Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
 
90 jaar Con Amore 90 jaar Con Amore
De geschiedenis opgetekend vanuit de notulenboeken.
Con Amore – Kerkkoor van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold.
Con Amore: door de oprichters vertaald als: “Met Toewijding”
Het koor is opgericht in november 1925.
In de eerste jaren zijn er geen verslagen gemaakt of bewaard gebleven.
Wel een programmaboekje uit 1929.

Zoals ergens staat verwoord:
“We zijn geen gewoon christelijk zangkoor en we zijn geen cantorij, maar een kerkkoor met eigen stijl en verantwoording schuldig aan de gemeente waaraan wij verbonden zijn.” “Het doel en streven van het kerkkoor is wijding te geven aan de kerkdiensten”
Ook lezen we: “Doel is om de gemeente te helpen vertrouwd te raken met de minder bekende liederen uit het Liedboek.”

Zo omschreef de heer J. Middelveldt, secretaris van Con Amore, het in 1965: “Onlangs hebben we een preek kunnen beluisteren over de zang van geestelijke liederen. Volgens de predikant komt het niet in de eerste plaats aan op de mooie zang, maar op de echtheid. Met deze echtheid bedoelde hij dan, dat deze zang uit het hart moet komen. Dit was voor onze koorleden wel een stimulerende preek, want ons koor neemt niet deel aan
concoursen om te proberen een zo hoog mogelijk aantal punten te behalen, maar stelt zich ten doel de wijding van de diensten te verhogen.”

Maar ook de contacten onderling zijn belangrijk voor Con Amore. Zo staat er in het beleidsplan 2005 -2010 van de kerk over Con Amore: “zorg en aandacht van de koorleden voor elkaar is erg belangrijk.”
En uit het jaarverslag 1965:
“Zo zien we dan weer dat het kerkkoor het afgelopen jaar weer enkele malen geprobeerd heeft de wijding van de kerkdiensten te verhogen door haar zang. Dit is natuurlijk ook het doel van ons koor, doch ook de wekelijkse repetitie-avonden zijn voor de koorleden van bijzonder veel belang. Een enkele keer gebeurde het dat er van een bepaalde stem maar 1 lid aanwezig is, dan zingt die gewoonlijk niet maar toch kan zoo'n avond dan nog wel gezellig zijn. De sfeer is er buitengewoon gezellig en dat is een voornaam ding. Het is voor sommige kerkgangers geen zondag als ze 's morgen niet naar de kerk zijn geweest, zo is het met de donderdagavond voor de koorleden.”

Al vele jaren is Con Amore actief van september tot mei. Meestal op de laatste zondag van de maand verleent het Hervormde Kerkkoor “Con Amore” zijn medewerking aan de kerkdienst en beleven de leden die van zingen houden en affiniteit hebben met religieuze liederen, plezier aan het zingen bij Con Amore. (vanaf 1990, toen het Kerkkoor IJhorst – De Wijk werd opgeheven) ook zangers uit IJhorst – De Wijk. Helaas is daar in 2015 een einde aan gekomen omdat enkele leden moesten afhaken.

90 jaar Con Amore: In deze periode zorgden de volgende dirigenten ervoor dat de klanken harmonieus werden vertolkt: De heren: meester van Veen, Hiemstra, Van de Zee, Van der Land, Kijk in de Vegte, Assendorp, De Vries, Franke, Posthumus, Duyn, Röttgering, de dames: Janny Stukker – Brouwer en Els Nooter, de heren Jannes Lopers en Ronnie Weijs en sinds 2010 Trijnie de Boer-Pekel en als invaller is Harmke Kloosterziel-Smit standby.
Begeleiders waren o.a. Ali Zwikker- Schiphorst, Femmy de Vrijer, mevrouw Röttgering en Tieme Slomp.
De predikanten in de 90 jaar: Ds. De Boer, Ds. Brink, Ds. v.d. Veen, Ds. Huysman, Ds. Smit, Ds. Fabius, Ds. Vrielink, Ds. Woltinge (ook regelmatig als koorlid aanwezig) en Ds. Kloosterziel.

Tijdens de viering van het 50 jarig jubileum sprak de voorzitter J. Middelveldt de volgende woorden

Ook de in de toespraak van Berend Kleine, voorzitter tijdens het 75 jarig Jubileum kwamen historische feiten naar voren.
“Wij zongen niet uitsluitend kerkliederen. Op maandagavond eens in de veertien dagen repeteerden wij in de kerk, terwijl ons de koster H. Benak thee met een lange vinger kwam brengen. Ook gingen we een enkele keer ergens in een andere kerk zingen. Zo herinner ik mij Zuidwolde en de IJhorst nog en misschien nog wel meer. Ook ergens in Friesland naar ik meen. De auto's waren toen nog sporadisch en dan reed de dominee zelf mee, desnoods 2x. Er werd een keer in de 14 dagen gerepeteerd en na afloop van de repetitie ging men met de pet rond en werd de dirigent betaald. De contributie werd later vastgesteld op een kwartje per avond.”

Ook bij het 80 jarig en 85 jarig jubileum werd stilgestaan.
Con Amore vierde op zondagmiddag 21 november 2010 haar 85e verjaardag samen met de koren: Flash, Intermezzo, de Karstensanghers, NBvP-Vrouwen van Nu, Octaaf, Spotlights en Woldzang.
Motto: ‘We he'm allemaol baat bij muziek’. Hier een weergave.

Wat eveneens waard is om te vermelden:
Ons koor heeft tot 2 keer toe mogen optreden op de 100e verjaardag van een oud lid.
Voor de heer Albert Eggen in 2013 in de Schiphorst en voor de heer Hendrik Noordhuis in 2014 in 't Vonder. Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van onze trouwe supporter Hendrik Noordhuis.

Zingen houdt je jong.
Dat wil Con Amore ook zijn. Gelukkig is Trijnie de Boer enthousiast en neemt nieuwe initiatieven. Zo hebben we de afgelopen jaren een projectkoor gehad voor de Paasdienst en Kerstdienst.

We vierden op 25 oktober 2015 ons 90 jarig jubileum in een feestelijke kerkdienst.

Voor andere info over koor.
terug
 
 
 
 

Ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 19-07-2020 om 10.00 uur
meer details

Ds. R. Kloosterziel, Weerselo, Openluchtdienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 10.00 uur
meer details

Huisdienst in 't Vonder met ds. Gaastra
datum en tijdstip 01-08-2020 om 19.00 uur
meer details

Ds. A. van Setten-Ruhrwiem
datum en tijdstip 02-08-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10.00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 
Contact met de kerk

Bij vreugde en verdriet
en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.