Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Beleidsplan Hervormde Gemeente te Ruinerwold Beleidsplan Hervormde Gemeente te Ruinerwold
Beleidsplan 2016-2020
De Kerkenraad heeft in maart 2017 haar beleidsplan 2016-2020 KERK VOOR HET DORP vastgesteld. Er is lang over nagedacht. “Wie zijn we eigenlijk en wat is het doel van de kerk?”. In verschillende groepen is er over gesproken. Onder andere op een bezinningsdag in januari 2014 door de leden van de Kerkenraad, gesprekken met 25 gemeenteleden in de leeftijd van 50-60 jaar (bezoekproject) en op andere momenten samen met de kerkgangers o.a. in de kerkdiensten “Kerk voor het dorp” I en
II.

Doel
Het resultaat is dat we er naar willen streven om in ons dorp de kerk te behouden om  een zinvolle bijdrage aan onze leefgemeenschap te kunnen blijven geven.
Dat is geen eenvoudige opgave want het gevoel dat alles onzeker is, geldt ook voor de plaats van de kerk in ons dorp. We leven in een onrustige samenleving, maar die kan kansen bieden voor de kerk. De kerk kan weer een grotere rol gaan spelen!
Het moet dan gaan over de kern van geloven: mensen helpen op hun zoektocht naar een leefbare samenleving.

Wat heeft de kerk nodig om het doel te bereiken?
Verandering waarbij je aan tenminste twee eisen moet voldoen:
Verlangen en vertrouwen.
Verlangen naar een levende kerkelijke gemeente op Ruinerwold en het vertrouwen dat het kan gaan lukken.
Het gaat om de plaats van de kerk in een leefbare samenleving. We zullen er met elkaar hard aan moeten werken.
Voor werkelijk succesvol veranderen is het nodig om, naast de functionarissen en kerkgangers, ook de andere gemeenteleden te motiveren om initiatieven te ontwikkelen. Het draagvlak en de betrokkenheid moeten worden vergroot. Het verschil tussen gelovigen en ongelovigen speelt daarbij een ondergeschikte rol. We hebben elkaar nodig.
Vertrouwen
We maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, maar we moeten zelf de handen uit de mouwen steken voor onze kerk in Ruinerwold waarbij de traditie van de Bijbel een bron van inspiratie is. Vandaar dat we kiezen voor ‘beleid’ onder de titel: KERK VOOR HET DORP.
Als we daaraan willen voldoen, zullen we ons op alle vlakken moeten richten op dit uitgangspunt en zullen we ook vertrouwen moeten hebben dat het lukt en dat er over 25 jaar nog een kerkelijke gemeente is op Ruinerwold! Dat vertrouwen komt niet vanzelf. Het zal ook concreet gemaakt moeten worden in een paar stappen die verandering inhouden.
 
Waaraan we moeten werken
Allereerst zullen we weer moeten ontdekken wat we met de kerk willen. Duidelijk maken wie je als kerk bent en waar je voor staat. Met elkaar in gesprek over wat wezenlijk is en wat ons ‘bezielt’.
Het is tijd voor bezinning, tijd voor ontmoeting, tijd voor doen! Daarin komt namelijk de betrokkenheid tot uiting. Het is de taak van de Kerk om dit gesprek handen en voeten te geven.
We moeten duidelijk maken dat we wel degelijk iets te zeggen hebben. Wij hebben een verhaal van een andere wereld, niet door geld of cijfertjes bepaald, maar door wat wij ‘God’ noemen. Een verhaal van hoop en van bevrijding uit de impasse waar de maatschappij zich in bevindt.
 
Concrete acties
Op wijkavonden de mensen uitnodigen om samen na te denken over de vraag wat de kerk voor het dorp kan betekenen. Juist de mensen die nu niet bij onze kerk zijn betrokken willen we hierover graag horen.
 
De kerkdiensten zullen een opener karakter moeten krijgen. Andere vormen van Liturgie die gericht zijn op mensen tussen de 40 en 60 jaar en ook onze jeugd moeten we daarbij niet vergeten.
 
Iedereen die iets voor de kerk kan en wil betekenen, jong en oud bij alle (pastorale) werkzaamheden betrekken. Ook dat is ‘Kerk voor het dorp’ zijn.
 
Wat is er de afgelopen 5 jaar veranderd
Het beleid voor de toekomst is een structureel punt op de agenda geworden. Er is een besef gegroeid dat er iets moet veranderen en bij een grote groep is er ook de bereidheid om daaraan mee te doen en het vertrouwen dat het kan lukken.
 
De kerk is gerenoveerd. Waar jaren eerder al over werd gesproken, is uitgevoerd. Een keuken
en toilet in de kerk en een energiezuiniger verwarmingssysteem.
 
We hebben een heel aantal nieuwe ambtsdragers – waar we trots op kunnen zijn. Op 2 na zijn alle wijken bezet door ouderlingen (of contactpersonen). Een paar jaar geleden was er grote
zorg of dat zou lukken en ook voor de toekomst is die zorg aanwezig, maar waar een wil is, is een weg.
 
De Zondagsschool stond op het punt om zich op te heffen, maar de leiding van de Zondagsschool is bijna geheel vervangen en vormt weer een kleine, maar enthousiaste club.
Er wordt toenadering gezocht met de Gereformeerde kerk van Berghuizen.
 
Hoewel er minder beleidende leden zijn, zitten er niet minder mensen in de kerkdiensten. Het aantal blijft stabiel. Er is zelfs (regelmatig) sprake van een lichte toename van bezoekers van de kerkdiensten.
  
Concrete voorstellen
  • Ook niet gedoopte betrokkenen ruimte bieden voor een ambt;
  • regelmatig een laagdrempelige kerkdienst / een andere manier van vieren;
  • preek van de leek;
  • (meer) aansluiting zoeken bij organisaties op het dorp (sport, politiek, muziek, kringloopwinkel e.d.);
  • meer publiceren over waar onze kerk voor staat.
Financiën
Om alle plannen te kunnen realiseren zijn de financiële middelen onontbeerlijk. Er moet worden nagedacht over een verbeterde fondswerving door de teruglopende opbrengsten uit de Actie Kerkbalans tegenover de groeiende vaste lasten.

Gegevens over de Hervormde Gemeente te Ruinerwold
De gemeente telde op 28 februari 2017 1104 leden.
Daarvan:
Doopleden: 489
Belijdende leden: 230
Overigen: 385 (niet gedoopt)

U kunt hier het beleidsplan downloaden. 
terug
 
 
 
 

Ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 19-07-2020 om 10.00 uur
meer details

Ds. R. Kloosterziel, Weerselo, Openluchtdienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 10.00 uur
meer details

Huisdienst in 't Vonder met ds. Gaastra
datum en tijdstip 01-08-2020 om 19.00 uur
meer details

Ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 02-08-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.