gods. Deze term komt ook voor in de bijbel in het Johannes Evangelie:
des anderen daags zag Johannes, de Doper, Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!”
Verderop, in de Openbaring van Johannes, de Evangelist, speelt het lam opnieuw een centrale rol.

De 2 vissen onderaan de kaars verwijzen naar de wonderbaarlijke spijziging waarover in het Johannes Evangelie wordt gesproken.
Jezus heeft 5 broden en 2 vissen en geeft hiervan een hele menigte te eten.

 

 
Zusterkring is 80 jaar Zusterkring is 80 jaar

een historisch overzicht

de herdenking op 26 oktober 2014 in de kerk en de Munnekeweer.

 
 
 
 

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 24-01-2019 om 19:30 uur
meer details

kerkdienst met ds. R. Kloosterziel, Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10:00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 

 
uit de pastorie

preek en
overweging

 
Contact met de kerk.

Bij vreugde en verdriet en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.