Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
Afscheidsdienst Georg Naber Afscheidsdienst Georg Naber
Vanwege vertrek naar de Protestantse gemeente Lemelerveld per 1 november aanstaande hebben wij in de dienst van 13 oktober afscheid genomen van dominee Naber. Vanaf juli 2018 was Georg Naber vanuit Ruinen gedetacheerd voor een dag in de week bij ons als predikant werkzaam, waarbij de nadruk lag op het organiseren van diensten met een bijzonder karakter. Dit om het deel van onze gemeenschap dat minder betrokken is bij het kerkenwerk te bereiken.
De invulling van de bijzondere diensten als de top 2000 dienst / de preek van de leek en de dienst in de Karstenhoeve hebben zeker voldaan wat wij wilden bereiken en het is dan ook jammer dat wij maar voor een beperkte tijd gebruik hebben mogen maken van de capaciteiten van Georg Naber. De voorzitter van de kerkenraad heeft Georg bedankt voor zijn inzet voor onze kerk en voor de fijne samenwerking. In het dankwoord gaf Georg aan dat hij met heel veel plezier in Ruinerwold gewerkt heeft.
Wij wensen Georg een goede tijd in Lemelerveld.


Voortgang beroepingswerk
Door het vertrek van ds. Georg Naber moest het nodige opnieuw geregeld worden.
Wij hadden Georg benoemd als consulent (verplicht door de classis).
De consulent moet er op toezien dat het beroepingsproces volgens de landelijke regels plaatsvindt. Omdat Georg toch al een dag in de week voor onze gemeente werkte hebben wij dit contract verlengd tot het moment dat er een nieuwe predikant is benoemd. Ook deze invulling past nu niet meer.
Wij hebben ds. Marianne Gaastra uit Zwolle (parttime predikant in Vledder/Nijensleek) bereid gevonden om invulling te geven aan zowel het consulentschap als een tijdelijk contract voor een dag in de week tot het moment dat er weer een “eigen” predikant is benoemd. De werkzaamheden gaan per 1 november aanstaande in.
Marianne Gaastra is als gastpredikant een aantal malen voor gegaan op Blijdenstein.
Voor een aantal van u zal dit mogelijk tot enige herkenning leiden.
Wij zijn blij dat we dit op zo korte termijn konden regelen.

Het is de bedoeling om in januari 2020 een gemeenteavond te organiseren.
Marianne Gaastra kan zich dan aan de gemeente presenteren en de kerkenraad kan dan verslag doen van de voortgang van het beroepingwerk.

De kerkenraad heeft voor het beroepingwerk het volgende tijdsplan gemaakt;

11 november a.s.         opstellen advertentie voor het blad ‘Woord en Weg’
11 november a.s.         Samenstellen (eigen) beroepingscommissie
  6 december a.s.        opstellen definitieve versie van de advertentie in ‘Woord en Weg’
Januari 2020               plaatsen van de advertentie


Alle drie vacante gemeenten binnen RIJKeR (Ruinen / Ruinerwold / IJhorst-De Wijk) plaatsen in ‘Woord en Weg’ ieder een eigen advertentie voor een predikant in de eigen gemeente met een dienstverband van 50% (naast elkaar).
Onder deze advertentie komt een tekst waarin aangegeven wordt dat het ook mogelijk is om een fulltime dienstverband te krijgen bij twee gemeenten.
Dit betekent dat twee gemeenten gaan samenwerken en één gemeente met eigen predikant met een dienstverband van 50% verder gaat.
Het is ook denkbaar dat elke gemeente gaat voor een “eigen” predikant met een dienstverband van 50%.
                                                                                     scriba  W. Rumph
 
terug
 
 
 
 

Ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 19-07-2020 om 10.00 uur
meer details

Ds. R. Kloosterziel, Weerselo, Openluchtdienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 10.00 uur
meer details

Huisdienst in 't Vonder met ds. Gaastra
datum en tijdstip 01-08-2020 om 19.00 uur
meer details

Ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 02-08-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.