PKN
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
Kerk in 2025

de eerste voorstellen tot definitieve wijzigingen liggen voor.
Kerk in 2025

De tekstwijzigingen zijn aan de verschillende classicale vergaderingen en de kerkenraden ter bespreking gestuurd. Het gaat onder andere om de herinrichting van het classicale niveau. De huidige 74 classes worden teruggebracht tot 11. Dat is een ingrijpende beslissing, omdat daarmee ook het oude presbyteriaal-synodale principe wordt losgelaten. Niet alle gemeentes zijn dan namelijk meer rechtstreeks in de vergadering van de classis vertegenwoordigd.
Wij gaan deel uitmaken van de nieuwe classis Groningen-Drenthe.
Op
9 februari werd daarover in de vergadering van de Classis Meppel gesproken met als thema: “De onderlinge ontmoeting van gemeenten bij het verdwijnen van de huidige classes.”

In de nieuwe grote classis Groningen-Drenthe zal het onderlinge contact plaatsvinden in overzichtelijke ‘ringen’ van gemeenten die zich min of meer in elkaar herkennen en geografisch en theologisch niet te ver bij elkaar vandaan liggen.

Op 20 april staat dit opnieuw op de agenda naast de andere voorgestelde
tekstwijzigingen in de kerkorde zoals het verbinden van een ‘classispredikant’ aan elke classis. Deze functionaris wordt vrijgesteld van andere werkzaamheden om onder andere te kunnen toezien op het functioneren van de gemeentes. De huidige 4-jaarlijkse visitatie komt daarmee te vervallen.

Er komen minder regels en meer mogelijkheden om samen te werken met andere gemeentes, maar ook kunnen er ‘witte plekken’ ontstaan, waar geen gemeente meer is.

De synode hoopt op deze manier in te spelen op de verwachte verdergaande terugloop van leden.

 

terug
 
 

kerkdienst met ds. R. Kloosterziel
datum en tijdstip 24-09-2017 om 10:00 uur
meer details

kerkdienst met ds. J. Woltinge, Zwolle.
datum en tijdstip 01-10-2017 om 10:00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10:00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 

 
uit de pastorie

preek en
overweging

 
Contact met de kerk.

Bij vreugde en verdriet en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.