Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Douwe Egberts waardepunten voor de voedselbank Douwe Egberts waardepunten voor de voedselbank

 

Lever uw Douwe Egberts waardepunten in voor gratis koffie voor de voedselbanken!

Het is dit jaar het zevende jaar van een gezamenlijk initiatief: Douwe Egberts, Lionsclubs en Voedselbanken Nederland komen in actie om zoveel mogelijk pakken koffie voor de klanten van de voedselbanken in te zamelen. Ook de diaconieën in de gemeente De Wolden doen dit jaar mee aan deze actie. In december worden door heel Nederland DE-waardepunten ingezameld. Douwe Egberts zet de ingezamelde waardepunten om in pakken Douwe Egberts Aroma Rood koffie en verhoogt het aantal pakken met nog eens 15%. Zo kunnen de voedselbanken in 2019 wekelijks pakken koffie uitdelen aan mensen die het hard nodig hebben.

In de kerk staat een grote bus van Douwe Egberts.
Van harte aanbevolen.

 

lees meer »
 
Diaconie plaatst een bankje bij 't Vonder Diaconie plaatst een bankje bij 't Vonder

Zaterdagochtend 24 november heeft de Diaconie van de Hervormde gemeente Ruinerwold (Blijdenstein) in de stralende zon een bank aan het verzorgingshuis ’t Vonder te Ruinerwold aangeboden.
Onder leiding van de voorzitter van de Kerkenraad, de heer Roelof Kuijer, werd de bank in de tuin van ‘t Vonder geplaatst. De voltallige Diaconie was bij de ceremonie aanwezig. Vele handen maakten licht werk en de klus was dan ook snel geklaard. “De bewoners van ‘t Vonder kunnen onder de boom mooi zitten”, aldus diaken Jannie Bralten-Kleis. Onder genot van een kopje koffie en een versnapering is de bank getest. Ieder van de aanwezigen is van mening dat de bank heerlijk zit en een aanwinst voor het dorp is. 

 
extra collecte met een diaconaal doel in de collectezak

extra collecte met een diaconaal doel in de collectezak
lees meer »
 
Diaconaat

Diaconaat

Onder diaconaat wordt verstaan dat gemeenteleden zorg en aandacht hebben voor elkaar en voor wie niet tot de gemeente behoren. De gemeenteleden zullen “barmhartigheid en gerechtigheid” voorstaan en toepassen.

Behalve dat de viering van “de maaltijd van de Heer” een symbool is van de zorg van God voor de mensen, is de Viering van het Heilig Avondmaal ook een symbool van de zorg voor elkaar.

De gemeente en haar leden hebben tot taak om mensen in de knel bij te staan en te proberen de problemen op te lossen. Deze opdracht geldt ten opzichte van mensen binnen de gemeente, voor andere mensen in onze omgeving en voor mensen elders in de wereld.


De diaconie is er om de gemeente in de diaconale taak te ondersteunen en te stimuleren en om daaraan praktische uitvoering te geven. Dat doet zij onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.


Vaak is een bepaalde deskundigheid nodig om aan de oplossing van problemen te werken. In zo’n geval kan in de gemeente een beroep worden gedaan op de diakenen. Die zullen waar nodig een beroep doen op ter zake kundige instanties.

De diaconie onderhoudt contact met diaconieën van andere kerken in de gemeente De Wolden.

Door financiële bijdragen kan gewerkt worden aan het doen van “barmhartigheid en gerechtigheid” en het oplossen van problemen. De diaconie ontvangt deze financiële middelen onder andere uit collectes tijdens de kerkdiensten, giften en legaten en rente uit vermogen. Hiermee worden landelijke en regionale acties ondersteund. Jaarlijks bepaalt de diaconie welke organisaties door ons als gemeente worden ondersteund. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan regionale acties.
 

Volgens een landelijk vastgesteld rooster houdt de diaconie regelmatig extra collectes waarbij het doel vooraf wordt aangegeven. In bepaalde gevallen wordt individuele financiële hulp verleend. In de jaarrekening en begroting wordt jaarlijks over dit alles inzicht gegeven en verantwoording afgelegd.

Vanuit de landelijke kerk worden er elk jaar vakanties georganiseerd voor mensen met beperkingen. De diaconie bevordert deelname hieraan door mensen uit onze eigen omgeving uit te nodigen.

Schrijfacties van Amnesty International worden ondersteund.

De diaconie wordt geconfronteerd met een steeds verder terugtredende overheid en zal moeten nadenken over wat dat betekent voor het beleid. De ondersteuning van vooral kleinschalige projecten overal ter wereld, die door vrijwilligers worden uitgevoerd geniet de voorkeur.

 

 
Diakenen Diakenen

mevrouw J. Bralten-Kleis
de heer R. van Goor, voorzitter
mevrouw J.Ypey-Nagel  (Hervormde Kapel Gemeente Ruinerwold)
mevrouw M.R. Kuijer – Zoer, penningmeester / secretaris
de heer A. van der Linde
mevrouw M. Versteeg-Hondebrink
en toegevoegd lid mevrouw W. van Dijk-Krale als afgevaardigde in het Diaconaal Verband De Wolden.

voor contact

lees meer »
 
donatie Kringloopwinkel 2017 verdeeld donatie Kringloopwinkel 2017 verdeeld

Stichting AMKS (Actief voor Muziek, Kerk en Samenleving) is eigenaar en exploitant van de Kringloopwinkel "De Wolden", Hoge Akkers 2 te Ruinerwold. De Diaconie heeft in 2017 € 8.085,38 ontvangen. 

lees meer »
 
Diaconaal Verband De Wolden

Diaconaal Verband De Wolden
lees meer »
 
Vrijwilligers gezocht Vrijwilligers gezocht

via Diaconaal verband De Wolden.

voor  voedselbank en stichting administratievoormekaar

voor info

lees meer »
 
Gezellige middag voor ouderen 80+ Gezellige middag voor ouderen 80+

voor een impressie

lees meer »
 
Diaconie steunt Gambiaproject van de familie Hulst Diaconie steunt Gambiaproject van de familie Hulst
lees meer »
 
bericht uit Gambia 2016 bericht uit Gambia 2016

Uit Kerkespraak 2017-2

lees meer »
 
Bericht uit Gambia 2017 Bericht uit Gambia 2017

Familie Hulst vertelt over hun ervaringen in Gambia
Zij sloten vriendschappen en helpen. Ook u kunt u daaraan bijdragen.
Hoe? lees hier meer.

lees meer »
 
Vrijwilligersvervoer in De Wolden Vrijwilligersvervoer in De Wolden

Het Diaconaal Verband De Wolden
staat achter het initiatief van DeWoldenvervoert
en steunt waar mogelijk.

 
 
 
 

Repetitie Con Amore
datum en tijdstip 24-01-2019 om 19:30 uur
meer details

kerkdienst met ds. R. Kloosterziel, Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10:00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 

 
uit de pastorie

preek en
overweging

 
Contact met de kerk.

Bij vreugde en verdriet en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.