PKN
Hervormde Gemeente te Ruinerwold
 
Uit de pastorie Uit de pastorie


Vrijheid
2017 is het jaar van Maarten Luther. Op 31 oktober 1517 spijkerde hij een papier met95 stellingen tegen de aflaathandel aan de deur van de kapel in de plaats waar hij woonde en studeerde. Daarmee vieren we het begin van de Reformatie. Voor Luther betekende het een moeizame breuk met de Kerk. Een beslissing die doorwerkt tot op de dag van vandaag.

Sinds de grote hervormer zitten we niet meer vast aan starre dogma’s, of een onfeilbare Paus. We beseffen samen met Luther dat het lidmaatschap van de Kerk geen garantie biedt voor een eeuwig leven. In dat opzicht is met Luther een totaal nieuwe tijd aangebroken.
 
Ik had boven dit stukje ook ‘VERLICHTING’ kunnen zetten.
Maarten Luther was niet de enige die zich bevrijdde van de macht van de Kerk.
Galileo Galileï (1564-1642) kwam ook in botsing met dit instituut.
Hij had namelijk ontdekt dat de aarde niet het middelpunt van het heelal is. De Paus moest zich met tegenzin neerleggen bij dit nieuwe wereldbeeld.
Het grootste struikelblok lag echter niet op het gebied van de sterrenkunde, maar dat de wetenschap het gewonnen had van het geloof. Met andere woorden: De natuurkunde en de mens waren belangrijker geworden dan God en de Kerk.

De vrijheid van denken in combinatie met nauwkeurig onderzoek en de daardoor verkregen kennis bepaalde voortaan het leven van mensen.
Er werden kritische vragen gesteld – niet alleen aan de Kerk. Overal kon aan getwijfeld worden.
In dat opzicht wordt ook René Descartes (1596-1650) vaak genoemd als de grondlegger van de Verlichting: het denken ging het leven bepalen (Cogito ergo sum -  Ik denk, dus ik ben).

Eerder kon de Kerk nog beweren dat alles door God zo was beslist. Je had heren en knechten. En het koningschap was een instelling vanuit de hemel. Mensen geloofden dat. Tot de Verlichting beweerde dat ieder mens gelijk is en dat niemand het recht heeft om over een ander te heersen. Het motto van de Franse Revolutie was: Vrijheid, gelijkheid, broederschap. In Rusland duurde het nog weer langer tot deze beweging in 1917 leidde tot het communisme en de ondergang van de tsaar.

De Westerse wereld heeft sinds Luther dus een enorme ontwikkeling meegemaakt. De term ‘Verlichting’ wekt op z’n minst de indruk dat we het een stuk beter hebben gekregen en in veel opzichten is dat ook zo. De vrijheid (van denken) is heel belangrijk gebleven, maar de macht van het geld heeft stiekem de macht van de Kerk overgenomen. En we beginnen ook de negatieve gevolgen te merken van steeds nieuwe uitvindingen. Alle techniek maakt het leven soms ingewikkelder dan ons lief is en het voortbestaan van de mensheid komt zelfs in gevaar. We zijn afhankelijk geworden van computers en smartphones met alle risico’s en nadelen die erbij horen. De wetenschap heeft God en de Kerk ondertussen naar de zijlijn van onze maatschappij verdrongen. Geloven is privézaak geworden. Of dat een verstandige ontwikkeling is geweest, moet nog blijken.

In zijn boek ‘Pleidooi voor meer Zinnigheid’ (2008) stelt Herman Berger dat we weliswaar vrij zijn, maar de keuze is uitermate beperkt. We worden sterk in een bepaalde richting gestuurd. Het zwart-wit denken van de kennis (in termen van ‘waar’ of ‘niet-waar’) maakt geloven bijna onmogelijk. Er zijn immers geen bewijzen voor het bestaan van God! Dat er ook een andere (ethische) ‘waarheid’ kan zitten in Bijbelse verhalen is voor veel wetenschappers niet relevant. Wijsheid is voor Verlichte denkers niet meetbaar. Alles wat telt zijn de zakelijke feiten.
Er is nauwelijks nog ruimte voor intuïtie, voor gevoel, of voor spiritualiteit.

Met alle zogenaamde vrijheid en techniek zijn mensen zichzelf langzamerhand kwijtgeraakt in de eenzaamheid van het goddeloze individualisme. Dat was nooit de bedoeling van Luther. Zijn oproep tot vrijheid was juist bedoeld om de mensen dichter bij God en bij de wijsheid te brengen. Berger doet daarom een dringende oproep om terug te keren tot de bron van ons leven in harmonie met de natuur, met God en met elkaar. Hoog tijd dus voor een nieuwe Reformatie.                                                                      
Ds. Roelof Kloosterziel.

terug
 
 

kerkdienst met ds. R. Kloosterziel
datum en tijdstip 24-09-2017 om 10:00 uur
meer details

kerkdienst met ds. J. Woltinge, Zwolle.
datum en tijdstip 01-10-2017 om 10:00 uur
meer details

 
Adres
Blijdenstein 3
7961 LH Ruinerwold
 
Kerkdiensten

Wij ontmoeten u graag in onze
dienst op de zondagmorgen;
aanvang: 10:00 uur.

Voor informatie over kerkdiensten in het algemeen.

Voor concrete informatie over de kerkdienst 

voor vervoer of oppas 

 

 
uit de pastorie

preek en
overweging

 
Contact met de kerk.

Bij vreugde en verdriet en
ledenadministratie


 
wacht u op bezoek?
 voor info
 
kaarsje aansteken

dit kunt u doen op zondag 
 
kerk(gebouw) ook voor u!
Geschikt voor bijzondere gelegenheden.
 
 
Twaalf Apostelenboom

in beeld en gedicht 
zie hier.
 
 
ANBI

Voor de ANBI gegevens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.