Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Beroepingswerk Beroepingswerk

Het vertrek van Roel Kloosterziel betekent dat de kerkenraad op zoek moet naar een nieuwe predikant.
Deze zoektocht is voor een deel ingekaderd in de regels voor het beroepingswerk van de Protestantse Kerk in Nederland.
Deze regels vereisen dat er eerst een gesprek plaats moet vinden met de voorzitter van de Classis Groningen-Drenthe om toe te lichten hoe de gemeente er voor staat en welke wegen zij wil bewandelen om een nieuwe predikant aan te trekken.
Dit gesprek heeft inmiddels plaats gevonden. 
De hierop volgende stap is dat er bij de Classis Groningen – Drenthe een solvabiliteitsverklaring aangevraagd moet worden. Dit is een verklaring waarin de Classis op basis van door de kerkrentmeesters aangeleverde informatie aangeeft of er een volledige predikant dan wel een parttime predikant aangetrokken mag worden.
Gezien onze financiële positie is de uitkomst, dat wij een parttime predikant ( 0,5 fte ) mogen benoemen. Onze gemeente is al een aantal jaren in gesprek met de buurgemeenten IJhorst-De Wijk, Koekange en Ruinen om tot een gezamenlijke toekomst visie te komen. Dit overleg heeft als tussenstap er toe geleid, dat bij het vertrek van de predikant van IJhorst-De Wijk onze predikant voor 50 procent is gedetacheerd in IJhorst-De Wijk. De kerkenraad zal nu eerst moeten besluiten of wij samen met IJhorst-De Wijk een predikant benoemen of willen wij afzonderlijk ieder een parttime predikant benoemen.

                                                                                                                                                                                                                       Scriba W. Rumph
 
terug
 
 
 
 

Ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 19-07-2020 om 10.00 uur
meer details

Ds. R. Kloosterziel, Weerselo, Openluchtdienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 10.00 uur
meer details

Huisdienst in 't Vonder met ds. Gaastra
datum en tijdstip 01-08-2020 om 19.00 uur
meer details

Ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 02-08-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.